Betaalbare psychologische zorg

Betaalbare psychologische en psychotherapeutische zorg! Uitbreiding en aanpassing terugbetalingssysteem.

We hebben tijdens de Coronacrisis die nu nog volop loopt, geleerd hoe belangrijk het is om als maatschappij in solidariteit op deze grote uitdaging te reageren. Talrijke artikels in de media onderstrepen het belang van een goede geestelijke gezondheid. Het belang van veerkracht en een mentale weerbaarheid wordt onderstreept. We vinden het als psychologen, pedagogen en psychotherapeuten een belangrijk signaal dat men onze discipline naar waarde schat.

Natuurlijk willen we klaar staan om de noodzakelijke psychologische en psychotherapeutische ondersteuning te bieden. Wij staan klaar voor iedereen die zich angstig, droevig, verward,... voelt door deze situatie. Om betaalbare ondersteuning te kunnen realiseren, hebben we nood aan een steun van de overheid die verder gaat dan de huidige stand van zaken in het vormgeven van de eerstelijns psychologische zorg (ELP). Het huidige ELP-kader heeft begin vorig jaar maar weinig psychologen en pedagogen gemotiveerd om er op in te tekenen. 

In wat volgt motiveren we waarom we nog met een aantal bedenkingen zitten, dit ondanks de gewaardeerde versoepeling van de terugbetaling van een psychologisch consult.

 

Leeftijdsgrenzen

We ijveren voor een structurele verbreding van dit aanbod voor jongeren onder de leeftijd van 18 jaar en volwassenen vanaf 65 jaar. Beide doelgroepen krijgen niet zelden te maken met financiële drempels die hen daardoor stimuleren in zorgvermijdend gedrag. Leg dus ook in de toekomst geen leeftijdsbeperking meer op. 

 

Doorverwijzing door een arts

  1. Het is vaak al erg moeilijk voor een cliënt om zijn of haar verhaal te doen aan één persoon. Laat staan eerst aan de (huis)arts en vervolgens nog eens aan de hulpverlener. Dit werkt drempelverhogend. 
  2. Het zal bovendien niet de eerste keer zijn dat we van een (huis)arts de vraag krijgen of we inschatten dat psychologische begeleiding noodzakelijk is en/of er sprake is van een depressie, angstproblematiek of van een verslaving bij de persoon die ze willen doorverwijzen. Daarom stellen we de echte noodzaak van de doorverwijzing in vraag. Wij zijn opgeleid om deze diagnoses te onderkennen. Laat ons dat dan ook zelf doen. Een goede samenwerking met de artsen is echter onontbeerlijk in onze begeleiding, maar geef ons onze autonomie.

 

Aantal sessies

  1. In eerste instantie wordt door de huisarts in het huidige systeem voor 4 sessies doorverwezen. Dit met de mogelijkheid om daar nog 4 extra sessies bij te voegen. Hierdoor moet de cliënt na 4 sessies weer beroep doen op de huisarts (dus drempelverhogend en een extra consultatie). Dit terwijl wij uit ervaring weten dat 4 sessies slechts in uitzonderlijke omstandigheden voldoende zijn. Dit kan onze cliënten onterecht een slecht gevoel geven.
  2. We zijn daarnaast bezorgd over wat er met een cliënt dient te gebeuren indien de terugbetaalde 8 sessies onvoldoende blijken te zijn en deze persoon een verderzetting van sessies niet kan betalen? Is het alleszins een optie dat de cliënt dan alsnog beroep kan doen op de terugbetaling voorzien door de mutualiteiten?

Verbreding problematieken

Momenteel wordt het aanbod beperkt tot mensen met een angstproblematiek, een depressief toestandsbeeld of een verslaving. We zijn van mening dat iedereen met psychische klachten recht heeft op psychologische ondersteuning. We weten ook dat in tijden van crisis reeds gekende psychologische problemen meer op de voorgrond kunnen komen. Daarom willen we ijveren voor een betaalbare psychologische en psychotherapeutische zorg voor iedereen. 

 

Financiële en praktische haalbaarheid

Psychologische zorg kent een grote diversiteit, waardoor er een groot verschil is in de dagelijkse praktijk. Als beroepsgroep zijn we momenteel een vrij beroep en bepalen we zelf ons tarief, aangepast aan de kostenstructuur, de aard van de interventie, maar zeker ook de omstandigheden van de cliënt. Het lijkt ons daarom niet nuttig een vast tarief te verbinden aan een vaste tijdsduur. Wij begrijpen evenwel de noodzaak om een gezondheidsbudget overzichtelijk en beheersbaar te houden. Het gaat hier immers om publieke middelen. Daarom stellen we voor om het huidige systeem van vrije tarieven te behouden, maar wel het gedeelte vast te leggen dat terugbetaald wordt door de overheid. Dit sluit het beste aan met hoe wij vandaag werken en laat ons toe om zorg te blijven opnemen voor de meest kwetsbaren in de zorg.

 

Een economisch belang

We beseffen dat onze uitwerking van dit geheel initieel de nodige financiële inspanning vraagt van de overheid. We zijn er echter van overtuigd dat een verdere inspanning lonend is op lange termijn. Mensen die zich goed in hun vel voelen, zijn doorgaans meer geneigd om te investeren in hun eigen gezondheid. Uiteindelijk heeft dit ook op economisch vlak een positieve invloed. Mensen die zich mentaal en fysiek weerbaar voelen, zullen minder ziekteverzuim doormaken.

 

Beste overheid, wij vragen U om de eerder genomen inspanningen niet te laten berusten maar net te verbreden. De huidige Coronacrisis leert ons hoe belangrijk het is om op een structureel niveau en met een bredere focus te investeren in psychologische en psychotherapeutische zorg.

Als u ook wil meevechten voor ons beroep, voor een fair terugbetalingssysteem, voor een goede zorg, haalbaar voor alle partijen, teken dan deze petitie.

 

Bedankt

Psychologen/pedagogen/psychotherapeuten

 

 


Petitie tot stand gebracht door oa. Karolien Eekhoudt., Nathalie Van Noyen, Dario Zicari, Els Verheyen, ...    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Petitie tot stand gebracht door oa. Karolien Eekhoudt., Nathalie Van Noyen, Dario Zicari, Els Verheyen, ... om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...