Bescherming tegen de WOLF

wolf2.jpgWe zijn tegen alle dierenleed, maar omdat nu de weides van onze dieren bedreigd worden, en ook wij niet meer gerust (en vrij) de natuur in kunnen met onze kinderen en honden en geen bosritten meer met paarden kunnen maken zonder dat we het risico lopen de wolf tegen te komen MOET er iets gebeuren .

Prowolf ging naar de EU dat de wolf beter beschermd moest worden,maar niemand in de EU die het interesseert wat er met onze dieren gebeurd !En hoeveel verdriet wij er van hebben!

Aangevallen en verscheurd worden onze arme dieren is dit normaal ???

ER MOET DUS SNEL SUBSIDIE VOOR WOLF FENCING KOMEN VOOR HEEL VLAANDEREN !

Eens was de wolf misschien goed voor de natuur maar niet in druk bevolkte landen,in deze tijd,en zeker niet in België, er is geen plek voor de wolf... waar het bos een uitlaatklep is voor wandelaars, en andere activiteiten.

We leven in een andere tijd ,waar in tussen heel veel ontbossing is gebeurd,vol bouwd is met huizen,een overbevolking van mensen en dus niet in de tijd van TOEN dat er nog veel wild te vinden was.

Om onze dieren te beschermen moet er iets gebeuren daarom vraag ik iedereen die het eens is met deze uitspraak om deze petitie te ondertekenen zodat deze aan de desbetreffende instanties kunnen overhandigd worden.

 

NO WOLVES OF SUBSIDIE OM ONZE DIEREN TE BESCHERMEN!

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Yvo en co om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...