bescherm onze godsdienstvrijheid!

Hooggeachte ministers Hugo de Jonge, Ferdinand Grapperhaus en Kajsa Ollongren,

Maandag 13 juli hebt u een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer  om de Wet publieke gezondheid aan te passen, door daar een nieuw hoofdstuk in te voegen met als titel ‘tijdelijke bepalingen bestrijding epidemie covid-19’.

Door de nieuwe wet wordt geregeld dat een godsdienstige samenkomst direct beëindigd kan worden door de burgemeester als ‘een ernstige vrees’ bestaat voor de verspreiding van het virus, zo staat er in artikel 58n. De regering dringt daarmee Gods huis binnen in naam van de volksgezondheid.

Waar de grondwet in hoofdstuk 1, artikel 6 de overheid nog buiten de gebouwen en besloten plaatsen hield, creëert deze nieuwe wet de mogelijkheid om toch achter de voordeur van het kerkgebouw te komen, daar in te grijpen en te handhaven. Het nieuwe wetsvoorstel maakt wel een voorbehoud bij een woning van een mens met de woorden ‘niet zijnde een woning’, maar niet bij de woning van God. 

Het wetsartikel in de huidige vorm is de bijl aan de wortel van de vrijheid van godsdienst. Het zou ons wel eens aanleiding kunnen gaan geven dat wij gedwongen worden een keuze te moeten maken tussen gehoorzaamheid aan God of gehoorzaamheid aan de burgerlijke overheid. Aan deze mogelijkheid willen wij niet denken. Wilt u daarom alstublieft onze godsdienstvrijheid beschermen volgens onze grondwet en nog een voorbehoud opnemen voor plaatsen van godsdienstige samenkomst?

 

Ondertekenaars:

Dirk Baarssen

Peter Peters

Pieter op ’t Hof

Stichting HGCU