Behoud van hondenuitlaatservices 't Gooi

Help jij mee de hondenuitlaatservices in het Gooi overeind te houden?

Er zijn rond de 45 hondenuitlaatservices (hierna hussen genoemd), wiens werkgebied in 't Gooi ligt. In Nederland zijn er nu ongeveer 2,2 miljoen honden. Eén op de zeven huishoudens heeft een hond in huis waar veel plezier aan wordt beleefd. Het lukt om verschillende redenen echter niet altijd om zelf de hond de hoeveelheid beweging en aandacht te bieden die hij of zij nodig heeft.

Dit maakt dat de vraag naar hussen groot is. Deze bieden een welkome oplossing voor vele inwoners van het Gooi. Waarvan er ook vele werkzaam zijn binnen vitale beroepen.

 

a46833ca-8fb1-4b70-a290-1d58ba5683c0.jpg

De huidige situatie:

Landelijk worden er steeds meer gebieden gesloten voor hussen. Dit maakt dat er gezocht wordt naar alternatieven buiten de eigen regio. Gebieden waar hussen nog welkom zijn worden daardoor overbelast en er komen vanzelf klachten binnen bij de betreffende beheerder van de natuurgebieden.

Zo ook in het Gooi. Tot voor kort waren de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat zeldzaam in die zin dat er nog vrij gelopen mocht worden met groepen honden zonder dat daar een vergunning voor nodig was. Vele collega’s uit Amsterdam, Utrecht, Almere en meer maakten daar dankbaar gebruik van.

Het aantal Hussen in de Gooische natuur nam snel toe en er was al snel sprake van overlast. Nu heeft het Goois Natuurreservaat besloten dat er per 15 juli 2021 niet meer dan 3 honden per begeleider toegestaan worden. Er wordt aangegeven dat de hussen zelf een alternatief moeten zoeken, maar er zijn nu geen geschikte gebieden meer beschikbaar. Hiermee worden alle hussen buiten spel gezet, ook degenen uit de eigen regio. Er is geen enkele ruimte voor overleg om samen tot een beter alternatief te komen. Er wordt geen optie geboden om een vergunning te krijgen.

Waar wij voor willen gaan:

Ruimte tot overleg om samen met het GNR tot een goed alternatief te komen. Een alternatief waarbij wij ons werk voort kunnen zetten maar de overlast ook afneemt.

Bijvoorbeeld:

- Verdeling van de goede KVK geregistreerde hussen over verschillende geschikte gebieden;
- Betere tijdverdeling zodat er niet te veel hussen in één keer lopen en groepsgrootte beperken;
- Eventueel een omheind terrein speciaal voor hussen;
- Handhaving op wildgroei van hussen en hussen die voor overlast zorgen;

Voordelen hussen:

- Voorziening in de natuurlijke behoefte van de hond om in een roedel te zijn;
- Goede socialisatie;
- Voorzien in de dagelijkse behoefte van een goede wandeling;
- Wij laten ook honden uit voor de oudere, zieken en zwakkeren onder ons;
- Ook mensen met vitale beroepen zoals de zorg en mensen in het onderwijs kunnen dankzij ons met een gerust hart naar hun werk en overwerken als het nodig is zonder dat ze zich druk hoeven te maken over hun trouwe viervoeter;
- Controle op afval, wild klemmen, gaten in hekken, sociale controle en op andere ongeregeldheden binnen natuurgebieden;
-Beleid van GNR kan leiden tot wildgroei van zwartwerkers die met 3 honden een leuke bijverdienste kunnen genereren, maar geen opleiding hiervoor hebben genoten;
- Als alle honden thuis moeten blijven wordt de overlast alleen maar groter zowel thuis als op straat en in de uitlaatgebieden.

HELP DE HUSSEN ALSTUBLIEFT TE BLIJVEN BESTAAN!!

Ps. Deze petitie is voor het behoud van alle uitlaatservices in regio Gooi en Vechtstreek.

 

Met vriendelijke groet,

Alle Hussen uit regio Gooi en Vechtstreek 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jessica, VIP Dogs & Cats om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...