Behoud van 125 verplaatsbare docenten binnen LVO Maastricht

Deze petitie gaat over het behoud van de 125 docenten die binnen LVO Maastricht verplaatst gaan worden naar scholen buiten Maastricht.

Wij, de leerlingen van scholen van het LVO Maastricht, constateren dat door deze acties de kwaliteit van het onderwijs ernstig zal verslechteren, aangezien gekwalificeerde docenten die de afgelopen jaren hebben meegewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs en programma’s hebben begeleid, (zoals business school, IB English, Erasmus, muziek reizen, BegaafdheidsProfielSchool etc.) nu worden verplaatst. Er zijn certificaten behaald en speciale opleidingen gevolgd door een aantal van deze docenten. Ook zijn er banden met deze docenten opgebouwd die zeer positief kunnen meewerken voor de motivatie van de leerlingen.

Wij verzoeken het college van bestuur van LVO hun acties, tot zover mogelijk, terug te trekken, zodat het onderwijs weer zoals voorheen, haar hoge kwaliteit kan behouden.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de site www.wijzijnporta.nl . Ook kunt u hier updates vinden over deze situatie, en is dit ons algemeen, gezamenlijk platform. 

___________________________

Keeping 125 teachers deemed to be transferred outside LVO Maastricht.

The goal of this petition is to maintain the 125 teachers who have been appointed to be transferred to schools outside Maastricht.

We, students of the Maastricht schools, part of LVO Maastricht, note that this action will
negatively and dramatically impact the quality of our education. Qualified teachers who, for the last years have been building up a high quality curriculum as well as supporting specific programs (e.g. Business school, IB English, Erasmus) are now facing to be transferred to schools outside Maastricht.

These teachers have had to follow specific training and obtain certificates to become qualified. Moreover, the students have built up a connection with these teachers adding positively to students their motivation

We request the Board of the LVO to withdraw as far as possible their proposal in order for our education to maintain its high quality as-is.

More information can be found on www.wijzijnporta.nl .Here you can also find updates since it is a joint platform for this subject.

 


Leerlingenraad Porta Mosana college    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Leerlingenraad Porta Mosana college om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...