Behoud Martinusschool Beegden

Beste inwoners van Beegden.

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat de Martinusschool in zwaar weer zit omdat het leerlingaantal onder het wettelijk benodigde getal is gezakt dat nodig is om een school in Beegden open te houden. Omdat er ook veel indianenverhalen rond gaan vinden we het zinvol u van de feitelijke stand van zaken te informeren en u op te roepen ons te helpen de school in Beegden open te houden.

Als volgt: Een school in de gemeente Maasgouw heeft 97 leerlingen nodig om voor bekostiging van het Rijk in aanmerking te komen. Haalt een school drie jaar achter elkaar dit getal niet dan zal de bekostiging stoppen en is het financieel open houden van een school niet meer haalbaar. Elk jaar wordt op 1 oktober een leerlingtelling gehouden. Op 1 oktober 2015 zijn we voor het eerst onder de 97 leerlingen gezakt. Indien we dit weer doen op 1 oktober 2016 en 1 oktober 2017 zal de school op 1 augustus 2018 zijn deuren moeten sluiten. De kans dat dit gebeurt is aanwezig. Ook is er contact met de gemeente om allerlei wettelijke middelen na te kijken om de school open te houden.

Er zit namelijk een groot stuk onrecht in het getal 97 leerlingen.

1.            In de aanpalende gemeente Leudal is ditzelfde getal 60 leerlingen. Dus als de school twee kilometer verder had gelegen zou het getal absoluut haalbaar zijn. Deze ongelijkheid heeft te maken met aantal inwoners en aantal vierkante kilometers.

2.            Maasgouw kent een ‘verstedelijkt’  deel (Maasbracht en omgeving) en een landelijk deel waaronder Beegden valt. Als je de gemeente zou splitsen in deze delen zou de opheffingsnorm in het landelijk deel zakken naar 73.  Dit is nagezocht maar dan zouden alle schoolbesturen in het hele gebied het met elkaar eens moeten zijn en dat is een moeilijk haalbare zaak. Dit omdat in het stedelijk deel de norm dan omhoog gaat.

3.            De opheffingsnorm wordt elke 5 jaar herzien. Voor het laatst in 2013. Het getal was voor 2013 104 leerlingen en is toen bijgesteld naar 97. In 2018 wordt het getal weer bijgesteld en zoals het er nu voor staat zakt dit getal voor geheel Maasgouw naar 73. Dit wordt echter pas op 1 augustus 2018 effectief,  voor de school net te laat. Er is inmiddels een taskforce opgericht die allerlei acties uitvoert om de school open te houden.

Behalve het schrijven van brieven, contacten met de politiek is het van belang om zoveel mogelijk leerlingen op school te behouden en/of te krijgen. Beegden moet gewoon een school houden. Getalsmatig gezien wonen er genoeg kinderen in Beegden om een school van deze omvang te hebben. Edoch melden nog altijd ouders hun kinderen op andere scholen aan. De reden hiervan is niet altijd duidelijk. Dat de school behouden dient te blijven vinden veel ondernemers en verenigingen ook.  

U kunt ons echter ook helpen.

1.            Door dit verhaal juist te vertellen, alleen waarheden zijn in dit geval leidend

2.            Indien u ideeën of initiatieven heeft dit graag te vertellen via ons emailadres (r.vanmierlo@martinusschool.nl) of daadwerkelijk langs te komen

3.            Deze online petitie op te tekenen zodat we bij vervolgacties kunnen laten zien dat de kern Beegden achter zijn basisschool staat. We rekenen op uw medewerking en zien graag alle handtekeningen en acties met vreugde tegemoet. Namens de taskforce behoud school Beegden

Ron van Mierlo, schoolleider