BEHOUD het HOLLEBEEKBOS

Geachte Burgemeester en Schepenen,
met deze kaart wil ik u overtuigen het
Hollebeekbos NIET te verkopen.

Want het Hollebeekbos:

- is een uniek Merelbeeks parkbos van 9.350m2
- bevat een florerende biodiversiteit met meer dan 100 plantensoorten
- is cruciaal voor de omgeving van de Hollebeekvijver
- neemt broeikasgassen op wat nodig is voor het klimaat
- is goed voor onze fysieke en psychische gezondheid
- filtert fijn stof uit de lucht en produceert gezonde lucht
- is belangrijk voor de toekomst als oase van groen in het steeds dichter bebouwde Merelbeke.
- is een belangrijk onderdeel van klimaatadaptieve maatregelen (creëren van micro-klimaat)