Behoud de ruiter- en menpaden in Almere!

De gemeente Almere en Staatsbosbeheer hebben besloten 40 kilometer aan ruiter- en menpaden in Almere per 1 januari 2024 terug te geven aan de natuur omdat de ruiters en menners geen wurgcontract hebben ondertekend waarin zij verantwoordelijk worden gehouden voor het beheer en onderhoud en ook aansprakelijk worden gehouden als er een ongeval gebeurt op het ruiterpad.

Afbeelding15.jpg

Wij, ondergetekenden, ruiters, paardeneigenaren, koetsiers, menners, manegeleerlingen, manegehouders, en andere belanghebbenden, verzoeken u dringend om het besluit om de 40 km ruiter- en menpaden in Almere per 1 januari 2024 aan de natuur terug te geven te herzien en daarbij als beheerder van de openbare ruimte invulling te geven aan inclusiviteit ook voor ruiters/menners.  

Onze bezwaren tegen dit besluit zijn als volgt:

1.    Beleid: Het plan Paardensport met daarin aangegeven de ruiter- en menpaden is nog steeds vigerend beleid. Keuzes tot bezuinigen op beheer en onderhoud van deze paden in tussenliggende jaren zijn zonder raadsbesluiten genomen.

2.    Gebrek aan onderhoud: De ruiterpaden verkeren in een slechte staat van onderhoud omdat er al meer dan 10 jaar geen adequaat onderhoud is uitgevoerd door SBB en de gemeente Almere. Verbindingsroutes, oversteekplaatsen bij openbare wegen en busbanen zijn verwaarloosd. Tevens is na de kap ten behoeve van de essentakziekte niet de afspraak na gekomen dat de ruiterpaden  hersteld zouden worden.

3.    Gebrek aan alternatieven:  Door de uitbreiding van de A6, de aanleg van nieuwe wegen, wijken zoals Oosterwold en Nobelhorst, de aanleg van kanoroute, het planten Eiken van de genenbank en door het inpikken van het ruiterpad door naastgelegen akkerbouwer zijn er al aanzienlijke delen van de oorspronkelijke 40 km aan ruiter- en menpaden verloren gegaan zonder dat er herstel of alternatieven zijn geboden. Doorgaande routes zijn hiermee verloren gegaan en ruiters/menners zijn genoodzaakt dan over de openbare weg of fietspad hun route te vervolgen.

4.    Onjuiste voorstelling van zaken: De gemeente presenteert in haar Sportvisie 2035 en in promotie voor ‘Wonen in Almere met een paard aan huis” een onjuist beeld van de werkelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van ruiter- en menpaden. Het inclusieve stadsbos Almeerderhout helemaal niet zo inclusief wordt iig niet voor ruiters- en menners.

5.    Welzijn van paarden: In Almere zijn ongeveer 850 paarden gestald die deels afhankelijk zijn van de ruiter- en menpaden voor hun welzijn en gezondheid. Hoe fijn is het om lekker in de natuur rond te draven. Dit is niet alleen ontspanning voor de ruiter maar ook voor het paard.

6.    Schade voor andere gebruikers: Het sluiten van de ruiter- en menpaden treft niet alleen ruiters en menners maar ook andere buitensporters zoals Nordicwalkers, ATB- en MTB-ers, hardlopers en speurhondenclubs die gebruik maken van deze paden.  

Wij vragen uw handtekening onder deze petitie te zetten om de Gemeente Almere te verzoeken terug te komen op dit éénzijdige besluit en de toekomst van de ruiter- en menpaden te garanderen in een stad waar de paarden een belangrijke onderdeel uitmaken van de recreatieve buitensport. 

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/364410/ruiterpaden-dicht-paarden-op-de-openbare-weg

 


Belangen Vereniging Stadsweides Almere, Almeersch Hippisch Centrum, Schouten Hippique en Stichting Kathedralentrail Almere    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Belangen Vereniging Stadsweides Almere, Almeersch Hippisch Centrum, Schouten Hippique en Stichting Kathedralentrail Almere alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...