Behoud de knotwilgen aan de Hoogeweg

De knotwilgen aan de Hoogeweg in Heiloo dreigen gekapt te worden. Hiermee gaat het landelijke karakter van de Hoogeweg verloren en dat is zonde. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor de vele mensen die de Hoogeweg aandoen tijdens hun fietstochten door Noord-Holland.

Redenen die de gemeente aandraagt voor kap en argumenten die daartegen pleiten: 

1. 'Een groot aantal knotwilgen zijn zo slecht dat ze nog maar een korte restlevensduur hebben. Ook zal er bij veel knotwilgen bij het vernieuwen van het voetpad en de weg ernstige wortelschade ontstaan. Het is waarschijnlijk dat de knotwilgen zo beschadigd worden dat ze het niet overleven.'

Een aantal knotwilgen is inderdaad oud, maar als deze de werkzaamheden niet overleven is het toch mogelijk nieuwe knotwilgen te plaatsen? Graag onderzoek van deskundigen of de bomen niet behouden kunnen blijven bij de werkzaamheden.

2. 'Daarnaast speelt mee dat wilgen een lage knot hebben waardoor takken hinderend kunnen zijn voor fietser en wandelaars.'

Dit is al jaren zo, en heeft nog nooit problemen opgeleverd.

3. 'Dit brengt jaarlijks veel onderhoudskosten met zich mee.

Tot nu toe was hier altijd wel geld voor, waarom nu niet meer? En als de gemeente hier geen geld voor over heeft, waarom kunnen buurtbewoners dan niet gewoon meehelpen met een jaarlijkse wilgenknotbeurt onder leiding van een medewerker van de groenvoorziening?

4. 'De gemeente kiest ervoor om een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen/voorkomen terug te planten. Dit is passender gezien het feit dat de Hoogeweg met de ontwikkeling Zuiderloo steeds minder het karakter van een weg in het buitengebied krijgt.'

Dus door de ontwikkeling van Zuiderloo moet ook het landelijke karakter dat nog over is van de Hoogeweg verdwijnen? Dan voelt het inderdaad niet meer als buitengebied. Wij pleiten er juist voor dit landelijke karakter wel te behouden. Met de komst van Zuiderloo hoeft het oorspronkelijke, landelijke krakter van de Hoogeweg nog niet te veranderen, zeker niet nu dit een fietsstraat wordt. 

5. 'Ook voor vleermuizen wordt het dan weer een aantrekkelijke migratieroute. Voor de aanwonenden blijft het een aantrekkelijke woonomgeving.'

In de knotwilgen zitten altijd veel vogelnesten en insecten (bijen). Zijn die minder belangrijk dan vleermuizen (zo die al komen)?

 

(bron: https://www.heiloo.nl/home/herinrichting-hoogeweg-groeneweg-en-krommelaan_45350/item/documenten-tekeningen-nieuwe-inrichting-vraag-en-antwoorden_50215.html)


Liefhebbers van de knotwilgen aan de Hoogeweg    Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Liefhebbers van de knotwilgen aan de Hoogeweg toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...