Behoud de academie en bib in Gooik!

De gemeente Gooik heeft beslist om de academie en bib van Gooik in 2024 te verplaatsen naar de nieuwe STEAM-academie in Oetingen. Als inwoners van Gooik, leerlingen van de academie en bezoekers van de bibliotheek tekenen wij fel protest aan tegen deze beslissing. Waarom? 

  • Beide maken mee de ziel en het sociale leven van het dorp, toegankelijk als ze zijn voor alle leeftijden en achtergronden. Na het vertrek van academie en bib blijft er niets meer over in het centrum van Gooik. Gooik mag geen slaapdorp worden! 
  • De academie zal veel leerlingen verliezen aan de academie van Lennik (dichterbij, beter bereikbaar), met mogelijk desastreuze gevolgen voor de tewerkstelling van de leerkrachten.  
  • De gemeente betaalt een dure huurprijs (meer dan 1 miljoen euro over 20 jaar!), zonder dat de nieuwe school of bib eigendom wordt van de gemeente. De huidige academie werd onlangs nog goedgekeurd door de schoolinspectie, de verhuis is dus niet eens nodig.
  • De gemeente volgt haar eigen masterplan niet, dat wél tot stand kwam na een breed inspraaktraject. De pastorijsite van de huidige academie mag niet zomaar een andere functie krijgen of overgeleverd worden aan projectontwikkelaars die er appartementen van maken. De ontwikkelingen van de laatste jaren voeden ons wantrouwen t.o.v. de zorg voor ons erfgoed.  

Door deze petitie te ondertekenen vraagt u samen met ons: 

  • Dat de gemeente Gooik deze beslissing bevriest. 
  • Dat de gemeente een echte dialoog aangaat met alle betrokkenen en een nieuw traject opstart dat tegemoetkomt aan de noden van vandaag, goedkoper is en het sociaal weefsel van het dorp niet aantast. 

Buurtcomité De Parelhoeders    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Buurtcomité De Parelhoeders om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...