Populairste petities dit jaar

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2023) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Onterechte schorsing onthaalmoeder

Op 23/01 werd onthaalmoeder Nancy opeens na 15 jaar gesloten wegens een gevarensituatie waarin een onthaalkindje ernstig letsel opliep. Zonder verdere tekst of uitleg mocht ze vanaf 23/01 geen kindjes meer opvangen voor 3 maand (voorlopig tot 24/4). Over welke letsels dit ging, welk kindje met letsels naar huis vertrokken zou zijn en/of ze überhaupt opgelopen waren in de opvang werd niets gecommuniceerd, alle ouders werden reeds verhoord door de politie maar Nancy zelf word niet gehoord. Volgens

Gemaakt: 2023-02-03 Statistieken

Aarschot tegen haat en racisme

Op zaterdag 4 februari is Filip De Winter door Vlaams Belang uitgenodigd om zijn boek over “omvolking” voor te stellen. De omvolkingstheorie is een extreemrechtse en nazistische complottheorie, die beweert dat er een doelbewuste vervanging plaatsvindt van de Westerse autochtone bevolking door migranten met een niet-Westerse cultuur. De theorie heeft geen wetenschappelijke grond, en inspireerde zelfs extremistische moorden.   Wij, Aarschottenaren, zijn trots op onze diverse stad en vinden dat haa

Gemaakt: 2023-01-16 Statistieken

Atelier Pieter Janssens

Beeldend kunstenaar Pieter Janssens werkt al 23 jaar op zelfstandige basis in een atelier aan de Molens van Orshoven. Hij knapte het gebouw eigenhandig op en droeg al die tijd met veel respect zorg voor dit industriële erfgoed. De laatste jaren is de buurt rond de Molens zeer levendig geworden. Pieter is samen met andere bewoners de drijvende kracht achter buurtwerking Vaartkater. In januari 2023 wil stad Leuven de helft van zijn werkruimte afnemen en zal zijn huurprijs per m² 5x duurder worden

Gemaakt: 2022-12-03 Statistieken

WEG MET HET CAPACITEITSTARIEF

DIEFSTAL Vanaf dit jaar is de zoveelste PEST belasting een feit. Nadat onze excellenties ons hebben opgezadeld met hoge energieprijzen ( en dus ook hogere taksen ) is het capaciteitstarief een feit. Het zal je minimum 100 € / jaar meer kosten plus btw. Kan zelfs oplopen tot een meerkosten van 350 € ... In de verklaring staat letterlijk " om het elektriciteitsnet niet te moeten verzwaren ... " wordt dit tarief ingevoerd. DIT IS UITERAARD DIKKE ZEVER !!! Ons verbruik van elektriciteit zal minimum

Gemaakt: 2023-01-04 Statistieken

Geen verhoging van het inschrijvingsgeld!

Door de indexering wil de Vlaamse regering het inschrijvingsgeld verhogen naar €1092! Ook voor beurs- en bijna-beursstudenten stijgt het inschrijvingsgeld. Studenten zullen het gewoon niet meer kunnen betalen. En dat bovenop de stijging van maaltijden in studentenrestaurants, onbetaalbare koten en besparingsmaatregelen van de hoger onderwijsinstellingen. Wij zijn bezorgd over de sociale en democratische gevolgen hiervan omdat we willen dat iedereen, ongeacht afkomst, de kans krijgt om te studere

Gemaakt: 2022-12-19 Statistieken

Erkening voor Fibromyalgie in België!!!

Fibromyalgie is aandoening die nog steeds niet erkent wordt in België thans is deze opgenomen door de wereldgezondheidsorganisatie in het ICD-10, de gehanteerde lijst van ziekten. België loopt hier weer maar eens achter…. : Fibromyalgie is een aandoening waarbij men pijn heeft in bindweefsel en spieren. Het gaat hierbij om de onderdelen van ons bewegingsapparaat. De oorzaak van de ziekte is nog onbekend. Botten zorgen voor de stevigheid van het bewegingsapparaat. Spieren en pezen zorgen ervoor d

Gemaakt: 2019-02-16 Statistieken

Bezwaarschrift 2022 MEHA Westerlo BKL52. Slopen van bestaande woning en bijgebouw. Bouwen van 19 wooneenheden en ondergrondse garage. Project ref.nr. 2022094106

Geachte, we doen bij deze een oproep aan de gemeente Westerlo om aub geen vergunning te verlenen voor het project met referentie 2022094106, met name 'het bouwen van 3 woonblokken van 19 woningeenheden met een ondergrondse garage in de Boerenkrijglaan 52 te Westerlo'. Volgende bezwaren ondersteunen ons verzoek: 1.       De 3 woonblokken zijn buiten proportie t.o.v. de al bestaande huizen in de straat. Het deel van de Boerenkrijglaan tussen de ring en de Academie voor Beeldende Kunst is al meer d

Gemaakt: 2022-10-29 Statistieken

Sluiting opvang "de zeven dwergjes" & "Sneeuwwitje" te Oostkamp

Meer dan 50 kinderen, meerdere verzorgsters, ... Al deze mensen dreigen hun "tweede thuis" te verliezen... Op 19 december 2022 werd door de organisatie Opgroeien beslist dat de kinderopvang "de zeven dwergjes" en "sneeuwwitje" vanaf donderdag 19 januari 2023 de deuren moet sluiten, dit omwille van administratieve redenen. Vanuit alle ouders van de kinderen zijn wij deze petitie gestart om te tonen dat wij niet akkoord gaan met deze beslissing. Ondertussen willen wij deze petitie uitbreiden en ee

Gemaakt: 2022-12-20 Statistieken

NEE tegen vrijlating monster van assen vecht mee voor chanel naomi

De 7 jarige Chanel naomi werd op  21-07-1999 meerdere keren  verkracht en op 22-07-1999 vermoord door jan stoffers en op 11-02-2000 Werd hij veroordeeld tot levenslang nu willen ze onderzoeken of hij weer rustig mag terug keren in de maatschappij en daar zijn wij niet mee eens op zijn zachts gedrukt zo iemand hoort nooit meer vrij te komen vecht  mee voor Chanel naomi om dit te  voorkomen    

Gemaakt: 2023-01-31 Statistieken

Brugge centrum NIET autoluw

Beste inwoners van groot Brugge Beste bezoekers van Brugge Beste zelfstandigen en ondernemers van Brugge en omstreken   Er gaan heel wat stemmen op bij onze lokale politici om bepaalde delen van de Brugse binnenstad autoluw te maken. Dit zou dan ook worden uitgebreid naar de poortstraten. Tevens gaan er nu stemmen op om de winkelstraten af te sluiten tot eind augustus van 13u  - 18u. Als initiatiefnemer vind ik dat een stad bereikbaar moet blijven voor iedereen, dus ook ook voor mensen met de w

Gemaakt: 2021-09-08 Statistieken

Verkeersveilige Bitterstraat

We willen met z'n allen pleiten voor een meer verkeersluwe en een veiligere Bitterstraat. 

Gemaakt: 2023-01-05 Statistieken

schoenen aan op keerpunt gent

Teken deze petitie als je schoenen aan wilt houden op school!

Gemaakt: 2023-01-17 Statistieken

Wij willen Benjamin als trainer!

Beste   Om aan te tonen dat het bestuur een verkeerde en betreurenswaardige beslissing heeft genomen zijn wij deze petitie gestart.   Wij zijn helemaal niet akkoord met de stopzetting van de trainingen door Benjamin.  Wij vinden Benjamin een GEWELDIGE trainer en zijn dus verbijsterd dat Benjamin zou moeten stoppen. Wij willen via deze petitie aantonen hoe geliefd Benjamin is en hoe graag iedereen zou hebben dat Benjamin trainer blijft bij MBC Drop Merchtem.   Indien dit ook jullie mening is, gra

Gemaakt: 2023-01-20 Statistieken

Bidden Op School (Alfrink College)

De Rector van het Alfrink College informeerde een aantal leerlingen dat er op de school geen gebedsruimte komt, sterker nog dat het zelfs helemaal verboden is om op de school het gebed te verrichten. Ook in de pauzes of ergens rustig in de gang geldt dit verbod. Scholen willen natuurlijk dat al hun leerlingen zich welkom voelen binnen hun organisatie, het is intussen wel de plek waar honderden leerlingen vele uren per week verblijven. De wens voor een gebedsruimte is dus logisch en praktisch. De

Gemaakt: 2023-02-06 Statistieken

Ik wil helpen! Studenten en de opvangcrisis

Nog steeds krijgt niet iedere asielzoeker ’s nachts toegang tot een bed, laat staan tot veilige, warme opvang overdag. De temperaturen zijn momenteel hoger dan in de maand december, dus lijkt deze problematiek minder urgent maar dat is allerminst zo. Asielzoekers die een asielaanvraag indienen hebben recht op bed, bad en brood. Zolang we daar niet aan tegemoet komen, schendt België de mensenrechten. Dit werd al meerdere malen vastgesteld door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel. Ondertuss

Gemaakt: 2023-01-16 Statistieken

Betere bescherming van burgers tegen wanpraktijken bij (ver)bouw en renovatiewerken

Geachte Volksvertegenwoordigers,Geachte Staatssecretaris,Geachte Ministers, Geregeld vernemen we via de media hoe gezinnen slachtoffer worden van firma’s uit de bouwsector. Hun spaargeld zijn ze kwijt en ze zijn volslagen machteloos. De voorbeelden zijn legio. Aannemers die met voorschotten en de noorderzon verdwijnen, bouwbedrijven die telkens opnieuw ‘failliet gaan’ en gezinnen achterlaten met half afgewerkte huizen, sleutel-op-de-deur bedrijven die woningen vol gebreken bouwen en de betrokken

Gemaakt: 2022-11-30 Statistieken

Teken deze petitie tegen galgoleed in Spanje!

In Spanje worden jaarlijks in februari, na het jachtseizoen, zo’n 50.000 galgo’s mishandeld of gedood wanneer ze niet (meer) aan de eisen van de jagers voldoen. De Stichting DutchGalgoLobby heeft een Manifest gemaakt en probeert nu zo veel mogelijk Bekende Nederlanders (BN-ers) te motiveren dit Manifest te onderschrijven. Naast dit Manifest loopt er een petitie die door zo veel mogelijk Niet Bekende Nederlanders (NBN-ers) getekend zou moeten worden. Met deze petitie en het Manifest willen wij ee

Gemaakt: 2018-12-31 Statistieken

Schiet uit je sloffen voor hoofdpijnlijders!

Ondanks de hoge ziektelast (1 op 7) blijft migraine en clusterhoofdpijn (1 op 1000) miskend en onder behandeld. Nochtans zijn dit neurologische aandoeningen die een grote impact hebben op het dagelijkse leven van de patiënt en de mensen uit de directe omgeving lijden mee.  Jarenlang blijft dit een verborgen probleem dat we generatie op generatie zien terugkomen in ganse families. Dit brengt verdoken ergernis, verdriet en last in vele gezinnen. De gevolgen van leven met pijn in het hoofd wordt z

Gemaakt: 2019-11-06 Statistieken

Steun het beheer van samentegenfip

Met het tekenen van deze petitie spreken wij onze steun uit aan het beheer van de "samentegenfip" groep.    Gebruikers verklaren ook dat de beheerders nooit op wat voor manier dan ook druk hebben uitgeoefend om de behandeling tegen fip met GS-441524 te beginnen. Dit was hun eigen keuze. Gebruikers hebben het middel gekocht voor de prijs die de fabrikant heeft vastgesteld. Altijd heeft het beheer gebruikers met raad en daad bijgestaan en zijn heel veel katten genezen. Het beheer heeft alleen de i

Gemaakt: 2022-10-11 Statistieken

Voor een betere aanpak van Ouderverstoting (OVS) bij justitie.

Ouderverstoting is een maatschappelijk probleem met verstrekkende gevolgen voor ouders, grootouders en (klein)kind(eren). Bij ouderverstoting ontstaat er door toedoen van 1 ouder een inwendige "splitting" bij het kind, waardoor het kind voor 1 ouder kiest en daarbij de andere ouder en diens familie verstoot.   Op 25 april 2017 was er op Radio 1 een uitzending van Hautekiet: https://radio1.be/word-jij-geconfronteerd-met-ouderverstoting   In de uitzending werd gesteld dat 'er in België zo’n 3250 v

Gemaakt: 2020-12-07 Statistieken