Populairste petities van 2014 - Belgium

  • Land: Belgium
  • Taal: Dutch
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

geen R11bis

Petitie: Geen R11bis ten koste van de leefbaarheid! Red den berm (bis)! De Vlaamse Regering wil naast de bestaande R11 (Frans Van Dunlaan, Krijgsbaan, Vredebaan, Frans Beirenslaan en Autolei) tussen de E313 in Wommelgem en de E19 in Wilrijk, voorzien in een ondergrondse autosnelweg, de R11bis genaamd. De streefbeeldstudie voorziet : - in het afgraven van de oude spoorwegberm van Wilrijk tot Mortsel, - het deels verdwijnen van Klein Zwitserland, - het opofferen van de open ruimte Koude Beek

Gemaakt: 2011-11-27

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 1990 1914
2014 138 138

PETITIE ’t GILDENHUIS VAN RUPELMONDE

Nee, ik ondergetekende, ben niet akkoord met het feit dat Het Gildenhuis van Rupelmonde volgend jaar voor onbepaalde tijd de deuren zou moeten sluiten en mogelijk wordt afgebroken. Door deze petitie te ondertekenen steun ik alle verenigingen die er gehuisvest zijn, alle bezoekers van binnen en buiten ons dorp die er hun vaste stek hebben gevonden én de uitbater die na tien jaar hard werken op straat wordt gezet, in hun vraag om het gebouw niét te sluiten op 1 juni 2015! ’t Gildenhuis is er voor

Gemaakt: 2014-09-02

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 155 135
2014 153 134

Groene Steden_Leefbaar Tienen

Groen in de stad, winst verzekerd! Dat is althans een slogan die zowal al onze politieke partijen steunen. Draagvlak genoeg om iets te laten bewegen... Maar, doen onze steden hier ook daadwerkelijk iets mee in de praktijk? Een aantal steden kunnen terecht trots zijn op de verwezenlijkingen van de laatste jaren, maar wij nemen graag de proef op de som met een nakend bouwproject in Tienen. Daar dreigen een aantal monumentale bomen en open ruimte te verdwijnen voor appartementsbouw. Zou onze stad

Gemaakt: 2014-04-04

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 181 179
2014 131 129

Kleinschalige honden- en kattenfok mag niet aan banden!

Een strengere regel- en wetgeving juichen wij toe. Het is goed dat de honden- en kattenfok onder de loep wordt genomen. Echter de huidige wetgeving van het kabinet om hobbyfokkers die in en om hun huis op zeer kleine schaal kittens en puppies fokt op een dermate strenge wijze aan banden te leggen dat het voor de echte liefhebber niet meer uitvoerbaar is gaat ons inziens te ver.  Juist de kleinschalige fokkers zijn actief bezig met de gezondheid van hun -huis-dieren. De dieren hebben de voornamel

Gemaakt: 2014-12-10

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 2782 195
2014 2170 127

rechtspersoonlijkheid voor vakbonden

Samen voor een rechtvaardiger wereld: vakbonden moeten rechtspersoonlijkheid krijgen!

Gemaakt: 2014-11-08

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 131 127
2014 131 127

Petitie tegen opgravingen kerkhof Neeroeteren

Op 29 april 2013 werd door de gemeenteraad van de stad Maaseik beslist om in juni 2014 over te gaan tot de opgraving van maar liefst 430 graven, waarvan 60 kindergraven. Tijdens deze gemeenteraad stemden amper 6 gemeenteraadsleden tegen en maar liefst 20 voor. Gelet op het feit dat de stad Maaseik op 27 april 2009 nog overging tot de aankoop van een aangrenzend perceel aan het kerkhof (ter waarde van € 35000 en 23 are, 25 centiare groot) vinden wij dat eerst dat stuk grond aangesneden moet worde

Gemaakt: 2013-11-14

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 480 465
2014 132 125

Verkeersvriendelijke Boetestraat

BSGO De Spreeuwen heeft de voorbije jaren al verschillende stappen ondernomen om de schoolomgeving verkeersvriendelijker te maken. Zo werd een voetpad aangelegd en extra verkeersborden geplaatst aan de Auwegemvaart, ter hoogte van de school. Ook werd een vernieuwde gesignaliseerde oversteekplaats voorzien aan de Battelsesteenweg, waar ondertussen dagelijks vrijwilligers staan om veilig te helpen oversteken. Rest er nog één knelpunt, de Boetestraat. Ook daar ijvert De Spreeuwen al jaren voor een

Gemaakt: 2014-06-04

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 124 124
2014 124 124

VOORKOM de 2e slachting giraf " Marius" in Deense Zoo

De Deense zoo Jyllands Park zegt dat het mogelijk een van zijn giraffen moet doden die toevallig ook Marius heet.       WE MOETEN DIT VOORKOMEN!!

Gemaakt: 2014-02-13

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 224 122
2014 224 122

Clientgerichte therapie moet blijven

Beste medestudenten,Er gaan geruchten dat na het ingaan van het pensioen van Mia Leijssen (hoogleraar Psychologie KU Leuven) de cursus Clientgerichte Therapie zal gaan verdwijnen uit het cursusaanbod van de klinische masteropleiding Psychologie te KU Leuven. De universiteit heeft tot nu toe nog geen vacature uitgeschreven om iemand anders aan te stellen om de cursus over te nemen. Naar mijn idee zou het zonde zijn als deze cursus uit het cursusaanbod zal verdwijnen. Het gevaar bestaat anders dat

Gemaakt: 2014-11-25

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 126 122
2014 125 121

NEE tegen besparingsmaatregelen voor kinderopvang in Meise !

De gemeente Meise is van plan om in het najaar zijn deelname aan de dienst Thuisopvang voor zieke kinderen stop te zetten. Deze dienst organiseert thuisopvang voor zieke kindjes van 0-12 jaar, door een gespecialiseerde begeleidster, in de deelnemende gemeentes. Ouders betalen 3€/uur, de deelnemende gemeentes subsidiëren de rest. Als Meise deze subsidie stopt, kunnen inwoners van Meise geen beroep meer doen op deze fantastische dienst ! Vele ouders zitten hierdoor met de handen in het haar ! Niet

Gemaakt: 2014-06-24

Tijdsperiode Alle landen Belgium
Alle periodes 120 120
2014 120 120