Populairste petities van 2013 - België

  • Land: België
  • Taal: Nederlands
Alle periodes | 24 uren | 7 dagen | 30 dagen | Afgelopen maand | 12 maanden | Dit jaar (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

MS-patiënten verwachten meer dan psychologische ondersteuning

MS-patiënten verwachten van de  Vlaamse regering meer dan psychologische ondersteuning"   De MS-steunactie , en de partners van MS'ers, verzorgers en mensen die MS'ers ondersteunen en helpen,  (https://www.facebook.com/MsSteunactieSuportPagina) en www.ms-steunactie.be )  protesteren tegen de uitspraken van Minister President Kris Peeters ( Zondag 22 september 2013) en daarom vragen wij om deze petitie te ondertekenen. Wij nemen ze me, samen met het dossier en het uitgebreid 10-puntenplan naar B

Gemaakt: 2013-09-22 Statistieken

DE SLACHTOFFERS, EEN VOLWAARDIGE PARTIJ IN HET STRAFPROCES

Het proces De Gelder bevestigt dat de burgerlijke partijen, de slachtoffers, niet over dezelfde rechten beschikken als de andere partijen.In de huidige stand van het recht wordt immers de inbreng van de burgerlijke partij in het strafproces beperkt tot de schuldvraag en de schadevergoeding.De personen die deze petitie steunen, zijn echter van oordeel dat de burgerlijke partij als een volwaardige partij in het strafproces dient te worden beschouwd, en dit op gelijke voet met de verdediging van de

Gemaakt: 2013-02-24 Statistieken

Essevee blijft in Waregem

Na de ongeziene demarche van de heer Patrick Decuyper is het nu aan de Essevee-supporters om te laten merken dat we dit niet zo kunnen laten. Essevee blijft in Waregem en daarmee uit! OES Collectief (Onafhankelijke Essevee Supporters) geeft een onafhankelijke kijk op de zaak en formuleert meteen ook een aantal constructieve voorstellen om het vertrouwen in onze club te herstellen. Want Essevee is van oes! Aandelen: de heer De Cuyper doet vrijwillig afstand van zijn aandelen tot -50% en de

Gemaakt: 2013-06-11 Statistieken

Kris Peeters: Geen erkenning voor Ani-Zoo

Ani-zoo, de vereniging van grootschalige verkopers en importeurs van vaak buitenlandse honden (met in het bestuur de eigenaars van oa Animal Express, De Brabandere, Woefkesranch), heeft bij het departement landbouw van de Vlaamse Overheid een aanvraag ingediend om erkend te worden als fokkerijvereniging in vereenvoudigd beheer. Als Vlaanderen Ani-zoo erkent onder het Vlaamse fokkerijbesluit zal Ani-zoo vrij spel krijgen om in eigen beheer de leden (en dus de beruchte namen Animal Express, Woefke

Gemaakt: 2013-12-27 Statistieken

Jaagpad Open Kanaal Leuven-Dijle

Het jaagpad langs het kanaal Leuven-Dijle is sinds vele jaren een prachtig recreatiegebied voor fietsers, wandelaars, hengelaars. Ook scholieren en mensen die van en naar het werk rijden maken er uitvoerig gebruik van. Nu is het jaagpad voor onbepaalde tijd afgesloten door bouwmaterialen Celis ter hoogte van het Sas van Tildonk, aan de kant van de wijk Hambos. Fietsers moeten twee kilometer omrijden langs een risicovolle route vol met sluipverkeer en illegaal vrachtvervoer. Waardevol publiek rec

Gemaakt: 2013-11-04 Statistieken

jeugdhuisklokhuis

JEUGDHUIS ‘T KLOKHUIS VERLIEST TEWERKSTELLING Het Hamse College van Burgemeester en Schepenen heeft besloten geen subsidies voor ten minste een halftijdse beroepskracht toe te kennen aan ’t Klokhuis. Daardoor komt ook een aangevraagde projectsubsidie van de Vlaamse overheid, die het jeugdhuis een voltijdse werkkracht zou bezorgen in het gedrang.Hierdoor zal het jeugdhuis vanaf 1 januari zonder beroepskrachten vallen. “De teleurstelling is enorm, we hebben deze beroepskrachten broodnodig om een k

Gemaakt: 2013-10-25 Statistieken

Geen Mega Windmolenpark te Horendonk

MEGA WINDY CVBA plant een aanvraag in te dienen voor het plaatsen en exploiteren van een viertal mega windturbines langsheen de Belgisch/Nederlandse grens; van Nieuwmoer (ter hoogte van Mariënville) via Kleine Horendonk richting Schijf/Nederland (Ellewaardweg/Achtmaalsbaan). Dit unieke open landschap is gecatalogeerd als landschappelijk waardevol agrarisch gebied, en gelegen tussen de natuurgebieden “De Maatjes” en de “Oude Buisse Heide”.       Ondergetekenden zijn van oordeel dat dit plan stri

Gemaakt: 2013-09-23 Statistieken

Hoeilanders voor veiligheid!

De veiligheid van Hoeilaart staat op het spel! Steeds meer inwoners hebben af te rekenen met een toenemend onveiligheidsgevoel. Ondanks talloze meldingen bij de bevoegde instanties, blijft het klachten regenen over de veiligheid in Hoeilaart. Met zijn allen zullen we er via deze petitie hopelijk in slagen om de bevoegde instanties tijdig wakker te schudden alvorens er zich zeer ernstige incidenten zullen voordoen. Samen staan we sterk voor een veiliger Hoeilaart! Laat ons terug en zeker onze jeu

Gemaakt: 2013-11-04 Statistieken

Petitie tegen opgravingen kerkhof Neeroeteren

Op 29 april 2013 werd door de gemeenteraad van de stad Maaseik beslist om in juni 2014 over te gaan tot de opgraving van maar liefst 430 graven, waarvan 60 kindergraven. Tijdens deze gemeenteraad stemden amper 6 gemeenteraadsleden tegen en maar liefst 20 voor. Gelet op het feit dat de stad Maaseik op 27 april 2009 nog overging tot de aankoop van een aangrenzend perceel aan het kerkhof (ter waarde van € 35000 en 23 are, 25 centiare groot) vinden wij dat eerst dat stuk grond aangesneden moet worde

Gemaakt: 2013-11-14 Statistieken

Brandweer Oudegem moet blijven

Al 75 jaar lang bestaat de brandweerpost van Oudegem. Na een negatief inspectierapport van binnenlandse zaken waaruit blijkt dat de lokalen niet meer voldoen aan de noden en de ligging van de hulppost niet ideaal is, wordt deze brandweerpost bedreigd. In Dendermonde hebben ze wel geld voor een nieuwe brandweerpost voor zichzelf, voor nieuwe bruggen, om tv-programma's naar de stad te lokken, .... maar blijkbaar geen geld voor de brandweerpost uit hun deelgemeente Oudegem. Is de veiligheid alleen

Gemaakt: 2013-11-20 Statistieken