Basisschool weer open na de kerstvakantie

Vol verbastering moesten wij ouders vernemen dat het basisonderwijs weer dicht gaat tot minimaal 18 januari 2021.

Ik wil u vragen om een tegen geluid te geven.

- de besmettingen op het basisonderwijs zijn gering ten opzichte van andere sectoren.

- de achterstanden lopen nog verder op.

- psychische klap voor de kinderen, om weer thuis te komen zitten.

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Hanneke de Kloe om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...