Bankzitters Clubtour

Wij, fans van de Bankzitters, willen graag een clubtour van de Bankzitters. Festivals zijn voor veel fans niet te betalen en de leukste nummers worden tijdens het half uurtje niet gezongen. Hierom willen wij een clubtour.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Anouk van Uum om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...