Baarle, het kan ook anders!

48798256637_22ac26b67b_k.jpg

Petitie gericht aan het college van burgemeester en schepenen van Baarle-Hertog en het college van burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau.

Geachte colleges, we leven in bijzondere tijden, de vrees dat het coronavirus zich weer gaat uitbreiden neemt toe  en zowel Nederland als België (provincie Antwerpen) nemen hun eigen specifieke maatregelen.

We noemen bijvoorbeeld: mondkapjes verplicht, een avondklok, sociale bubble van maximaal 5 personen, enzovoort in België; reisadvies “code oranje”, afraden van bezoek aan Belgische horeca, enzovoort in Nederland. Wij  leven echter ook in een bijzondere gemeenschap, wij zijn twee nationaliteiten, die samen één gemeenschap vormen in een door de 22 Belgische enclaves, gelegen binnen Nederland, uniek dorp. En juist deze situatie leidt, door de nationale en provinciale maatregelen in beide landen, tot bizarre, onbegrijpelijke en ongewenste situaties.

Uw eigen bevolking is in de war en begrijpt niet dat in één dorp, waar twee nationaliteiten zo met elkaar verweven zijn op o.a. sociaal, cultureel, zakelijk en familiair niveau, er een situatie is ontstaan waar twee nationaliteiten zo tegenover elkaar komen staan. Met name de ridicule Belgische aanpak van handhaving door beboeting stuit op weerstand.

Ook aan bezoekers van ons dorp is de huidige situatie niet uit te leggen, men snapt er niets van en weet in tegenstelling tot de echte  ‘locals’ absoluut niet waar de grenzen liggen. Men vindt dit over het algemeen bizar, niet te bevatten en Baarle verwordt hiermee tot een soort karikatuur.

Is dit wat wij willen?

En hiermee komen we tot de kern van deze petitie:
Wij verzoeken u dringend stappen te ondernemen die leiden tot het volgende:
Er wordt bij de provincie Antwerpen een uitzonderingspositie gevraagd voor de kom van de gemeente Baarle-Hertog. Dit gebied krijgt een vrijstelling om wat betreft de aanpak van het coronavirus het Nederlandse beleid te volgen, waardoor wij één dorp met één beleid worden. De landsgrens wordt dan de scheiding tussen de verschillende nationale/provinciale manieren van aanpak.

Wij begrijpen dat het misschien niet eenvoudig zal zijn om bovenstaande te realiseren, maar wij verwachten van u wel bestuurlijke daadkracht, creativiteit en doorzettingsvermogen om dit traject zo spoedig mogelijk te onderzoeken en in gang te zetten. Kortom, een uniek dorp in een unieke situatie vergt een unieke oplossing!

Wij vragen u dan ook met klem het volgende:
1. Maak u sterk bij de Provincie Antwerpen voor een uitzonderingspositie van de dorpskom van Baarle-Hertog.
2. Stop de absurde repressie van uw bevolking en de bezoekers van ons dorp.
3. Communiceer op een normale, integere en begripvolle manier met uw inwoners.

LET OP: bij het ondertekenen van deze petitie moet u deze via uw mail nog bevestigen!

Deze petitie is een initiatief van werkgroep Detailhandel & Horeca van het StOB.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Jan Severijns om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...