ARCOPAR: geef ze hun beloofde geld terug!!!

De regering beloofde in het regeerakkoord van 2014 om een vergoeding te geven aan elke getroffen coöperatieve vennootschap zoals de groep Arco: Arcopar, Arcofin, Arcoplus.

Zij werden als  gevolg van de bankencrisis in 2008 en het daaropvolgend faillissement van Dexia (nu Belfius) in vereffening gedwongen door de regering Leterme.

De vzw AAT ijvert voor het nakomen van deze belofte via een petitie. U vindt deze petitie op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers:

https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/i-878

Vindt u het onredelijk dat de regering deze belofte nog steeds niet is nagekomen? Neem dan de tijd om deze petitie van Peter Van de Cruys ( bestuurder vzw AAT) te ondertekenen! Reeds méér dan 15.500 burgers hebben al hun ongenoegen laten blijken!

Meer info op www.arcoparactieteam.be

 

 


Monne Baksteen (voorzitter vzw AAT)    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Monne Baksteen (voorzitter vzw AAT) om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...