Anti rijverbod Vijversdreef, Lodewijk v Malestr. en Bos Lommer

In mei 2019 besliste de Stad een herkomst – bestemmingsonderzoek en intensiteitsmeting uit te voeren om het verkeer objectief in kaart te brengen. Naar aanleiding van dit onderzoek besliste het stadsbestuur om gedurende een proefperiode van zes maanden (1 mei 2020 tot 31 oktober 2020) de wijk Vijversdreef op drie plaatsen te knippen voor gemotoriseerd verkeer

Concreet houdt dit in dat zowel de Vijversdreef, Bos en Lommer en Lodewijk van Malestraat vanaf 1 mei 2020 voor een proefperiode van zes maanden niet meer toegankelijk zullen zijn voor gemotoriseerd verkeer via de Maalse Steenweg. Ook alle bestemmingsverkeer voor deze wijk zal via de Doornhut en/of Brieversweg de wijk in of uit moeten.

Wij willen dat deze beslissing word teruggenomen!