Aanpassing Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang

baby-587921_1920.jpg

Geachte Staatsecretaris van Ark.  

Vanuit het werkveld willen wij graag een geluid laten horen over de nieuwe wet IKK. Uw voorganger, oud-minister Asscher, heeft deze wet met de beste bedoelingen bedacht om de kwaliteit in de kinderopvang een flinke boost te geven.

Sinds 1 januari jongstleden is deze wet van kracht. Er staan in deze nieuwe wet nieuwe maatregelen die wij als houders zeker toejuichen, zoals de mentor voor de kinderen, het blijven volgen van de ontwikkeling van de kinderen, opleidingseisen voor de babygroep, het verplichte opleidingsplan en de taaleisen. Helaas zijn er ook maatregelen die niet alleen financieel niet haalbaar zijn, maar ook de werkdruk alleen maar verhogen. Ook leidt dit niet tot kwaliteitverhoging, maar juist tot verlaging van de kwaliteit.

Wij merken dat de werkdruk onder de pedagogisch medewerk(st)ers en de houders verhoogt bij de volgende maatregelen:

De 3-uurregeling: Er mag nu per dag alleen op vaste tijden worden afgeweken van de BKR. Dat betekent dat de pm-ers op vaste tijden met pauze moeten. Maar er wordt met kinderen gewerkt. En kinderen plassen, poepen en spugen nu eenmaal niet op vaste tijden en lopen leren kinderen met vallen en opstaan, en niet op gezette tijden. Deze regeling houdt in dat als er net op het moment dat een collega met pauze wil gaan en er op dat moment kinderen extra verzorging nodig hebben, de pm-er moet kiezen tussen haar pauze en het verzorgen van de kinderen. De pm-er zal kiezen voor de kinderen. Haar pauze zal er bij inschieten. Dit omdat zij anders te laat terug is, en er op een afwijkende tijd minder personeel op de groep staat dan is aangegeven. Als zij later terugkomt, dan wordt er niet voldaan aan niet aan de strenge BKR. Dit verhoogt de werkdruk, en dat is niet de bedoeling. Pm-ers hebben recht op hun pauze, maar ook het recht om dit op een verantwoordde wijze zelf te kunnen regelen. Kinderopvang is namelijk een VAK, dat met trots wordt uitgevoerd. Graag zien wij een versoepeling van deze regeling.

Het vaste gezichtenbeleid: Er is gekozen om het aantal vaste gezichten dat werkt op een baby-groep te verlagen naar 2 vaste gezichten. Zo hebben de kleinste op de opvang minder stress wat de ontwikkeling ten goede komt. Deze regeling is nauwelijks te handhaven. Bij ziekte, vakantie en calamiteiten zal er een vervanger moeten komen. Er is inmiddels aan de GGD duidelijk uitgelegd hoe deze regeling is bedoeld, maar veel vertrouwen is daar niet in. Want wat wij als calamiteit zien, zal de GGD anders kunnen zien. Wij zouden dit graag duidelijker hebben uitgeschreven in de wet en de passage die hierover was geschreven moet weer worden toegevoegd.

BKR naar 3 baby`s in 2019: Om de kwaliteit van zorg te verhogen is de BKR op de babygroep aangepast per 1 januari 2019. Deze regeling zal niet kwaliteitsverhogend werken, maar juist verlagend, omdat er simpelweg teveel volwassen op de groep komen te staan. Bij 9 baby`s zijn er 3 volwassenen. Veel organisaties werken ook nog eens met stagiaires. Als er naast deze 3 vaste pm-ers ook nog eens een stagiaire komt, dan staan er veel te veel gezichten op de babygroep. Het gevolg is dat er minder of geen stagiaires worden aangenomen en er minder goed opgeleid personeel zal zijn. De klusjes zijn een keer klaar, de kinderen slapen, de lijsten zijn ingevuld, en daar zit je dan met 3 of 4 personen. Daarnaast is het financieel niet haalbaar, zeker niet omdat er ook een coach moet komen, de pm-ers moeten extra worden opgeleid en het verhogen van de BSO BKR daartegenover niet afdoende en niet wenselijk is. Wij zien graag deze regel uit de wet geschrapt worden. Het verhoogt níet de kwaliteit.  

De pedagogische coach in 2019 De pedagogische coach wordt in 2019 doorgevoerd. Het coachen en begeleiden van de pm-ers is een goed plan. Echter de ingewikkelde versie die nu aan de orde gaat komen, is voor kleine houders lastig uit te voeren. Zij zullen een goede mbo-kracht moeten ontslaan om een dure hbo-kracht in te zetten, want beide in dienst hebben, kost veel te veel geld. Daarnaast zal er erg veel tijd inzitten, tijd dat de pm-ers op de groep horen te staan. Als een PM-er gecoacht wordt, moet zij vervangen worden op de groep. Dit kan een calamiteit zijn voor het 2 vaste gezichten criterium, maar daarnaast brengt het ook nog eens extra kosten met zich mee. Wij zien veel meer in een goede opleiding voor de pm-ers, bijscholing. Tijdens scholing worden de pm-ers ook gecoacht.  En coaching on the job klinkt heel mooi, maar dan is er meer aandacht voor de pm-er en niet voor de kinderen.

Al met al een heel verhaal. Wat ons erg droevig maakt in dit hele verhaal, is dat er geen blijk van vertrouwen wordt afgegeven aan de houders en de pm-ers op het werkveld. De kinderopvang heeft een grote crisis overleeft. Dat er geïnvesteerd moet worden in kwaliteit is goed, daar zijn wij het mee eens. Maar wij vragen u, staatssecretaris van Ark, om weer met de branche en het werkveld om de tafel te gaan zitten en vol vertrouwen de kinderopvang tegemoet te komen. Het kind moet centraal blijven staan, niet de regelgeving!

Ik nodig u uit voor de koffie. Doen we er een zelfgebakken koekje bij.    

 

Met vriendelijke groet, Inge van Mondfrans

Directeur Stichting BELhamels in Eemnes.