Aanpassing Belgische (oldtimer) autokeuring!

 

 Beste autoliefhebbers,

 

Bij deze wil ik een petitie starten om aan 25000 handtekeningen te geraken, zodat we een wetsvoorstel kunnen indien bij de belgische regering om de belgische autokeuring eindelijk eens op een Europese manier te laten verlopen.

Wij als autoliefhebber willen onze auto in een tip top staat hebben, waarbij de veiligheid een belangrijke rol speelt.

Bij deze veiligheid hoort oa het aanpassen van bijvoorbeeld oude trommelremmen naar remschijven.

Wij willen onze hobby op een wettelijke in orde manier kunnen uitvoeren!

Wat gebeurt er als iemand een zuinigere motor in een oude auto wilt steken? Dat mag niet en is verboden! Dat kan toch niet logisch zijn..

We vinden een keuring geen probleem maar wel een keuring waar we verder mee geraken in de tijd ipv blijven stilstaan bij het verleden! Een oude auto is niet bepaalt altijd even veilig volgens de normen van nu, daarom wilt iemand mss de remmen veiliger maken!

Kortom, kijk naar andere landen waar veel meer is toegestaan en wat het verkeer ook veiliger maakt..

 Email adres is niet verplicht, wel gewenst om op de hoogte te blijven van eventuele verdere acties.

We hebben inmiddels samen met andere autoliefhebbers een vereniging opgericht, Vereniging Verbouwde Voertuigen. Samen staan we sterker!

https://www.facebook.com/groups/674782982854250/

Mvg Roel Janssens

                            -------------------------------

Par cet avis, je voudrais lancer une pétition afin d'arriver à 25.000 signatures pour que nous puissions présenter un projet de loi auprès du gouvernement belge, ceci afin que le contrôle technique belge se passe enfin d'un façon Européenne.
En tant qu'amateurs de voitures, nous voulons tous que notre voiture soit en parfait état, d'où la sécurité jouant un rôle important.
Par cette sécurité, nous voulons par exemple passer de vieux freins à tambour vers des freins à disque.
Nous voulons pouvoir exécuter notre hobby d'une façon tout à fait légale!
Que se passe-t-il quand quelqu'un veut placer un moteur plus économique dans sa vieille voiture? Ce n'est pas autorisé et c'est interdit! Ceci n'est quand même pas logique.
Nous n'avons pas de problème avec un contrôle technique mais bien avec un contrôle technique par lequel nous ne pouvons pas avancer dans le temps au lieu de faire du sur-place dans le passé! Une vieille voiture n'est pas toujours aussi sûre suivant les normes actuelles, c'est pourquoi nous voulons placer des freins plus sûrs!
Bref, regardez dans les autres pays où beaucoup plus de choses sont autorisées et où la circulation y est beaucoup plus sûre...
Une adresse mail n'est pas obligatoire, mais bien désirée afin de pouvoir vous mettre au courant d'éventuelles actions futures.
Nous avons entretemps fondé une association avec d'autres amateurs de voiture, Vereniging Verbouwde Voertuigen (Association Voitures Modifiées). Ensemble, nous sommes plus fort!


htpps://www.facebook.com/groups/674782982854250/

Cdt,
Roel Janssens

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Roel Janssens om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...