Aan de wereld Marokkanen - Aux Marocains du monde - Autorisation de Rapatriement au Maroc / Toelating tot Repatriëring naar Marokko

Francais

Aux Marocains du monde                                                            

Assalamo alaikoem wa rahmato Allaahi wa barakatoh,

Chère sœur, Cher frère,

Voici un appel important dans l'intérêt de nos chers défunts qui ont été enterrés dans un site funéraire temporaire depuis le début de l'épidémie du Coronavirus.

Le temps presse et les portes de rapatriement sont toujours fermées pour les premiers défunts (à la fois liés au Covid-19 et non liés au Covid-19), qui sont enterrés temporairement, bien qu'ils ne présentent pas de risque de contamination pour le Royaume du Maroc. 

Ces personnes avaient un dernier souhait, celui d'être enterré dans leur patrie. En tant que proches, nous en souffrons tous les jours. Tant que nos chers disparus n'auront pas rejoint leur dernier lieu de repos, nous ne pourrons pas clore ce chapitre traumatisant ...

Perdre un être cher est difficile en soi, et il est encore plus difficile d'y être confronté au quotidien et de ressentir la douleur au quotidien. 

Avec votre aide, nous voulons réaliser ce droit pour eux. C'est pourquoi nous vous invitons tous à prendre la parole en signant cette pétition.  

Nous espérons envoyer ainsi un signal clair aux responsables au Maroc.

Merci d'avance au nom de tous les proches ! 

 

Nederlands 

Aan de wereld Marokkanen  

Aux Marocains du monde  

Autorisation de Rapatriement au Maroc / Toelating tot Repatriëring naar Marokko

Assalamo alaikoem wa rahmato Allaahi wa barakatoh,

Geachte zuster, Geachte broeder,

Hierbij een belangrijke oproep in het belang van onze dierbare overledenen die sinds de corona-uitbraak begraven zijn in een tijdelijke begraafplaats.

De tijd dringt en de deuren voor repatriëring zijn voor de eerste overledenen (zowel Covid als non-Covid) die tijdelijk begraven zijn nog stééds dicht hoewel ze geen risico vormen voor besmettingsgevaar voor het land, Koninkrijk Marokko. 

Deze mensen hadden een laatste wens, namelijk om begraven te worden in hun thuisland, Marokko. Als nabestaanden lijden we elke dag hieraan. Zolang onze dierbaren hun definitieve rustplaats nog steeds niet krijgen, kunnen we dit traumatische hoofstuk niet afsluiten ...  

Het is op zich al zwaar om een geliefde te verliezen, laat staan om er dagelijks mee geconfronteerd te worden en elke dag opnieuw het pijnlijke gevoel te ervaren. 

We willen samen met jullie hulp dit recht voor hun waarmaken. Daarom vragen we jullie allen om je woord te laten horen middels het ondertekenen van deze petitie.  

Hopende hiermee een duidelijk signaal te geven aan de verantwoordelijken in Marokko.

Alvast bedankt namens alle nabestaanden ! 

 

Janaza_Uitvaartzorg_VZW_:_ASBL_Association_sans_but_lucratif.jpg

 Cimetière_Anvers_-Sint_Niklaas11.jpg


Janaza VZW / ASBL Association sans but lucratif _ Vereniging zonder winst oogmerk    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Janaza VZW / ASBL Association sans but lucratif _ Vereniging zonder winst oogmerk om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...