Tunnel Broek in Waterland

Neem contact op met de schrijver van de petitie

waterlander van het jaar

2017-01-16 09:20:23

Beste allen,

 De Dorpsraad Broek in Waterland is genomineerd als ‘Waterlander van het jaar’! Stem op ons. Vanwege het bijzondere burgerparticipatietraject waarmee we ons inzetten een onderdoorgang te realiseren op de N247.  Een win-winsituatie voor lokaal en regionaal, omdat de doorstroming verbetert én de leefbaarheid vergroot wordt. Maar ook omdat ons traject een  mogelijkheid is de inzet van burgers in de politiek drastisch te veranderen.

 Je zou alle vrijwilligers van de Dorpsraad helpen als je voor ons stemt. 2017 is cruciaal voor de besluitvorming over de onderdoorgang. Help ons hiervoor nog meer aandacht te krijgen.

 Stem via deze link: http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/waterland/article28923999.ece/Stem-nu-op-Waterlander-van-het-jaar?lref=r_regionaal

 En kies voor de Dorpsraad Broek in Waterland 

Stuur deze mail zoveel mogelijk door aub 

Hartelijk dank namens

Dorpsraad Broek in Waterland,


Tatia Englebert-Tensen

goed op weg

2015-10-27 13:54:34

Beste ondertekenaars,

We hebben al 80% van het geld voor de doorrekening van het plan binnen. Daarmee zitten we in de top 40 van best presterende crowdfundacties. Geweldig! Als u al gedoneerd hebt daarvoor onze hartelijk dank.

Was u op vakantie of is het er nog niet van gekomen? We hebben uw donatie nog hard nodig. U kunt via onderstaande link doneren. Daarmee helpt u ons aan de laatste euro's en hoe sneller,makkelijker en meer geld we binnen halen hoe groter de kans dat we indruk maken op de provinciale politici.

Verder zijn giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in verband met de ANBI status van het crowdfundingsplatform.

De link is: www.voorjebuurt.nl/broek

veel succes en bijvoorbaat bedankt

Tatia Englebert

 


Tatia Englebert-Tensen

crowdfunding

2015-10-18 12:59:59

beste ondertekenaars,

Zoals jullie wellicht via de pers vernomen hebben heeft de provincie de dorpsraad toestemming gegeven om met een eigen alternatief te komen voor de derde asfaltbaan door Broek in Waterland (alleen voor de bussen). De dorpsraad is voor een oplossing die nu, maar zeker ook op de langere termijn goed is voor Broek en voor de doorstroming naar de rest van Waterland(en verder). Daarvoor is nu een plan ontwikkeld. Dit moet eind december 2015 aan de provincie worden aangeboden en moet dan ook doorgerekend zijn door een gerenommeerd ingenieursbureau. Daar heeft de dorpsraad het geld niet voor.

Daarom zijn ze nu een crowdfundingsactie gestart. Door op de onderdstaande link te drukken kunt u het een en ander nalezen, een schets van het plan zien en ook een bedrag doneren. We moeten op deze manier 19000,00 euro bij elkaar krijgen. Met uw hulp moet dat lukken (overigens, mocht het niet lukken dan wordt het geld op uw rekening teruggestort)

Verder zijn giften onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar in verband met de ANBI status van het crowdfundingsplatform.

De link is: www.voorjebuurt.nl/broek

Let op de actie loopt nog maar 25 dagen bij het schrijven van deze aankondiging.

We rekenen op uw hulp.

Bijvoorbaat dank

met vriendelijke groet

Tatia Englebert


Tatia Englebert-Tensen

schetsdag

2015-05-07 08:01:15
U bent een van de 2200 ondertekenaars van de petitie ‘Tunnel ja, meer asfalt nee’. De Dorpsraad heeft in maart  van de Provincie tot eind 2015 de tijd gekregen om een nieuwe tunnel variant voor de N247 door Broek uit te werken. We zijn benieuwd naar uw creatieve ideeën voor de tunnel/onderdoorgang van de N247 door ons dorp.

Daarom organiseren we op zaterdag 23 mei a.s. een 'schetsdag" om de onderdoorgang van de N247 vorm te geven. De Dorpsraad en de werkgroep Samenwerkingsverband Onderdoorgang zijn op zoek naar geïnteresseerde deskundigen, die in dit creatieve proces willen mee brainstormen. Bent u deskundig op het gebied van Verkeer en Vervoer of infrastructuur, of kent u iemand die deskundig is op één van deze gebieden en met ons mee wil denken? Meld u s.v.p. aan op info@dorpsraadbroekinwaterland.nl.

Meer informatie op www.onderdoorgangbroek.nl.We hebben uw hulp hard nodig.


met vriendelijke groet,
Goof Buijs

Dorpsraad Broek in Waterland

Tatia Englebert-Tensen

Brainstorm-avond Samenwerking Tunnel Waterland

2015-01-14 07:35:42

OPROEP: Brainstorm-avond Samenwerking Tunnel Waterland

 

Op 24 november jl. vond in een overvolle Broeker kerk de informatieavond van de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland plaats. Tijdens deze avond werd duidelijk hoe onverminderd sterk de noodzaak van een tunnel door Broek in Waterland is. Eerder werden meer dan 2000 handtekeningen opgehaald, en ook nu klonk in de kerk een luid en eensgezind protest tegen de onwil van de provincie om gehoor te geven aan de stem van de burger. In plaats daarvan wordt aangestuurd op een wegverbreding door Broek in Waterland - een onacceptabel scenario. Om die reden zijn wij met een aantal inwoners een samenwerkingsverband gestart om dit onderwerp op de politieke agenda's te krijgen vóór de provinciale verkiezingen van 18 maart a.s.

 

Hierbij hebben wij echter hulp nodig!

Tijdens een brainstorm avond willen wij samen met andere betrokkenen uit het dorp en de regio op zoek naar gerichte acties met maximaal effect. Wij zijn hiervoor op zoek naar mensen die ervaring hebben met, en willen meedenken over de volgende zaken:

1. Succesvol actie- en campagnevoeren

2. Bestuurlijke/juridische ervaring: hoe beïnvloeden we de provincie/gemeente etc.

3. Technisch: kennis van techniek (bruggen, verkeer, tunnel, geluid, roet etc.) 

4. Creatieve oplossingen voor (alternatieve) financieringsvormen

 

Wanneer en Waar?

Op maandagavond 26 januari van 20.00 tot 22.00 uur in het Broeker Huis, Leeteinde 16 te Broek in Waterland.

 

Aanmelden kan via tunnelwaterland@gmail.com.


Tatia Englebert-Tensen

bijeenkomst broeker kerk en nieuwe mogelijkheid

2014-11-23 13:41:13

MAANDAG 24 NOVEMBER is de bijeenkomst in de broeker kerk. De tijd is iets veranderd. Inloop vanaf 19.15 uur start om 19.45 uur. KOMT ALLEN (ook als je niet ingeschreven bent) EN NEEM ANDEREN MEE!!!!

Verder kregen wij het volgende bericht.

Misschien nog een idee om je grieven over de file of het splitsen van Broek aan de provincie mede te delen.

NOORD-HOLLAND - Inwoners van Noord-Holland die vragen willen stellen of hun mening willen geven over beleidsonderwerpen kunnen met ingang van 24 november 2014 gebruik maken van het ‘inloophalfuur’ bij vergaderingen van Statencommissies. Via het inloophalfuur wordt Noord-Hollanders de kans geboden om bij commissievergaderingen iets aan de orde te stellen dat voor hem of haar op dat moment van belang is.
Het inloophalfuur vormt een vast punt op de agenda van iedere commissievergadering. Het gaat om onderwerpen die niet op de commissieagenda staan. Wel moet het onderwerp betrekking hebben op het beleidsveld van de Statencommissie. Hiervoor wordt het eerste half uur van de reguliere commissie-agenda gereserveerd. 

Inwoners van Noord-Holland of andere externen kunnen zich tot één werkdag van tevoren aanmelden bij de Staten- en commissieadviseur van de Statencommissie waar hij of zij wil inspreken. Een inspreker mag maximaal drie minuten een betoog houden. Statenleden mogen in maximaal één minuut reageren op het betoog.

Het instellen van het inloophalfuur geldt in eerste instantie als proef tot aan de Statenverkiezingen van 18 maart 2015. Daarna wordt de proef geëvalueerd en wordt een advies voorgelegd aan de nieuwe Provinciale Staten. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om in te spreken op onderwerpen die wel op de agenda staan.

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn: Statencommissie Water, Economie en Bestuur, 24 november, 13.30 - 17.00 uur; Ruimte en Milieu,24 november, 18.00 - 21.30 uur; Mobiliteit en Wonen, 1 december, 13.30 - 17.00 uur; Zorg Cultuur en Midden, 1 december, 18.00 - 21.30 uur. 

Meer informatie over de Statencommissies en de wijze waarop u de Staten- en commissieadviseur kunt bereiken leest op u op het onderdeel Provinciale Staten op de website. [link naar PS-gedeelte, commissies]

met vriendelijke groet

Tatia Englebert


Tatia Englebert-Tensen

bijeenkomst in de Broeker Kerk

2014-11-06 08:06:57

Voor het geval het aanmelden erbij ingeschoten is! Een kerk vol zou geweldig zijn. Komt allen!

OPROEP bijeenkomst tunnel 24 november

 

De Dorpsraad Broek in Waterland roept alle Broekers en ondertekenaars van de petitie: Tunnel Ja, meer asfalt nee om naar de voorlichtingsbijeenkomst te komen van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam stadsdeel Noord. De stuurgroep heeft op 3 september besloten dat er in het kader van Bereikbaarheid Waterland geen autotunnel gerealiseerd wordt. In de uitnodiging van de stuurgroep staat: De bestuurders begrijpen dat deze boodschap niet bevredigend is en willen u daarom uitgebreid informeren over de redenen van de beslissing. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.  De stuurgroep nodigt u uit voor een bijeenkomst hierover op maandag 24 november 2014 van 19.30 uur 21.00 uur in de kerk van Broek in Waterland.

Kerk open vanaf 19.15 uur.

 

Per email aanmelden graag voor 11 november via bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl

 


Tatia Englebert-Tensen

uitleg verwerpen tunnel Broek

2014-10-11 11:51:44

Beste mensen,

Hieronder vindt u een mail van de stuurgroep bereikbaarheid Waterland. Zij nodigen iedereen die achter het idee van een tunnel staat uit om op maandag 24 november naar broek te komen om daar een uitleg te krijgen over het verwerpen van het voorstel. Er is ook een mogelijkheid tot vragen stellen. Dit is de kans om nog iets van ons te leten horen. Dus.... Komt allen schrijf het nu vast op in uw agenda en houdt de avond vrij. Een kerk vol zou een mooi statement zijn.

De brieven aan de provincie hebben ook enig resultaat opgebracht. D66 overweegt om het in haar programma op te nemen en bij de PvdA kan dat ev. nog per amendement. Hebt u nog niet geschreven de brief en adressen staan nog op de website van de dorpsraad broek in waterland.

Groeten en tot ziens in de kerk.

Tatia Englebert

 

Beste ondertekenaars,

In de e-mail van 3 september jl. heeft u bericht ontvangen over het besluit van de stuurgroep met betrekking tot de autotunnel door Broek in Waterland. In het bericht is aangegeven dat er in het kader van Bereikbaarheid Waterland geen autotunnel gerealiseerd wordt. De bestuurders begrijpen dat deze boodschap niet bevredigend is en willen u daarom uitgebreid informeren over de redenen van de beslissing. Uiteraard is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Wij nodigen u uit voor een bijeenkomst hierover op maandag 24 november 2014 van 19.30 uur – 21.00 uur in de kerk van Broek in Waterland.
Adres: Roomeinde 6, 1151 AN Broek in Waterland.

Vanaf 19.15 uur kunt u binnenlopen.

Als u andere geïnteresseerden mee wilt nemen, dan zijn zij ook welkom (totdat de kerk vol is).
U dient zich vooraf aan te melden per e-mail graag voor 11 november as.

Met vriendelijke groet,

Mw. Rani Mahi

Communicatieadviseur

 

Namens het programmateam

Bereikbaarheid Waterland
www.bereikbaarheidwaterland.nl
www.twitter.com/N235N247  

 

* De stuurgroep, bestaat uit bestuurders van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam stadsdeel Noord.


Tatia Englebert-Tensen

de volgende actie!

2014-09-18 11:46:46

 

Tunnel

 

Inmiddels hebben meer dan 2100 mensen uit de hele regio de petitie ondertekend(er zijn namelijk ook nog handtekeningen op papier). Op 3 september hebben we de handtekeningen aangeboden aan de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland. We verwachtten er weinig van want twee weken voor de vergadering kregen we de twee mogelijke persberichten te zien. Het ene zei dat een tunnel nog niet helemaal van de baan was, het andere - dat de kranten gehaald heeft - gaf aan dat de tunnel van de baan was. Jammer maar het doet ons ook weer niet zo veel want we horen dit al 25 jaar. Een positief besluit was ons eerste doel, uitstel van de besluitvorming rond de verbreding van de N247 door Broek het tweede. En dat is bereikt. Nu stap twee.

 

 

De partijen stellen nu hun verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Staten in maart 2015 vast. Daarom vragen we u nogmaals om uw steun. Benader de politieke partijen door ze een brief of mail te sturen met het verzoek de tunnelvariant in Broek in het verkiezingsprogramma op te nemen. De partijen in de gemeente Waterland zijn voor een tunnel. Daarom: geef ze een steuntje in de rug door de brief - waarvan u een voorbeeld aantreft op de website van de Dorpsraad, naar de partijen te sturen.

http://www.dorpsraadbroekinwaterland.nl/Artikel/2837/Brief-aan-bestuur-Politieke-partijen 

Doe het zo snel en met zo veel mogelijk; dus liever per stemgerechtigde dan per gezin. Vanaf nu gaan de partijen naar de burger luisteren en zijn ze extra gevoelig voor verzoeken van kiezers. De adressen staan ook op de site.

En mocht u mensen kennen die de petitie om een of andere reden nog niet getekend hebben, het kan nog steeds.

Alvast bedankt.

 

 

 


Tatia Englebert-Tensen

bekendheid in Edam Volendam

2014-08-07 09:52:48

beste ondertekenaars van de tunnel petitie,

In samenwerking met de dorpsraad en enkele enthousiaste anderen zijn we aan het proberen nog meer handtekeningen voor de petitie te krijgen. Om dat te bereiken hebben we flyers gedrukt die in Broek, Monickendam en op Marken zijn verspreid. Ook in diverse winkels liggen de flyers. Daarnaast gaan we een kraam met informatie bemannen op de Broekermarkt(feestweek).

Het resultaat van de flyers is nu alweer merkbaar na een relatief rustige periode is het aantal handtekeningen nu opgelopen tot 1450.

Maar we zijn nog op zoek naar een manier om gebruikers van de N247 in Edam en Volendam te bereiken. (er is helaas niet genoeg geld om flyers te verspreiden in heel edam en volendam.)

Weet u een manier mail dan s.v.p.

Alvast bedankt

namens de "tunnelgroep"

Tatia Englebert

 

 


Tatia Englebert-TensenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.