Hoeilanders voor veiligheid!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

verslag onderhoud bij de burgemeester op 9 december j.l.

2013-12-11 10:30:02

 

Door de toenemende
onveiligheid in Hoeilaart, werd begin november de petitie “Hoeilanders voor
veiligheid” opgestart. Deze petitie kon op veel bijval rekenen! Een 350-tal
handtekeningen werden in een mum van tijd verzameld. Deze sterk gewaardeerde
steun heeft geleid tot de redactie van een constructieve nota (zie bijlage) dat
hopelijk zal kunnen bijdragen tot een verhoging van de veiligheid in Hoeilaart.


Menig
Hoeilander staat te trappelen van ongeduld en wenst concrete, zichtbare en
doeltreffende acties op het terrein. Deze petitie wenst te benadrukken dat
veiligheid in de brede zin van het woord dient gezien te worden. Daarmee doelen
wij naast overlast ook o.a. op de talloze inbraken waarmee Hoeilaart heeft af
te rekenen. Laat ons ook klaar en duidelijk stellen dat deze petitie geen
bepaalde doelgroep viseert noch wenst te stigmatiseren. Wij viseren enkel de
terechte onveiligheid in de gemeente Hoeilaart!


Op maandag 9
december 2013 werden wij hartelijk verwelkomd door Burgemeester Tim Vandenput
en Schepen van Jeugd, Joris Pijpen. In naam van alle ondertekenaars werd hen deze
constructieve nota overhandigd en werden alle voorstellen één voor één
toegelicht. Zij hebben ons een eerlijke kans gegeven om onze nota te verdedigen
en te luisteren naar wat we hadden te vertellen. Onze constructieve voorstellen
omtrent de algemene onveiligheid in Hoeilaart werden positief onthaald. We
staan erop een goede en duidelijke communicatie te kunnen verkrijgen en te voeren
tussen al de bevoegde instanties en hopen dat de te starten aanpak hiervan een
"blijvend" gevolg zal krijgen en de overlast hierdoor zal kunnen teruggedrongen
worden. De
gemeente Hoeilaart deed ons de belofte dat zij snel werk van de veiligheid in
Hoeilaart zal maken. Wij durven daarom ook voorzichtig te stellen dat
door de petitie en de persartikels van "Hoeilanders voor veiligheid",
ze toch wel aangenaam verrast waren, waarvoor uitdrukkelijk ook onze
welgemeende "dank". Ook naar jullie toe, de mensen die ons steunen,
de mensen die hun verhaal durfden te doen, de mens in de straat...want zonder
jullie allemaal zouden we hier niet gestaan hebben. Wij kunnen jullie alleen
maar vragen om elke vorm van overlast, klein of groot, te blijven melden.

Wij durven te stellen dat deze petitie al iets
in beweging heeft gebracht. Wij capteren dan ook de eerste positieve signalen
zoals de voetpatrouilles in het centrum van Hoeilaart, de organisatie van een
infovergadering voor de buurtbewoners van het speelveld Mariën. Dit sterkt ons
in onze demarche en wij hopen dan ook dat het om een blijvend volgehouden
inspanning zal gaan.


Alvorens een beroep te doen op de medewerking
van de Hoeilaartse bevolking, lijkt het ons van primordiaal belang dat de
gemeente eerst zelf doeltreffende initiatieven neemt om de veiligheid binnen
afzienbare tijd te herstellen. Indien de gemeente hierin slaagt, dan zal het
vertrouwen stilaan hersteld worden en zal de gemeente er makkelijker in slagen
om een beroep te doen op de medewerking van de Hoeilaartse bevolking.Wij zullen niet nalaten dit dossier verder te
blijven opvolgen en erover te waken dat er voldoende zichtbare vooruitgang geboekt
wordt zodat iedere Hoeilander zich snel weer thuis voelt in deze prachtige
gemeente. Samen sterk voor een toekomstbestendige veiligheid in Hoeilaart!


P.S. De
petitie “Hoeilanders voor veiligheid” werd ondertussen afgesloten maar wij
blijven bereikbaar via dit e-mail adres: hoeilandersvoorveiligheid@gmail.com.
Constructieve suggesties ter verbetering van de veiligheid in Hoeilaart zijn
welkom.


Vincent Philips

Onderhoud met burgemeester en korpschef politie.

2013-12-02 16:41:31

Beste allen,

Via deze mail wil ik jullie ten eerste allemaal bedanken voor de steun die we tot nog toe mochten ontvangen voor onze petitie tegen zinloos geweld/ inbraken / vandalisme enz.. in onze mooie gemeente.

We kunnen jullie nu al verklappen dat er donderdagavond een vergadering is voor de buurtbewoners van het voetbalpleintje aan de delhaize en dat er volgende week maandag , 9 december, een onderhoud gepland is met de burgemeester van Hoeilaart en de korpschef van de politie.

Verder heeft de politie zijn best gedaan om te patrouileren in Hoeilaart en dit zowel per auto als te voetpatrouiles...waarvoor onze dank naar hun toe!

Wij van onze kant, doen onze uiterste best om deze problemen via een constructieve en voor iedereen vindbare en aanvaardbare oplossing te kunnen voorkomen en veranderen naar de toekomst toe en dat iedereen in Hoeilaart weer een veilig gevoel krijgt en kan behouden .

We houden jullie zeker op de hoogte van wat de petitie en de toegestuurde verhalen van velen onder jullie zullen teweegbrengen.

Tot binnenkort!

Vincent.

 


Vincent PhilipsDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.