Veilig het Zuid over met de fiets!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Een mea culpa is hier op zijn plaats

2013-06-17 10:13:57

Beste iedereen,

 

ik begrijp dat vele mensen die deze petitie in eerste instantie hebben ondertekend, zich bedrogen en misbruikt voelen. Uiteraard kan het niet dat de spelregels tijdens het spel veranderd worden, zoals iemand het heeft verwoord.

Graag wil ik mij verontschuldigen voor deze manier van aanpakken, ik hoop alleen dat jullie dit kunnen begrijpen. Het is voor mij de eerste keer dat ik een petitie opstel en ik heb hier totaal geen ervaring in, vooral niet met media en besprekingen allerhande met een partij die hier heel wat meer bedrevener in is dan mezelf. Dit kan ik duidelijk niet alleen…

De scholen hebben het vuur aan de lont gestoken, ik heb er een lontje in de andere richting bijgevoegd als tegengewicht. Dit heeft echter zoveel reacties uitgelokt dat dit niet zomaar meer een uiting is van mijn oorspronkelijke verontwaardiging.

Het dossier Kiss-and-ride-Zuid is hierdoor een symbooldossier geworden waarin twee visies op de stad van de toekomst tegenover elkaar worden gesteld. Dit initiatief overstijgt hiermee het plaatselijk probleem van het Zuid zelf.

De oorspronkelijke tekst van de eerste petitie waarvoor jullie allen hebben getekend, wordt terug op de voorpagina geplaatst. De handtekeningen worden geenszins samengevoegd bij de petitie van de scholen. Deze petitie mag en moet verder doorlopen als steun aan het stadsbestuur die deze beslissing omtrent het afschaffen van de kiss-and-ride zal nemen.

Daarom bied ik jullie nogmaals mijn excuses aan, ik hoop dat jullie ze willen aanvaarden en deze petitie toch verder willen verspreiden zodat de stem van de fietsers ook gehoord wordt in deze.

  • Soms lijkt het slimmer te zijn - toch voor mijn gemoeds- en nachtrust - om slechts één avond verontwaardigd te zijn door de mailing van j eigen school en daarna je kop in het zand te steken. Echter, door zo'n simpele actie te ondernemen als het starten van een petitie, raak je in een mallemolen waarvan je het einde nog niet ziet. Ik ben geen echte held (maar aan de andere kant, hoe zit het met jou…). Het is dan ook veel makkelijker om gewoon je handtekening onder een petitie te zetten - dat kan zelfs anoniem - dan ze zelf op te starten. Die wijsheid neem ik nu ook mee.
  • Ik zal verder ook geen woord meer voeren over deze zaak met media, gesproken noch geschreven pers, noch met de vertegenwoordigers van de andere petitie. Ik ben geen boegbeeld, enkel een ouder die dagelijks viermaal het Zuid over moet met de fiets…

 

Met vriendelijke groeten,

Sabine, die hoopt op toch een beetje begrip.


 


Sabine Sypré

Met een gezamenlijk standpunt naar de gemeenteraad!

2013-06-15 10:15:22

Beste,

 

Na een gesprek met de oudervereniging van onze en een andere school kwamen wij samen tot het besluit dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde willen: een veilige weg naar school voor onze kinderen, of ze nu te voet, per fiets, of met de auto of openbaar vervoer komen.

Ik kan erin komen dat ouders die met de auto komen - omwille van diverse redenen - best niet het stadscentrum in geloodst worden en daarom gebruik wensen te blijven maken van een kiss-and-ride-zone in de buurt van de scholen. Het eenvoudigweg afschaffen is daarom geen echte optie. Er moet inderdaad een alternatief voorzien worden waar ouders zich achter kunnen scharen en waar de veiligheid op de eerste plaats komt, zowel voor de fietsers, alsook voor de leerlingen die in- en uitstappen.

Mijn voorstel is dan ook dat de volledige site van het Zuid en -park in de nabije toekomst zeer grondig wordt herbekeken en in een later stadium aangepakt wordt om de diverse verkeersstromen in goede banen te leiden, waarbij zo weinig mogelijk kruising is van circulatiewegen, rekening houdend met de huidige situatie nl. doorgang voor fietsers, oppikplaats voor leerlingen en knooppunt van openbaar vervoer.

In tussentijd dient een voorlopig alternatief te worden gezocht voor de kiss-and-ride-zone, hetzij verplaatsen ervan, hetzij een voorlopige aanpassing mét duidelijke scheiding van auto-, bus-, fiets- en voetgangersweten op het Woodrow Wilsonplein om de veiligheid te garanderen. Verder dient het zoeken naar alternatieve manieren om naar school te gaan, te worden aangemoedigd door de scholen in kwestie.

De petitie van de oudervereniging wordt samen met de handtekeningen van deze petitie op volgende woensdag afgegeven aan het stadsbestuur met de nadrukkelijke vraag om alle mogelijke alternatieven goed ten opzichte van elkaar af te wegen vooraleer een beslissing in deze te nemen.

Wie wenst kan nog steeds zijn handtekening plaatsen onder deze petitie. Opmerkingen die de polemiek echter nog meer gaan aanzwengelen (zoals politiek, elite, auto vs fiets,…) zullen terstond worden verwijderd zodat de essentie van het verhaal, nl. veiligheid voor allen, behouden blijft. U kunt desgewenst ook inschrijven op de petitie opgestart door de oudervereniging: ().

 


Sabine SypréDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.