Behoud van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Hartelijk dank voor uw steun!

2013-07-15 09:56:12

Geachte ondertekenaar van de petitie,

Een paar weken geleden heeft u de petitie voor het behoud van het godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs op openbare basisscholen (GVO en HVO) ondertekend. Dat is niet voor niets geweest!

Onlangs heeft de Tweede Kamer namelijk met grote meerderheid de volgende motie aangenomen:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,
overwegende, dat godsdienstige en humanistische vorming tot de kerndoelen van het openbaar onderwijs behoort;
verzoekt de regering te streven naar het in de begroting OCW beschikbaar houden van middelen voor humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstvormingsonderwijs (GVO) in het openbaar basisonderwijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is ingediend door ChristenUnie (Voordewind), SGP (Bisschop), D66 (Van Meenen) en CDA (Rog).

Wij gaan er vanuit dat de gevraagde middelen gevonden zullen worden en dat GVO en HVO hun werk gewoon op volle kracht kunnen blijven voortzetten.
Uiteraard zijn we heel blij met het aannemen van deze motie. Vooral ook omdat de Tweede Kamer hiermee de waarde van levensbeschouwelijk onderwijs voor kinderen bevestigt en erkent dat deze vorm van onderwijs een belangrijk onderdeel van het profiel van het openbaar onderwijs vormt.

Wij danken u voor uw steun door het ondertekenen van de petitie. Uiteindelijk is deze door zo’n 30.000 mensen ondertekend, hetgeen wij voor zo’n korte periode waarin u kon tekenen, een heel groot aantal vinden.

Beelden van de aanbieding van de petitie zijn te vinden op de website www.gvoenhvo.nl.

Met vriendelijke groet,
Dienstencentrum GVO en HVO

Jurn de Vries
voorzitter


Dienstencentrum GVO en HVODeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.