Red Het Harmoniepark

Neem contact op met de schrijver van de petitie

BELANGRIJK NIEUWS

2013-12-23 09:49:55

Op 20 december 2013 heeft de Raad van State de schorsing van de tenuitvoerlegging bevolen van de besluiten van de gemeenteraad en de deputatie van Antwerpen tot definitieve vaststelling van het RUP Provinciehuis-Harmonie, in zoverre het RUP het koetshuis en het trapveld in het Harmoniepark omvormt tot bouwgrond.

In afwachting van de uitspraak over de vernietiging van het RUP blijven deze percelen bijgevolg resp. zone voor gemeenschapsvoorziening en zone voor groen. De Raad van State bevestigt dat op het eerste gezicht het Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen (RSA) het behoud van stadsparken vooropstelt. Dat geldt voor alle onderdelen van een park en niet alleen de natuurelementen. Wanneer het RUP een deel van het park afneemt om er een appartementsgebouw te kunnen oprichten, wijkt het af van de richtinggevende bepalingen van het RSA. De Raad van State meent vervolgens dat de motivering van het RUP om af te wijken van het RSA op eerste gezicht niet voldoet. De argumenten m.b.t. de wachtgevel van het gebouw Harmoniestraat 29 zijn niet pertinent, omdat dat gebouw buiten de parkzone ligt. De argumenten inzake de verbetering van het noordelijke gedeelte van het park verantwoorden niet het wegnemen van een substantieel deel van het zuidelijk gedeelte. Vervolgens behandelt de Raad van State het argument dat er zogezegd 2ha groen bijkomt rond het nieuw Provinciegebouw. De Raad van State bevestigt dat er geen enkele garantie is in het RUP inzake de minimale oppervlakte die op deze site (noot : de Provinciehuissite) als groene toegankelijke ruimte moet worden ingericht. 
Stad en Provincie kunnen nu binnen de dertig dagen een memorie tot voortzetting neerleggen.


Prettige feesten aan alle lezers


namens het buurtcomité

Goed nieuws

2013-11-22 18:27:20

Beste buren,
Hierbij een recent voorstel van SPa voor de heraanleg Harmonie en Albertpark.
Meest in het oog springende voorstellen zijn:
- het voorstel om een voetgangersbrug te maken tussen Albertpark en nieuw het Provinciehuis domein.
- Koning Albertparkweg word park en in de Koningin Elisabethlaan zou opnieuw 2richtingsverkeer komen, wat het sluipverkeer in de Harmoniestraat zou verminderen.
- last but not least; het voetbalpleintje word behouden en het Koetshuis zou een laagbouw blijven die een bibliotheek zou huisvesten.
Als er ook nog een plaatsje kan gevonden worden naast die bibliotheek voor een buurthuis dan kunnen we helemaal tevreden zijn.
Vreemd dat die voorstellen er nu komen nadat het vorige (SPa) bestuur het eerst nodig vond om via RUP een bestemmingswijziging door te voeren naar bouwgrond.
Dit blijkt dus voor niets nodig.
Wel het bewijs dat al onze acties en de ruime media aandacht hiervoor resultaten opleveren.
Probleem SPa zit nu wel in de oppositie en kan deze voorstellen momenteel dus niet hard maken, maar de bewustwording dat dit sportveldje en stukje park belangrijk zijn voor onze wijk sijpelt toch langzaam door in bredere lokale politieke kringen (dit is zeker al het geval in de districtsraad).
Wij blijven alleszins alert.

De Vrienden van het Harmoniepark

mb

Red Het Harmoniepark haar trapveldje

2013-11-17 14:56:25

Beste buren, vrienden, sympathisanten, en al de 3444 ondertekenaars van de petitie

op 6 augustus hebben wij een oproep gedaan via deze weg om een (vrijblijvende) bijdrage.

U vraagt zich misschien af hoe de zaken er inmiddels voorstaan met ons stukje Harmonie park? (trapveld en koetshuis)

Eigenlijk gaat het niet zo best.
De twee percelen in het Harmoniepark die sinds mensenheugenis integraal deel uitmaken van het park zijn niet meer wat ze waren.
Zoals u wellicht ter ore kwam, viel ons protest bij zowel Stad als Provincie in dovemansoren en werden de percelen effectief gewijzigd in bouwgrond.
De bestemmingswijziging is gebeurd en de stad kan nu verkopen aan bouwpromotoren.
Maar,
aangezien wij echter niet kunnen dulden dat een stukje park wordt opgeofferd voor het plaatsen van appartementsgebouwen, beslisten wij om naar de Raad van State te trekken om op die manier alsnog ons gelijk te halen en het park te vrijwaren van onbezonnen bouwwoede.

Deze procedure is echter een dure onderneming en daarom willen wij vragen aan iedereen die zich betrokken voelt, en deze zaak wil steunen, om een (kleine) financiële bijdrage.

Er is een begroting gemaakt en een gedeelte daarvan werd reeds gestort door onze harde kern.

Als u ook van mening bent dat dit stukje groen niet verloren mag gaan ten koste van nog meer beton, staat het u vrij om een bedrag naar keuze bij te dragen dat integraal zal worden aangewend voor het bekostigen van de gerechtelijke procedure.

Een speciaal rekeningnummer werd hiervoor aangemaakt.

Het nummer is: BE14 501340977583 tgv RED HET HARMONIEPARK
Voor meer informatie of een stand van zaken kan u ons altijd contacteren via redhetharmoniepark@gmail.com
P.S. Tijdens de vakantie is er matig bijgedragen. Steun ons nu ECHT.
mvg
De vrienden van het Harmoniepark

Mike

herinnering BEWONERSOVERLEG

2013-09-22 21:27:26

Beste Buren, Buurtbewoners en geinteresserden

Aanstaande dinsdag 24 september om 19h30 in het dienstencentrum Van Schoonbeke zal een bewonersoverleg plaatsvinden over de invulling van het sportterreintje.

ADRES: Van Schoonbekestraat 54


MB

uitnodiging BEWONERSOVERLEG

2013-09-18 22:24:53

Beste buren,
Zoals overeengekomen met Tom Van den Borne (districtsschepen parken), zal er dinsdag 24 september om 19.30 in dienstencentrum Van Schoonbeke een bewonersoverleg plaatsvinden over de invulling van het sportterreintje.
Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen uit de buurt aanwezig kunnen zijn om hun wensen kenbaar te maken.
Onze wens is natuurlijk dat het sportpleintje deel blijft uimaken van het park, hiervoor gingen wij dan ook naar de Raad van State.
In afwachting is het de bedoeling dat het zo goed mogelijk visueel deel blijft
uitmaken van het park.
Wat de buurt vraagt is:
 • behoud sportpleintje
 • groen
 • banken
 • petanqueterreinen
Opdat dit ook effectief gerealiseerd zal worden, en om de betrokkenheid van de buurt duidelijk te maken is het  belangrijk dat de opkomst dinsdag voldoende belangrijk is.
Hoe beter het pleintje geintegreerd is in het park, hoe meer volk er gebruik van maakt, hoe politiek moeilijker het voor de stad zal zijn om dit te bebouwen.
Gelukkig hebben we het district aan onze kant, want de bedoeling van schepen Van de Velde was net om het pleintje visueel af te scheiden door een dikke haag (en te laten verloederen).
Ik hoop op uw talrijke aanwezigheid

DIT IS ONZE LAATSTE KANS

2013-08-06 05:45:09

Beste buren, vrienden, sympathisanten,


U vraagt zich misschien af hoe de zaken er inmiddels voorstaan met ons stukje Harmonie park? (trapveld en koetshuis)


Eigenlijk gaat het niet zo best.


De twee percelen in het Harmoniepark die sinds mensenheugenis integraal deel uitmaken van het park zijn niet meer wat ze waren.

Zoals u wellicht ter ore kwam, viel ons protest bij zowel Stad als Provincie in dovemansoren en werden de percelen effectief gewijzigd in bouwgrond.


De bestemmingswijziging is gebeurd en de stad kan nu verkopen aan bouwpromotoren.


Maar,

aangezien wij echter niet kunnen dulden dat een stukje park wordt opgeofferd voor het plaatsen van appartementsgebouwen, beslisten wij om naar de Raad van State te trekken om op die manier alsnog ons gelijk te halen en het park te vrijwaren van onbezonnen bouwwoede.

Deze procedure is echter een dure onderneming en daarom willen wij vragen aan iedereen die zich betrokken voelt, en deze zaak wil steunen, om een (kleine) financiële bijdrage.

Er is een begroting gemaakt en een gedeelte daarvan werd reeds gestort door onze harde kern.

Als u ook van mening bent dat dit stukje groen niet verloren mag gaan ten koste van nog meer beton, staat het u vrij om een bedrag naar keuze bij te dragen dat integraal zal worden aangewend voor het bekostigen van de gerechtelijke procedure.

Een speciaal rekeningnummer werd hiervoor aangemaakt.

Het nummer is: BE14 501340977583


Voor meer informatie of een stand van zaken kan u ons altijd contacteren via redhetharmoniepark@gmail.com


MB

Red Het Harmoniepark Aktie!

2013-04-25 21:35:53

Beste Buren en sympathisanten van het Park,

We hebben u nodig.

Maandag 29 april gaat de gemeenteraad beslissen over de toekomst van een deel van ons Harmonieparkje.

We willen het sportveldje en het koetshuis absoluut  behouden.

De volledige districtsraad steunt ons zeer actief. En een oplossing is in de maak.

Maar voor de stemming is het absoluut nodig dat we laten zien dat het ons menens is.

Daarom vragen we u allen om vrijdag rond 17.15 langs te komen op het pleintje.

Rond 17.00 is er de inhuldiging van een kunstwerk.

Dit willen wij absoluut niet verstoren.

Daarna, rond 17.30 zal de pers komen om vast te stellen dat de buurt echt wel actief hun parkje willen verdedigen.

Wij willen een foto met al onze sympathisanten in de GVA weekend editie.

Dus kom massaal af met je familie en vrienden.

Het is een moeilijk uur, maar de inzet is belangrijk.

We rekenen op jullie.

Tot vrijdag!

De vrienden van het Harmoniepark

Vergeet ook onze petitie niet door te sturen, die telt ondertussen al meer dan 2800 handtekeningen.

 


mike boh

uitstel petanque marathon van zaterdag 20 april

2013-04-19 19:38:49

Beste Buren en Buurtbewoners en vrienden van het Harmoniepark,

Velen onder de geïnteresseerden voor de petanque marathon van morgen (zaterdag) willen nog hun laatste training afwerken voor de Antwerp 10 miles van zondag.
Daarom, en ook om enkele kleine organisatorische probleempjes, hebben we beslist onze happening te verzetten naar een nog niet nader bepaalde datum.

Met dank voor jullie begrip.
De vrienden van het Harmoniepark,
redhetharmoniepark@gmail.com

mike both

Petanque zaterdag vanaf 14h Harmoniepark (inc pastis)

2013-04-18 20:39:10

Beste sympathisanten van het Harmoniepark,
kom nu zaterdag 20 april in het Harmoniepark een partijtje petanque spelen voor het behoud van ons parkje.
Pastis bar aanwezig!
Inschrijven kan gratis vanaf 14.00u op:
Wij willen dat het park integraal behouden blijft. Groene zone moet groene zone blijven.
GEEN BETON OP ONZE GAZON

Het stadsbestuur wil door met haar plannen, maar de gemeenteraad moet hierover nog beslissen op 29 april.

We geven het niet op!

De vrienden van het Harmoniepark


mike bothDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.