Houd het Bospad in Zuidhorn open voor fietsers

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Bezwaar maken kan nog

2023-07-19 20:56:36

Op dit moment zijn er circa 5 bezwaren naar de gemeente gestuurd. Wil je een bezwaar richten aan de raadsleden stuur dan een mail naar Griffie@Westerkwartier.nl

je kan je bezwaar ook richten aan de burgemeester en wethouders viia info@westerkwartier.nl. of tegelijk aan beiden.

Help je mee? Benadruk dat de gemeente met een fatsoenlijke veilig alternatief moet aanbieden omdat de hanckemalaan zeer gevaarlijk en druk is.

Succes en bedankt!

 

 


P. Aikema

voorlopig besluit van de gemeente.

2023-07-06 13:58:35

Hallo allemaal,

 

Hierbij een artikel uit het Gemeenteblad.


https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-292571.html?utm_campaign=20230706&utm_source=attenderingsmakelaar&utm_medium=email&utm_term=gemeente_westerkwartier&utm_content=over_uw_buurt

In de besluitvorming worden allemaal argumenten genoemd die niks met het Bospad te maken heeft.
De nieuwe overweg die is aangelegd heeft niks met het Bospad te maken.

Het tegemoet komen aan de verzoeken van de bewoners voor een veilige oversteek heeft alleen te maken met de aansluiting van het fietspad naar de Hooiweg die eerder voorbij de overweg lag. (rechtsaf slaan na de overweg). Etcetera.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit. Ik zal dit ook doen.

Vriendelijke groet,

Pieter Aikema

 


P. Aikema

Voortgang besluit Bospad

2023-06-15 17:46:29

Hallo allemaal

Het lijkt een beetje stil rondom het Bospad.

Maar dat is het niet. Inmiddels heeft DVHN en de krant Westerkwartier aandacht gegeven aan de situatie en ben ik benaderd door Groen Links. GL heeft vragen gesteld over het Bospad die ik ter inzage heb ontvangen. Verder mail contact gehad met de andere 2 grote partijen VZ en CU.

Onlangs heb ik een brief gestuurd naar de Raadsleden en naar ProRail met een vergelijk tussen de spoorwegovergang Den Horn (Hogeweg) en Zuidhorn (de Gast). Op dit moment is er een grote verbouwing aan de gang in Den Horn, omdat de overweg die schuin over de weg ligt bestempeld is gevaarlijk. Ze hebben er zelfs een huis (bekende witte huis) voor gesloopt zodat de overweg haaks op de weg aangebracht kan worden. 

Omdat beide overwegen vergelijkbaar zijn is de overweg aan de Gast ook gevaarlijk. Op basis van het besluit in Den Horn zal de gemeente ook de overweg aan de Gast moeten aanpassen. Als ze dit niet doen vanwege infrastructurele redenen dan brengen ze de bewoners moedwillig in gevaar is mijn conclusie. 

Als de overweg aangepast moet worden dan ontstaat er automatisch ruimte voor het Bospad.

Binnenkort wordt dit in de Raad besproken. ProRail heeft ook bevestigd dit intern te bespreken.

Tot zover.


P. Aikema

Artikel in het Dagblad van het Noorden

2023-05-15 16:25:59

P. Aikema

Besluit gemeente Bospad gaat dicht voor Fietsers

2023-05-11 16:02:01

Reactie van de gemeente:

U bent een petitie gestart om het Bospad in Zuidhorn open te houden voor fietsers. Aanleiding hiervoor was een bij het Bospad geplaatst vooraankondigingsbord dat het pad afgesloten wordt voor fietsers. De petitie heeft u op 7 maart jl. bij ons ingediend. ESGLIn het kader van het project Extra Sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL) waren veel maatregelen nodig om de spoorwegveiligheid te verbeteren. Ook spoorwegovergang De Gast moest veiliger worden gemaakt. Aanleg van een tunnel was hier geen optie. Hiervoor ontbreekt de ruimte. Daarnaast is ter plaatse sprake van een beschermd dorpsgezicht. Ook dit staat de aanleg van een tunnel in de weg. De overgebleven optie was de overweg en de directe omgeving ervan aanpassen. Op dat moment (2013) speelde ook dat er een brede school gebouwd ging worden in de Oostergast. Hierbij werden zorgen geuit over de verkeersveiligheid omdat er een extra verkeersstroom over de spoorwegovergang richting de brede school zou gaan. Door de komst van de extra sneltrein zouden de spoorbomen nog vaker sluiten. Ook vóór de komst van de extra sneltrein werden zorgen geuit over de verkeersveiligheid bij de spoorwegovergang. Reden voor de toenmalige gemeente Zuidhorn om bij ProRail te lobbyen voor de realisatie van een separate spoorwegovergang voor fietsers en voetgangers als onderdeel van het project ESGL. Dit is gelukt. ProRail stelde als voorwaarde dat het Bospad afgesloten zou worden voor fietsverkeer in het kader van spoorwegveiligheid. In 2021 is de separate spoorwegovergang voor fietsers en voetgangers gereed gekomen en is de aansluiting van het Bospad op De Gast aangepast. Dit was echter onvoldoende om fietsers op het Bospad te weren. Aanpassing BospadOmdat wij de afspraak met ProRail willen nakomen en wij de situatie bij het Bospad ter hoogte van de spoorwegovergang verkeersonveilig vinden, willen wij van het Bospad formeel een voetpad maken. Ongeacht de hoeveelheid fietsers over het Bospad. Hierbij willen wij een voorziening treffen ter hoogte van de aantakking van het Bospad op De Gast die het nagenoeg onmogelijk maakt om vanaf het Bospad De Gast op te fietsen. Het vooraankondigingsbord van de afsluiting werd echter per abuis te vroeg geplaatst. Wij hebben het bord weer verwijderd omdat er nog een verkeersbesluit moest worden genomen. ProRailDe onrust die door het geplaatste vooraankondigingsbord ontstond, was voor ons aanleiding om contact te zoeken met ProRail over het Bospad. ProRail liet weten vast te houden aan de gemaakte afspraak. De fietsers hebben aan de zijde van het Bospad geen separate veiligheidsvoorziening bij de spoorwegovergang. Hierdoor is het mogelijk dat fietsers bij een sluitende of gesloten overweg het ‘open gat’ tussen de spoorbomen in kunnen rijden en schuin over de overweg de weg kunnen oversteken. Dit is een ongewenste gevaarlijke situatie. Daarnaast kan de huidige aansluiting zorgen voor schrikreacties van bestuurders die op de overweg af komen rijden. Ook zorgt een dergelijk aansluiting bij een overweg tot meer mogelijke conflictsituaties die de aandacht afleidt van het wegverkeer op een in werking tredende/zijnde overgang. Door ruimtegebrek bij de overgang is het niet mogelijk om een separate overweginstallatie voor fietsers aan te leggen. Hiervoor is het bijvoorbeeld nodig om een nieuwe bevloering voor fietsers te plaatsen en zijn aanpassingen nodig in de inrichting van de weg. Mede daarom is er oostwaarts een separate haakse overgang voor langzaam verkeer gerealiseerd. Alternatieve routeAls het Bospad wordt afgesloten voor fietsers, zullen de fietsers een alternatief nemen. Hier hebben we naar gekeken. In het algemeen wordt de kortste en snelste route genomen. Dat zal naar verwachting de route over de Hanckemalaan zijn. Dit is circa 225 meter verder fietsen ten opzichte van de route over het Bospad. De Hanckemalaan en De Gast maken deel uit van een 30-gebied en zijn ook als zodanig ingericht. Als er meer fietsers over de Hanckemalaan en De Gast gaan, wil dit niet zeggen dat dit onveiliger is. Het heeft juist een snelheid remmend effect. ConclusieOp grond van het vorenstaande houden wij vast aan het afsluiten van het Bospad voor fietsers. Dit willen we doen door het Bospad de formele status van voetpad te geven en door het aanbrengen van een fiets werende voorziening bij de aantakking van het Bospad op De Gast. Hiervoor moeten we nog een verkeersbesluit nemen. Van de door u gesuggereerde nalatigheid en miskleunen is geen sprake. Met vriendelijke groeten, 


P. Aikema

Verkeersteller is geplaatst

2023-04-11 18:16:56

16812369795356399385375660321056.jpg


P. Aikema

Tellen van het aantal fietsers

2023-04-08 06:39:30

In een gesprek met de gemeente heb ik gevraagd of ze het aantal gebruikers van het Bospad kunnen inventariseren. Het antwoord daarop is dat ze van plan zijn een "kantradar"  te plaatsen die het aantal gebruikers kan tellen. Wanneer deze geplaatst wordt is nog niet bekend.


P. Aikema

Petitie aangeboden aan de gemeente

2023-03-07 13:45:19

Hallo ondertekenaars,

Hartelijk bedankt voor de 211 handtekeningen. (tot nu toe)
Ik heb vandaag de petitie naar de gemeente gemaild met daarbij een uitleg waarom we tegen sluiting van het Bospad zijn.

Ik weet niet of het besluit om de borden weg te halen tot uitstel of afstel leidt maar ik denk het eerste.
Ze proberen een verkeersbesluit te nemen waardoor ze deze maatregel door mogen voeren.

Ik hoop dat we doormiddel van deze petitie de gemeente tot nadenken hebben gezet en dat ze beseffen dat de route langs de Hanckemalaan alleen maar meer gevaarlijke situaties veroorzaakt. Alle kleine fietsertjes tussen de auto's en bussen door? Ik heb het richting de gemeente benoemd.

We zullen zien wat er gaat gebeuren.

Vriendelijke groet,

Pieter Aikema

 


P. Aikema

Borden worden verwijderd

2023-03-01 17:02:17

De gemeente heeft naar aanleiding van deze petitie, contact door RTV Noord en Johan Vergonet van Welkom in Zuidhorn, besloten dat de borden worden verwijderd. Eerst moet er een verkeersbesluit genomen worden. Bedankt voor jullie handtekening.

Vanavond verschijnt er waarschijnlijk een artikel op de site van RTV Noord

Pieter Aikema 


P. AikemaDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...