Dagwasvendagveiligheid

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Voorbeeld bezwaarschrift. Graag indienen voor 1 september

2022-08-14 20:45:16

Aan het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de sector Veiligheid, Juridische zaken en Bestuur, afdeling Juridische Zaken, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. 

 

Zaaknummer: EHV-ZP2022-000516

Betreft bezwaar tegen vergunning Bouwweg Verlengde Ceramlaan

soort aanvraag: Aanleg,Buitenplanse kleine afwijking,Uitweg,Vellen van houtopstanden (kappen)

Geacht college van de Gemeente Eindhoven,

 

Bij dezen tekenen wij bezwaar aan tegen het door u genomen besluit op de aanvraag reguliere omgevingsvergunning: Aanvraag Bouwweg Verlengde Ceramlaan van 22-7-2022 (gepubliceerd 26-7-2022)

 

Redenen oneens beslissing

We zijn het niet eens met uw beslissing omdat deze bouwweg grote en langdurige overlast gaat veroorzaken voor de omwonenden aan de kant van Tongelre/’t Hofke/Beauregard. De bouwweg loopt vrijwel langs de achtertuinen van een aantal bewoners van Beauregard. De bouwweg gaat een groot stuk door de Tongelresestraat, kruist twee drukke spoorlijnen en gaat vanaf de Ceramlaan dwars door een heel mooi stukje van Groendomein Wasven (100 m van de verbrande boom). Daarmee wordt de natuur daar langdurig zwaar aangetast om van geluidsoverlast en verkeersonveilige situaties nog maar niet te spreken.

 

Wij vinden dat de beslissing moet zijn

Wij vinden dat als bouwweg een variant aan de noordzijde van het LCL moet worden gekozen. Deze zogenaamde Noordroute is een variant op de scenario’s 1 en 2 van de gemeente. Dit alternatief betekent wel meer overlast aan de noordkant en voor de school, waar immers de nieuwbouw ook voor bestemd is, maar is voor de natuur en omwonenden veel minder belastend. 

 

Deze Noordroute is korter, er woont bijna niemand en ze tast niet of nauwelijks het natuurgebied aan (bijlage).

 

Bovendien staan er nog twee projecten van de gemeente op stapel die ook een noordelijke route nodig zullen hebben: te weten de studentenwoningen aan het Lombokpad en het doortrekken van de Fietsstraat Eindhoven – Helmond. Dus ook qua infrastructuur, efficiency en (dus) kosten ligt een noordelijke variant voor de hand. 

 

Mondeling toelichten

Ons bezwaar lichten wij graag mondeling toe in een hoorzitting. Graag komen wij in overleg tot een datum. Wij verzoeken u verder om de beslissing niet uit te voeren tot u een beslissing op mijn bezwaarschrift heeft genomen.

 

Wij kijken uit naar uw reactie.

 

Hoogachtend,

.. -..-..

  1. Naam, adres, postcode woonplaats, telefoonnummer. Foto’s en andere bewijsmiddelen.

 


Dagwasvendagveiligheid TongelreDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...