Glasvezelstation niet op de Stedspôle.

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Het glasvezel verdeelstation wordt verplaatst.

2021-07-03 15:17:01

Onze actie heeft succes gehad. Het grijze betonnen glasvezelstation wordt verplaatst! Het wordt een kwartslag gedraaid, schuift een eind op naar rechts en wordt het dieper in de groenstrook geplaatst. Het gebouw zal in een passende groene kleur worden geschilderd en er zullen bosschages rondom het gebouw worden aangelegd. Daarmee wordt het directe zicht op het station redelijk weggenomen  en zal het veel minder storend zijn in de aanblik van ons mooie Workum en met name het zicht op de kerk.

Wij zijn redelijk tevreden met deze uitkomst, waarbij ook Plaatselijk Belang een belangrijke rol heeft gespeeld. Niet in het minst omdat zij ons hebben betrokken bij de besluitvorming. 
Deze uitkomst was al een optie op de bespreking van 2 juni jongstleden. Plaatsing bij de oude brandweerkazerne bleek al vrij snel onhaalbaar. Er is nog sprake geweest van plaatsing van het verdeelstation naast de afvalplek op de Stedspôle, maar ook daar hebben wij ons tegen verzet. Dat zou immers betekenen dat het uitzicht vanuit de tuin voor bewoners op dat deel van het Sud geblokkeerd zou worden door het verdeelstation.  

Al met al, met alle voors en tegens, zijn we redelijk tevreden met deze uitkomst.  

De verplaatsing zal plaatsvinden na de zomervakantie na bodemonderzoek en de beplanting zal rond oktober plaatsvinden. Het heeft even tijd nodig voordat de beplanting het station zal verbergen voor het oog, maar de natuur kan nu eenmaal niet sneller…  

Wij bedanken een ieder die ons gesteund heeft.     

Ellen van der Baan en Marie-Anne de Harder


Net op 'e Stedspôle

Er lijkt nog weinig schot te zitten in de hele situatie op de Stedspôle.

2021-06-22 18:41:22

Er lijkt nog weinig schot te zitten in de hele situatie rondom het glasvezelstation op de Stedspôle. 120 bewoners hebben ons gesteund door middel van onze petitie en we zullen deze binnenkort aan de gemeente overhandigen als officiële klacht over de plaatsing van het station en de hele gang van zaken eromheen.             

Er is gesproken over plaatsing van het verdeelstation op het Panwurk, achter de voormalige brandweerkazerne. Dat is voor ons de meest logische plaats.  

Maar momenteel lijkt er alleen onderzoek te worden gedaan naar plaatsing van het betonnen blok naast de afvalverzamelplek op de Stedspôle. Dat vinden wij geen oplossing omdat daarmee de van de tuinen van omwonenden het vrij zicht wordt ontnomen.  

De gemeente is van ons bestaan op de hoogte: Wij zijn een actiecomité dat zich zorgen maakt om het aangezicht van Workum. We hebben ook contact gezocht en gehad met de gemeente, maar zijn nooit gevraagd om ons standpunt uit te leggen of toe te lichten. Ook is ons ook nooit uitgelegd waarom het verdeelstation precies daar geplaatst moet worden.  

Het lijkt er op dat de gemeente Sudwest Fryslan zich aan bewoners niet veel gelegen laat. Met bewoners wordt niet direct gesproken, alleen via Plaatselijk Belang. De zaak van het verdeelstation lijkt ons als bewoners door de strot geduwd te worden : geen procedure, geen inspraak, geen contact.  

Het verdeelstation hoeft niet op de Stedspôle geplaatst te worden. Er zijn betere opties, zoals het Panwurk of ergens buiten de stadskern. Het kan zijn dat andere opties meer geld kosten voor Deltafiber, maar dat is dan maar zo. Het lijkt ons niet dat de relatief geringe meerkosten de business case van Deltafiber in het water laten vallen. En hoe langer het duurt, hoe duurder het gaat worden en dan zul je zien: Opeens is er een onomkeerbare situatie ontstaan als gevolg van afspraken en contracten en blijven wij -de burgers-  zitten met het lelijke, grijze blok op de Stedspôle.  

Nogmaals: Wij zijn niet tegen glasvezel uiteraard, integendeel: wij zien graag een vlotte aanleg, maar wel langs de regels van bestuurlijk fatsoen en met behoud van de kwaliteit van onze stadskern.


Net op 'e StedspôleDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...