Terugdraaien afsluiting wandelpad achter Dennenburg

Neem contact op met de schrijver van de petitie

'What the Hek?!' Nieuwsbrief

2023-04-25 07:47:46
Beste ondertekenaar van de petitie,

 

De What the Hek Walk was een hartverwarmende wandeling op 15 april 2023 waarin meer dan 250 bewoners uit alle omliggende wijken van Dennenburg in bonte stoet samen optrokken. Op 31 mei volgt de rechtszitting in Utrecht. 

 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwe 'What the Hek?!' nieuwsbrief
Deze vervangt de updates via de petitie.

 

LET OP: dit was de laatste update via deze petitie. Ook als je al eerder hebt aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven en deze update hebt ontvangen, vragen we je om AVG redenen om je even opnieuw aan te melden voor de nieuwe nieuwsbrief.

 

Dank voor al jullie support!

 

Team What the Hek

wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

WIJ ZOEKEN EEN OPENING

2023-04-14 07:49:46

Beste ondertekenaar van de petitie tegen het hek op de Engweg,

 

Veel mensen balen nog steeds van het hek dat in mei 2021, zonder enige aankondiging vooraf, in de openbare Engweg is geplaatst. Hierdoor is het niet meer mogelijk om een rondje Dennenburg te wandelen, eitjes te halen bij de boer, of om lekker uit te waaien op het klompenpad. Om te laten zien hoe groot deze groep teleurgestelde mensen is, organiseren omwonenden uit nabijgelegen buurten op zaterdag 15 april om 11 uur de VAN HEK TOT HEK WANDELING.


Op 31 mei is de zitting bij de rechtbank Utrecht. De rechter bepaalt dan of het hek weg moet. De gemeente Utrechtse Heuvelrug concludeert keer op keer dat het hek onrechtmatig is geplaatst, de eigenaar van landgoed Dennenburg is hiertegen in beroep gegaan. Liselotte Maas, één van de initiatiefnemers van de manifestatie: ,,Als omwonenden vinden wij het belangrijk om te laten horen dat het we het onbegrijpelijk vinden dat hier een hek is neergezet. Dit is ook hét moment om duidelijk te maken dat we weer heel graag onze geliefde wandelingen willen maken.”

 

WIJ ZOEKEN EEN OPENING

De manifestatie heeft een positieve insteek: ,,Wij zoeken op zaterdag 15 april letterlijk en figuurlijk een opening! Een opening in het hek zou fantastisch zijn, maar een opening om als omwonenden met de eigenaar in gesprek te gaan zou ook zeer welkom worden ontvangen”, aldus Liselotte Maas.  

 

Zaterdag 15 april om 11 uur is het verzamelen bij de Van Wulvenhof (zijde Rodenbergsedreef). Vandaar gaat het in een bonte stoet naar het hek, vervolgens om landgoed Dennenburg heen naar de andere kant van het hek - en weer terug. ,,Neem kids en familie mee en stimuleer zoveel mogelijk mensen ook te komen. Trek je meest kleurrijke outfit aan, maak iets creatiefs om het hek mee te versieren. En wandel vrolijk met ons mee”, is de uitnodiging van de initiatiefnemers.wij-zoeken-een-opening.jpg


wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

What the hek?! - update mei 2022

2022-05-31 06:02:23

Weet je het nog? Het lijkt al weer lang geleden, maar het was tot de afsluiting door de eigenaar in mei vorig jaar mogelijk om rond het landgoed te fietsen en te wandelen. Tot 2006 kon je er zelfs met de auto omheen en vanaf 1885 al met paard en wagen.

We startten vorig jaar direct een petitie tegen de afsluiting, die in 2 weken door bijna 1200 mensen ondertekend is. We hebben getuigenverklaringen verzameld en archiefonderzoek gedaan. De gemeente besloot te gaan handhaven door het duidelijk maatschappelijk en historisch belang. De eigenaar maakte daartegen bezwaar, waarop wij weer hard aan de slag zijn gegaan met het opnemen van aanvullende getuigenverklaringen en onderzoek en het verzekeren van onze belanghebbendheid. Daarbij hebben we een in de Wegenwet gespecialiseerd advocaat ingeschakeld om ons te ondersteunen.

En dat alles heeft positief uitgepakt! Eind mei 2022 heeft de gemeente na advies van de Commissie Bezwaarschriften een Beslissing op Bezwaar genomen. Ze onderbouwt daarin met onze input nog steviger haar oorspronkelijk besluit dat het een Openbare Weg in de zin van de Wegenwet is, en dat de afsluiting daarom ongedaan gemaakt moet worden.

De landgoed eigenaar heeft aangegeven tegen dat besluit in Beroep te gaan bij de bestuursrechter. Die zal de beslissing beoordelen in een zogenaamde bodemprocedure. We verwachten dat deze zitting over ca 5 maanden (in november) plaatsvindt. Tot die tijd mag het hek helaas nog blijven staan.


Tot slot nog een persoonlijke verzoek:

Jelle en ik hebben er niet alleen veel privé tijd, maar ook veel privé geld in gestopt: Jelle is zelf jurist, maar we hebben een gespecialiseerd advocaat ingeschakeld om deze publieke zaak zo sterk en kansrijk mogelijk te krijgen. De daarvoor gemaakte kosten worden op geen enkele manier vergoed, niet uit een verzekering en ook niet als de gemeente de zaak wint. Toch hebben we hiervoor gekozen, in het vertrouwen dat de meeste van de 1200 ondertekenaars er ook wel een kleine bijdrage voor over zouden hebben.

We zijn daarom een crowdfunding gestart op whatthehek.nl. 292 donateurs hebben samen al een geweldig bedrag van € 11.697,00 gedoneerd. Helaas schieten wij er privé op het moment van schrijven nog steeds € 6.585,00 bij in. Als de rest van de ondertekenaars nog 10 euro overmaakt zijn wij uit de kosten. Elke donatie wordt zeer gewaardeer: https://whatthehek.nl/steun-de-actie/ Dank!

Het is een kwestie van lange adem, maar maar wij gaan met jullie hulp door! De meest recente informatie vind je op https://whatthehek.nl

ir. Marcel van den Elst en mr. Jelle Terpstra


Vereniging Tuinwijk Sterrebosch

#What the hek

2022-03-12 11:03:20

Lees het laatste nieuws rondom de afsluiting van het wandelpad rondom landgoed Dennenburg: https://whatthehek.nl/


wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

Update petitie met crowdfunding verzoek

2022-01-07 13:25:22

Geachte betrokkene(n),

Nogmaals bedankt voor het tekenen van de petitie.

Zoals je waarschijnlijk al via andere kanalen vernomen hebt, hebben we wat huiswerk meegekregen van de voorzieningenrechter. De rechter heeft de voorlopige voorziening toegewezen, omdat hij de bewijzen aan de kant van de gemeente onvoldoende vond om nu anders te kunnen beslissen. Dit betekent helaas dat het hek tot de volgende procedure mag blijven staan en dat de door de gemeente opgelegde dwangsom is geschorst.

Juridisch kader
Het eigendomsrecht is heel sterk in Nederland. Daartegenover staat het toekennen van de openbaarheid aan een (particuliere-) weg, waar ook veel waarde aan wordt gehecht. Het toekennen van deze openbaarheid is echter een vergaande inbreuk op het eigendomsrecht van de eigenaar. Daarbij geldt dat de gemeente aannemelijk dient te maken dat dit weggedeelte openbaar is geworden en gebleven. Pas als dit het geval is weegt het belang van openbaarheid zwaarder dan het recht van eigenaar Willems om te mogen afsluiten.

De voorzieningenrechter toetst slechts beperkt om snel een afweging te kunnen maken, gezien het belang op korte termijn van de eigenaar om de beslissing van de gemeente om handhavend op te treden met een dwangsom te kunnen opschorten. Met andere woorden: de voorzieningenrechter komt niet toe aan een volledige inhoudelijke toetsing van de kwestie. In ons geval heeft de voorzieningenrechter -voorlopig- het belang van eigenaar Willems zwaarder laten wegen. De gemeente heeft aangegeven zich niet neer te leggen bij het besluit van de voorzieningenrechter.

Hoe gaat het verder?
De verdere inhoudelijke toetsing wordt overgelaten aan de gemeente een beslissing op bezwaar (na een advies van de commissie bezwaarschriften), in een daaropvolgende beroepsprocedure bij de rechtbank en daarna mogelijk nog een hoger beroepsprocedure bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daarbij geldt wel dat de uitspraak van de voorzieningenrechter serieus dient te worden genomen. De hoorzitting van de commissie bezwaarschriften staat vooralsnog op 31 januari aanstaande gepland.

Zoals je zult begrijpen zijn wij al weken volop bezig om met aanvullende verklaringen, archiefonderzoek en beeldmateriaal de gemeente van meer documentatie te voorzien, zodat in de nu volgende bezwaar- en beroepsprocedures anders kan worden besloten.

Wij steken er zelf veel tijd in, omdat we deze afsluiting zinloos en maatschappelijk ontoelaatbaar vinden. Daarbij worden we gesterkt door de opstelling van de gemeente, de grote respons op deze petitie en de verklaringen en steunbetuigingen die we doorlopend ontvangen van vele Driebergenaren. We kunnen het meeste met onze vrijwillige inzet af, maar we hebben ook het gespecialiseerd advocatenkantoor Dirkzwager ingeschakeld om ons juridisch bij te staan. Dit is namelijk de laatst kans om de Engweg om Dennenburg weer openbaar toegankelijk te krijgen, wat tot de afsluiting door Willems, Wijnen en Van Garderen, zeker 150 jaar het geval is geweest.

Kleine bijdrage gevraagd
We willen je bij deze vragen om ons te helpen uit de kosten te komen door een bedrag over te maken: als iedereen 15~25 euro zou overmaken zijn we al een heel eind. Veel dank als je al wat overgemaakt hebt, maar ook in dat geval is een extra bijdrage zeer gewaardeerd.

Hiervoor heeft Jelle een aantal verschillende betaalverzoeken van Rabobank aangemaakt (per betaalverzoek kan totaal max 750,- worden betaald). Mocht een bepaald betaalverzoek het niet meer doen, probeer dan svp een volgende:

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=R6T3dk39RkOzOPowiXU0Zg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jbn9Y8stQZC4jG2u2cfhlA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=LlxCqbd0TmmUVlll9fRmRw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=KdqSLs6sSHqOqP4qTH_ZDQ
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jJd7COXBRjK3LOs_JpQWZA
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=w0VFhFhPRAiV4jUrVzY3Nw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=q3hp4rulQFO3iFl9bd_S8A
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=Np50xj_sTeqhsIWtuGBIvg
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=MoMzlX4ATjyZC1mtbqzmaw
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=uBSb-JuDRH2ATHuXI2ldxA

Of maak een bedrag over op IBAN NL33RABO0300209223 t.n.v JP Terpstra.

Nogmaals dank voor al jullie bijdragen en steun, het maakt het voor ons de moeite waard om door te gaan!

ir. Marcel van den Elst
mr. Jelle Terpstra


NB: Hieronder enige veel gestelde vragen nader toegelicht.


[Q] Is dit niet een zaak tussen de gemeente en Willems?
[A] In beginsel en juridisch zeker, maar de gemeente heeft ons nodig voor het verzamelen, duiden en ordenen van bewijs. Dit doen we samen met onze gespecialiseerde advocaat.

[Q] Hoe groot is de kans dat het weer open gaat?
[A] Dit is sterk afhankelijk van het bewijs dat wij kunnen aanleveren en hoe door de bezwaarcommissie en rechter onze bewijzen en getuigenverklaringen worden gewogen. Geen zaak is hetzelfde, maar wij menen een reële kans te hebben, waardoor het voor ons de moeite waard is om voor te gaan.

[Q] Is het nodig om een eigen advocaat te hebben als omwonenden?
[A] Willems heeft een ervaren juridisch team, geen gebrek aan geld en doet er alles aan om ons buiten spel te zetten. Het steekt juridisch heel nauw allemaal, waarbij specifieke juridische kennis en ervaring op dit gebied essentieel is. De gemeente heeft een ervaren jurist en grotendeels hetzelfde belang, maar als omwonenden kunnen we net wat scherper zijn op bepaalde punten. Ook bij de bezwaarcommissie en daarna bij de rechter is het essentieel om ons professioneel te laten bijstaan.

[Q] Wat is de discussie over belanghebbendheid?
[A] Uit de rechtspraak volgt, dat je alleen als belanghebbende kunt worden aangemerkt als je een direct belang hebt. Het dient te gaan om direct omwonenden die binnen 100 meter van de afsluiting wonen en zicht hebben op het pad. Gelukkig zijn een aantal van de ondertekenaars omwonenden die voldoen aan de gestelde eisen, zodat we kunnen repareren. Onze advocaat heeft een aanvullend verzoek tot handhaving opgesteld waarin zaken worden aangevuld.

[Q] Wat kost de juridische bijstand?
[A] De gespecialiseerde advocaat kost EUR 210,- ex BTW per uur, plusnog 6% kantoorkosten, dat komt op EUR 269,- per uur. Dit schieten wij tot dusver zelf voor. We sturen op efficiëntie en doen zoveel mogelijk zelf om de kosten in de hand te houden. Dat lukt heel aardig, maar toch gaat er bij elke stap in het proces onontkoombaar de nodige tijd in zitten van de advocaat.

Door de vele bijdragen die we al eerder van betrokken buurtbewoners hebben mogen ontvangen, is een deel van de kosten gelukkig al gedekt. We hopen met deze oproep ook op jullie steun te mogen rekenen: elke bijdrage is welkom en kan het verschil maken op succes!


wijkvereniging Tuinwijk Sterrebosch

Update

2021-11-04 14:57:38

De rechtbank heeft bericht dat ze op basis van het verzoek van beide partijen besloten heeft alsnog een fysieke zitting te houden maar die is vanwege de Coronamaatregelen zeer beperkt toegankelijk. De zitting is wel via Skype te volgen. *Maar belangrijker: het gaat er dan wel degelijk over of het hek er lopende de procedure mag blijven staan of dat het weggehaald moet worden(!).

Blokkeer daarom alvast 10 november 10.45u in Utrecht in je agenda. De rechtbank wil graag weten om hoeveel mensen het gaat (via skype). Er is een formulier met 3 vragen aangemaakt (naam, email, live/online): vul dat svp in als je erbij kunt zijn:
https://forms.gle/x57VaTofZxDucZmG6


wijkvereniging Tuinwijk SterreboschDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.