Geen windmolens in Usselo en Boekelo

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Update rondom het plaatsen van windturbines in de gemeente Enschede

2021-07-04 19:14:48

Beste petitie ondertekenaar,

Er zijn veel ontwikkelingen gaande rondom het plaatsen van windturbines in de gemeente Enschede, maar ook op landelijk niveau. Via dit bericht praten we u graag even bij.

Uitstel van windturbines is (nog) geen afstel, locaties worden niet geschrapt.

De gemeente Enschede neemt de signalen die we hebben afgegeven serieus en heeft voorgesteld de EnergieVisie gewijzigd vast te stellen en de wind ambitie een lagere prioriteit te geven. Echter willen we u ervan bewust maken dat hiermee niet de aangewezen locaties afvallen. In veel ingediende zienswijzen is kenbaar gemaakt dat de locaties die nu aangewezen zijn evenmin geschikt zijn. Deze locaties zijn vergelijkbaar met andere locaties, die mede om politieke redenen afgevallen zijn. Redenen die voor Eschmarke en Twekkelo gelden zouden ook voor het buitengebied van Usselo en Boekelo moeten gelden. Hier wordt ‘vooralsnog’ niets mee gedaan.

De gemeente Enschede is dus voornemens de huidige locaties vast te stellen in de EnergieVisie. Mocht er op termijn wel gestart worden met windturbines van 190-230 meter hoog komen deze dus gewoon in Usselo en Boekelo!!!!  

Besluitvorming rondom de EnergieVisie staat gepland voor aankomende dinsdag 6 juli. 

Intentieverklaring Buurt Energie Plan getekend, maar windenergie wordt uitgesloten.

Zoals u wellicht heeft vernomen in de lokale media is er een intentieovereenkomst getekend voor het buurt energieplan van Boekelo, Usselo en Twekkelo. Op zichzelf een goede ontwikkeling, maar het probleem zit in artikel 2.6.

Windenergie wordt als een afweging op ‘stedelijk niveau’ gezien, waarmee je als buurt uiteindelijk geen zeggenschap hebt over het plaatsen van windturbines in de omgeving van Usselo en Boekelo. Reden voor de Dorpsraad Boekelo, Buurtkring Usselo en Vereniging Behoud Twekkelo om het overleg over het buurtenergie plan met de gemeente op te schorten. Het is dan ook de vraag of er draagvlak zal ontstaan voor een buurtenergie plan waarin windenergie is uitgesloten.

Ontwikkelingen op landelijk niveau: windparken op land moeten aan Europese normen voldoen en onafhankelijk onderzoek naar gezondheidseffecten windturbines.

De Raad van State heeft afgelopen week een uitspraak gedaan naar aanleiding van het bestemmingsplan 'Windpark Delfzijl Uitbreiding 2020’. In deze uitspraak is bepaald dat Eu­ro­pees recht dwingt tot het maken van een mi­li­eu­be­oor­de­ling voor windturbine normen. De huidige normen voor windturbines zijn niet onderworpen aan een milieubeoordeling. Voordat nieuwe windturbines mogen verrijzen, verlangt de hoogste bestuursrechter een milieubeoordeling van de overheid die op Europees recht is gebaseerd. De regering zal nu zo’n milieubeoordeling moeten maken. Als die beoordeling op juiste wijze is afgerond, dan staat het overheden weer vrij om aan te sluiten bij de windturbine normen die dan mogelijk zijn gewijzigd. De MER die voor de gemeente Enschede is opgesteld voor de EnergieVisie is dus gebaseerd op normen die niet aan een milieubeoordeling onderworpen zijn. 

Op 15 juni 2015 is er in de Tweede Kamer een motie van de leden Erkens en Leijten aangenomen naar aanleiding van het feit dat windmolens negatieve effecten kunnen hebben op de leefkwaliteit en gezondheid van direct omwonenden. Hierin wordt de regering verzocht op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van verschillende afstandsnormen op de gezondheid en leefkwaliteit van omwonenden. Deze motie is met 133 stemmen voor en 17 tegen aangenomen. Dit geeft maar eens weer dat gezondheidseffecten niet onderschat moeten worden en voorzorg geboden is inzake wind op land. 

Kortom…

Onafhankelijk van het besluit wat de gemeenteraad zal nemen, blijven we ons nu en in de toekomst verzetten tegen de komst van mega windturbines in het mooie buitengebied van Usselo en Boekelo. 

Nadere en actuele informatie is te vinden op de website: https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl/ 

ja-nee-final3.jpg

 


Geen Windmolens in Usselo en Boekelo

Laatste reminder - dien uw individuele zienswijze in voor 31 maart a.s.

2021-03-28 18:30:04

Beste petitie ondertekenaar,

Graag maken we nog van de gelegenheid gebruik om u een reminder te sturen. Vergeet niet om voor de sluitingstermijn van woensdag 31 maart aanstaande een ‘individuele’ zienswijze in te dienen bij de gemeente. 

Nog een paar kleine tips voor de zienswijze..

 • Voeg een eigen alinea toe, waarin u uitleg wat uw situatie is. Verduidelijk bijvoorbeeld uw woonsituatie en geef aan waarom uw belang geschaad wordt. Laat uw persoonlijke betrokkenheid zien.  
 • Benoem alle argumenten (gronden) die u erbij wilt betrekken, bewaar deze niet voor later moment.
 • Maar bovenal…alleen met het indienen van een zienswijze, kunt u op een later moment bezwaar maken. 

Alle verdere informatie over de zienswijze is te vinden op: https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl/zienswijze

We genieten momenteel van een paar prachtige lentedagen, maar neem toch even de tijd voor de zienswijze en laat de gemeente weten waarom u geen voorstander dit plan bent.

Om nog maar eens te benadrukken...
ja-nee-final2.jpg


Geen Windmolens in Usselo en Boekelo

Vergeet niet uw zienswijze in te dienen......

2021-03-26 19:57:54

Graag willen we u eraan herinneren dat woensdag 31 maart 2021 de sluitingstermijn is voor het indienen van de Zienswijze over de EnergieVisie van de gemeente Enschede.

Alleen door een zienswijze in te dienen, kunt u op een later moment bezwaar maken. Op de website https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl/zienswijze hebben we een voorbeeld zienswijze neergezet.

Deze geeft u handvatten en ideeën voor een de eigen individuele zienswijze. Laat uw stem horen en maak wat tijd vrij de komende dagen voor het indienen van uw eigen zienswijze.

Alvast hartelijk dank!! 


Geen Windmolens in Usselo en Boekelo

Voorbeeld zienswijze beschikbaar op website

2021-03-24 21:35:43

Beste petitie ondertekenaar,

 

Nogmaals bedankt voor alle steun tot nu toe door het ondertekenen van de online petitie, we zien dat dit onderwerp erg leeft binnen onze omgeving. Echter het tekenen van de online petitie is niet genoeg. Het is nu taak om de zorgen die er zijn, kenbaar te maken bij de gemeente. Daarbij willen we iedereen zo goed mogelijk ondersteunen. We hebben een voorbeeld zienswijze op de website gezet, die gebruikt kan worden voor het indienen van een individuele zienswijze. Nog wat korte toelichting. 

Waarom is het belangrijk een individuele zienswijze in te dienen? 

De gemeente wil de EnergieVisie vast stellen. Daarin zit een voorgenomen besluit over de plaatsing van windturbines in de omgeving van de N18. Dit voorgenomen besluit richt zich tegen u en daardoor bent u belanghebbende. Daar heeft u zelf niet om gevraagd. U kunt alleen uw eigen belangen verdedigen en daarbij moet u zich onderscheiden van anderen. Dat is de reden waarom het indienen van een individuele zienswijze zeer wenselijk is. 

De zienswijze zelf

In de zienswijze moet u alle gronden (argumenten) noemen die u erbij wilt betrekken. Bewaar dat niet voor een later moment. Dit is namelijk belangrijk als je naar aanleiding van het definitieve besluit beroep wilt instellen bij de rechter. Je kunt je argumenten wel verder uitwerken in de beroepsfase, of bewijzen toevoegen, maar nieuwe gronden inbrengen kan dan in principe niet.

 

De voorbeeld zienswijze geeft u handvatten en ideeën voor een de eigen individuele zienswijze. U kunt deze bekijken en downloaden op: https://www.geenwindmolens-usseloboekelo.nl/zienswijze   


NB: Het is niet mogelijk om binnen de zienswijzetermijn aan te kondigen dat je een zienswijze gaat indienen, om dan later pas de argumenten daarvan te verzenden (pro forma zienswijze). Houd daar rekening mee.


Geen Windmolens in Usselo en BoekeloDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...