Red SCIENTASTIC !

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Scientastic Museum Nieuws: het Gerecht heeft beslecht in de zaak tussen Scientastic en de MIVB

2014-05-09 07:53:25

Geachte,

Dank u voor uw aantekening van onze petitie.  Dat was heel nuttig.

Hier is een goede nieuws:

Het gerecht heeft beslecht in de zaak tussen Scientastic en de MIVB, en de MIVB veroordeeld tot een schadevergoeding aan Scientastic.

Nu wacht men dat de MIVB en Minister Grouwels (CD&V) de beslissing van het gerecht aanvaarden en Scientastic snel en genoegzaam te vergoeden om te kunnen heropstarten.

Als u vrienden kent die de petitie kunnen aanteken (door Facebook of Tweeter), dat zou nog heel nuttig zijn.

Hier is meer inlichting in verband met de beslissing van het gerecht:

Terug naar de kern van het verhaal

Op zaterdag 1 september 2012, om 00.05 uur, profiteerde de MIVB van het weekend, van onze afwezigheid en zonder uitzettingsvonnis, om de vitrine van het museum te barricaderen en aan het zicht te onttrekken. Op die manier kon niemand zien wat er te gebeuren stond. De MIVB ging vervolgens over tot haar intriest plan om Scientastic leeg te halen en zo 50.000 bezoekers per jaar een educatief bezoek aan wetenschappelijke ontdekkingen te ontzeggen.

Met een handige woordspeling stelde de MIVB in de pers dat zij ons had gewaarschuwd, terwijl ze in werkelijkheid louter had gevraagd de sleutels te overhandigen, zonder te stellen dat ze het museum zou plunderen als we op dat verzoek niet ingingen. We konden, dat spreekt voor zich, niet ingaan op het bevel van de MIVB aangezien wij op 23 augustus, een week eerder dus, een gerechtelijke vordering hadden ingesteld om de verlenging te vragen van de huurovereenkomst die de MIVB ons had beloofd, maar weigerde toe te staan. Het vonnis zou worden uitgesproken in mei 2013.

En de MIVB hield het lang niet bij de debacle van de plundering die Scientastic moest ondergaan. Om haar optreden te rechtvaardigen schrok ze er niet voor terug Scientastic in diskrediet te brengen en te liegen in de pers. Zo hield de MIVB voor dat ze alternatieve locaties had aangeboden, die Scientastic vervolgens zou hebben geweigerd, en dat dringende werken aan het station, begin september 2012, de onmiddellijke afbraak van het museum noodzakelijk hadden gemaakt.

Deze persmededeling had rampzalige gevolgen voor Scientastic. Veel journalisten, die geloof hechtten aan de boodschap van de MIVB, stelden de sluiting van Scientastic, waarvan het openbare belang voor de wetenschappelijke opvoeding buiten kijf stond, als onoverkomelijk voor. Het gros van het publiek was dus niet geraakt door een probleem waarvan werd gezegd dat het te maken had met een einde huurovereenkomst en een sluiting wegens werkzaamheden. We waren er dus niet in geslaagd de nodige publieke steun te vergaren om de MIVB van gedacht te doen veranderen.

Nieuws

Het gerecht heeft ons nu gelijk gegeven. De MIVB heeft geen alternatieve locatie voor de neerzetting van Scientastic voorgesteld en wat meer is, de zogenaamde dringende werken waren niet dringend. De MIVB kon ons dus niet op die manier uitzetten en al helemaal niet heel onze tentoonstelling vernielen en ons beletten om elders opnieuw te beginnen. Het gerecht veroordeelt de MIVB tot een schadevergoeding voor het vernielen van onze tentoonstelling en ons materieel. Meer details vindt u in het afschrift van het vonnis.

Het is ondertussen meer dan anderhalf jaar geleden dat de MIVB ons met de grond gelijk heeft gemaakt. Tot nu toe heeft de MIVB al haar verantwoordelijkheden kunnen ontlopen en met alle middelen geprobeerd om de procedure te betwisten. Het is tijd dat zij haar verplichtingen nakomt en aanvaardt ons snel en genoegzaam te vergoeden om te kunnen heropstarten.

Het gerecht velt echter geen oordeel over wat de politici hadden kunnen ondernemen om de uitzetting en de plundering te voorkomen. Maar door te stellen dat de werkzaamheden niet dringend waren, geeft het gerecht ons impliciet gelijk. Vooral minister Grouwels (CD&V), voogdijminister van de MIVB, had ons moeten steunen door minstens van de MIVB te bekomen dat we langer aan de Beurs mochten blijven in afwachting van een nieuw onderdak. We hadden hierover haar hulp ingeroepen. Maar ze had formeel geweigerd en de kant van de MIVB gekozen.

 


Baudouin HubertDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.