Behoud de Pinkeveersebrug!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

De Petitie Behoud de Pinkeveersebrug is gesloten

2021-04-02 12:13:27

Hartelijk dank aan allen die deze petitie ondertekend hebben! Uw steun was onontbeerlijk en heeft bijgedragen aan de goede afloop. Er blijft in ieder geval een houten brug bestaan. 

Als initiatiefnemers zijn we daar alvast heel blij mee!
De verdere uitwerking door waterschap en gemeente wachten we nu af.


Anneke Bode, Esther Renes, bestuur Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

Mijlpaal bereikt: 1000 handtekeningen!

2020-11-26 21:15:44

Vanavond bereikten we de mijlpaal van 1000 handtekeningen!

Hiermee maken u en wij een flink statement.

We zijn daar heel blij mee. Dank u wel!

U heeft misschien inmiddels vernomen dat de gemeente een handhavingsprocedure in gang zet richting het waterschap. Het waterschap heeft in principe twee weken de tijd om hier eventueel bezwaar tegen te maken.  

Ondertussen zijn wij als initiatiefnemers van de petitie ook uitgenodigd voor een (2e) gesprek met gemeente (wethouder) en waterschap. 

Het vorige gesprek vond eind augustus plaats en werd door met name het bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen (GVGS) gezien als een eerste en verkennende bijeenkomst. 
In dat gesprek heeft de GVGS aangegeven waar ze voor staat, namelijk onder meer dat de normale (lees: huidige) breedte van de brug behouden dient te blijven, en dat een houten brug de voorkeur verdient.
Zonder bindende afspraken zijn gemeente, waterschap en GVGS daarna uit elkaar gegaan, met – in de beleving van de GVGS -  de intentie om later nader vervolgoverleg te hebben.
Voordat het zover kon komen werd de GVGS evenwel geconfronteerd met een nieuwe door het waterschap ingediende omgevingsvergunningaanvraag, waarin zonder nadere afstemming met de GVGS was opgenomen dat er een stalen brug komt.
Deze gang van zaken was voor de Geschiedkundige Vereniging  aanleiding genoeg om aan te sluiten bij de petitie die door Esther Renes en Anneke Bode in gang was gezet. We hopen dat een tweede gesprek zinvoller zal zijn dan het eerste.  

Voorlopig zullen we binnenkort de meer dan 1000 petitiehandtekeningen aanbieden aan het waterschap, en wachten wij af hoe het waterschap om gaat met de door de gemeente opgelegde verplichting om de huidige Pinkeveersebrug alsnog deugdelijk te (gaan) onderhouden.


Anneke Bode, Esther Renes en Bestuur Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

Update

2020-11-25 18:11:33

Gisteravond (24 november) bood Esther Renes de handtekeningen aan tijdens de raadsvergadering van Molenlanden. Ze heeft de opmerkingen die u gemaakt heeft meegenomen in haar inspraak.
Op dat moment waren er 946 handtekeningen gezet. De portefeuillehouder cultuur (wethouder Johan Quik) heeft toegezegd dat er een gesprek gepland wordt over hoe nu verder. 

Deze petitie blijft nog open tot maandagochtend: we hopen natuurlijk de 1000 handtekeningen nog te halen. 
Daarna wordt de petitie met handtekeningenlijsten opgestuurd naar het Waterschap. 

We houden u op de hoogte. 


Anneke Bode, Esther Renes en Bestuur Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen

De Petitie Behoud de Pinkeveersebrug is aangeboden

2020-11-24 14:25:02

912 mensen ondertekenden tot nu toe de petitie, dank u wel!

Vanavond spreekt Esther Renes in bij de gemeenteraadsvergadering. Ze zal de opmerkingen verwoorden en u kunt meeluisteren via de site van Molenlanden.

Daarna biedt zij de handtekeningenlijsten aan aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Ook gaan de handtekeningen één dezer dagen op de mail of post richting het bestuur van Waterschap Rivierenland.  

De ontwikkelingen die hierop volgen zullen we via de pers in de lokale kranten met u delen. Ook is er een facebookpagina aangemaakt waar evt. nieuws gemeld zal worden. 

 

 


Anneke Bode, Esther Renes en het Bestuur van de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en SchelluinenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.