Behoud Spoedeisende hulp Beatrix ziekenhuis Gorinchem

Neem contact op met de schrijver van de petitie

bedankt voor uw steun.

2021-02-26 12:20:18

Iedereen die al getekend heeft Bedankt voor uw steun.  

ZH_Gor3.jpg21.742 mensen ondertekenden tot nu toe de petitie, dank u wel!

Hiermee maken u en wij een flink statement.

We zijn daar heel blij mee. Dank u wel!  

Op 2 december 2020 hebben wij de voorlopige petitie met ruim 21.000 handtekeningen aan drie kamerleden overhandigd, te weten Lilianne Ploumen van de PvdA, en SP-fractieleden Maarten Hijink en Henk van Gerwen. Van de VVD zou dhr. Veldman de voorlopige tussenstand in ontvangst nemen, maar deze werd onverwachts geannuleerd, maar hij wilde hem graag digitaal verstuurd hebben zoals we dat ook hebben gedaan.   Maar we zijn er nog niet.!

De spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem blijft (voorlopig) open. Nieuwe besluiten over de acute zorg in Nederland, waar ook het ziekenhuis onderdeel van uit maakt, worden vooralsnog niet genomen. Dat beloofde minister Van Ark (VVD) aan de Tweede Kamer. Eerst wordt er nog  onderzoek gedaan naar de toekomst van de acute zorg. Nieuwe voorstellen worden gemaakt door een nieuw kabinet, dat na de verkiezingen in maart 2021 aantreedt. Maar dat wil niet zeggen dat er geen gevaar is voor het verdwijnen van de SEH voor 28 gemeenten, welke dit zijn of worden is nog niet bekend. Volgens deskundigen betekent de voorgestelde herindeling dat veel bestaande spoedeisende hulpen alleen nog maar een soort huisartsenpost-plus zullen worden.  

Daarom hebben we besloten de petitie nog niet af te sluiten . We hopen eigenlijk nog steeds op die 40.000 handtekeningen die we helaas niet hebben behaald, zodat we er een burgerinitiatief van konden maken en zo ook de andere ziekenhuizen konden helpen om er voor te zorgen dat hun SEH afdelingen behouden kan worden.

We zouden uitgenodigd worden voor een gesprek met minister van Ark ( VVD ) maar dit hadden we eerst vanuit de krant vernomen en uit de stukken in de tweede kamer. Tot op heden hebben we nog geen uitnodiging ontvangen . Mooie woorden maar we blijven alert.  

Het kabinet is nu demissionair, maar de VVD komt straks weer in het nieuwe kabinet en zal met verschillende partijen opnieuw de grootste partij zijn en gaan regeren. Zij gaan daarna verder waar het nu even gestopt is .

Op 14 januari 2021 is de houtskoolschets  niet van tafel geveegd en wordt straks gewoon uitgevoerd, er zal misschien iets veranderd worden, maar de VVD neemt geen afstand van het uitgangspunt van centralisering van de spoedzorg,  waardoor sluiting van de SEH’s in streekziekenhuizen ( 28 stuks of meer) boven de markt blijven hangen. De vrees bestaat dat veel patiënten met ernstige acute klachten op de verkeerde spoedpost voor eenvoudige acute zorg zullen komen. Dat is potentieel levensbedreigend.’ Een halvering van het aantal SEH's kan ertoe leiden dat acuut bedreigde patiënten heel lang moeten wachten op zorg, of dat zij vervoerd moeten worden naar een ander ziekenhuis. Op de lange termijn brengt dit bovendien hogere kosten met zich mee. Als de plannen realiteit worden, gaat het aantal ziekenhuizen met een volwaardige SEH terug van 87 naar 40 zoals besloten door voormalig minister Schippers in samenwerking met de zorgverzekeraars ( zie zorglandschap 2011, Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het moet, kostenbesparing )  De acute zorg wordt daarin geheel uitgekleed. Ook de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) vreest dat het aantal SEH's in Nederland zal worden teruggebracht van 87 naar ongeveer 40. Dat zal de kwaliteit van de zorg niet ten goede komen.  

Wij blijven alert en alles goed voor u in de gaten houden, maar we willen u ook vragen om te blijven tekenen.

De voorlopige  245 reacties die binnenkwamen op de internetconsultatie over de houtskoolschets Acute Zorg, waren voor een belangrijk deel negatief  

Het enige wat we nu bereikt hebben is uitstel maar geen afstel van dit plan.  

Het heeft de aandacht ,ook in de politiek, maar nu moeten we nog proberen die 40.000 handtekeningen te halen zodat alle SEH’s die er nu nog zijn in Nederland behouden blijft. Alvast bedankt voor uw steun, samen kunnen we wel wat bereiken , samen zijn we sterk.  

Kitty en Jeannette


@Behoud SEHGorinchem Jeannette Hessels en Kitty van IeperenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...