Red Reesinghe

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Ons burgervoorstel is goedgekeurd. Er komt geen bebouwing in Reesinghe.

2021-12-18 11:36:32

Vrienden_van_Reesinghe_2021.jpeg

Voor velen zal dit geen nieuws meer zijn, het zat al heel erg in de media en de social media de voorbije dagen, en het was zelfs hoofdnieuws op AVS. Ons burgervoorstel om Reesinghe te herbestemmen als landbouwgebied met waardevolle natuurelementen is met 13 stemmen tegen 12 aangenomen in de gemeenteraad van 16 december. 

Het gemeentebestuur laat intussen weten dat het meteen de nodige stappen zal ondernemen om het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op te starten dat Reesinghe zal herbestemmen. Zie ook het nieuwsbericht op de gemeentelijke website van Maldegem. Dat vinden wij natuurlijk prima. VZW Red Reesinghe blijft verder aandachtig de evolutie opvolgen. 

Hier is de link naar de uitzending op AVS.

Hier lees je een kort verslag over ons burgervoorstel in de gemeenteraad, de toelichting ervan, het debat en uiteindelijk de stemming. 

Heb je vragen of iets te melden, doe dit dan via info@redreesinghe.be.


actie Red Reesinghe

Ons burgervoorstel komt op de gemeenteraad van 16 december

2021-12-14 18:00:15

Red Reesinghe dient een burgervoorstel in met 950 handtekeningen

 

Dankzij de grote steun van de Maldegemnaars konden we (voorlopig) het bouwproject in Reesinghe een halt toeroepen. Nu zetten we de volgende stap naar het definitieve behoud van Reesinghe.

Enkele leden van ‘Red Reesinghe‘ dienen een burgervoorstel in en verdedigen het op de gemeenteraad van donderdag 16 december 2021. We vragen aan de gemeenteraadsleden om te stemmen voor: de definitieve bestemming van het Reesinghegebied als bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden

Om dit voorstel op de gemeenteraad te krijgen, zijn er 300 handtekeningen nodig. Daarom deed ‘Red Reesinghe’ terug een beroep op de Maldegemse bevolking. 

Op onze actienamiddag op zaterdag 20 november kwamen honderden inwoners naar de ingang van kasteel Reesinghe om het burgervoorstel te ondertekenen. We klokten af op 950 handtekeningen die we samen met ons burgervoorstel aangetekend op de post deden.

Wij danken dan ook de vele Maldegemnaars die ons burgervoorstel mee ondertekenden. Dit is alweer een overweldigend succes voor de bevolking van Maldegem.

 

Volg ons burgervoorstel op de online gemeenteraad van 16 december

 

Op donderdag 16 december om 19h30 zullen enkele leden van de vereniging Red Reesinghe ons burgervoorstel toelichten en verdedigen in de gemeenteraad. Wij roepen je op om de gemeenteraad online bij te wonen via deze link: http://www.maldegem.be/gemeenteraadlive

Volgende week volgt opnieuw een moment van de waarheid voor onze politieke bestuurders. Op donderdag 16 december komt tijdens de gemeenteraad ons burgervoorstel aan bod. Het burgervoorstel werd ondertekend door 950 Maldegemnaars op onze actienamiddag van 20 november. Enkele leden van Red Reesinghe zullen het burgervoorstel toelichten en verdedigen op de gemeenteraad. Ze krijgen daarvoor 10 minuten spreektijd.

 

Dit is ons burgervoorstel:

Wij stellen voor dat de gemeenteraad van Maldegem de bestemming van het woonuitbreidingsgebied Reesinghe, middels het goedkeuren van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan, wijzigt naar de bestemming 'bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden'. Met uitzondering van de reeds bebouwde zone langs de Brugse Steenweg en de Koning Albertlaan. We vragen dat dit zou gebeuren binnen een redelijke termijn.

Wij vragen hierover de stemming op de gemeenteraad van december 2021.

 

Wat mogen we verwachten?

Wij stellen vast dat ons burgervoorstel zeer koel ontvangen is bij ons gemeentebestuur. Er werd ons eerst gemeld dat ons burgervoorstel enkel ter kennisname zou voorliggen en dat wij het woord niet zouden krijgen tijdens de gemeenteraad. Dit hebben we direct rechtgezet. Dit is in strijd met het huishoudelijke reglement van de gemeenteraad (art.41). Wij zullen dus wel degelijk het woord nemen en onze politieke vertegenwoordigers zullen één voor één kleur moeten bekennen of ze Reesinghe willen behouden of niet.

 

Wake-up call! Nieuwe feiten. Dit maakt ons zeer ongerust.

 

 • De projectontwikkelaars hadden een andere aanpak en overleg met de Maldegemnaars beloofd. De nieuwe plannen van de projectontwikkelaar zijn intussen wel al bekend bij het gemeentebestuur. De Maldegemnaars kregen nog niets te zien of te horen.

 

 • Op de gemeenteraad van 16 december, direct na ons burgervoorstel, staat het agendapunt 'aankoop gronden Reesinghe'. Dit is nieuws voor ons, maar zo'n aankoop gebeurt niet in enkele weken tijd, daar is het bestuur al maanden mee bezig. Door het aankopen van die gronden wordt het probleem helemaal niet opgelost, is Reesinghe helemaal niet gered en is de Maldegemnaar collectief weer veel centen kwijt. Het bestuur neemt ons burgervoorstel blijkbaar niet ernstig.

 

 • Wij vernamen uit goede bron dat er gekeken wordt om de dreef Kappelestraat in te richten als gemeenteweg. Dit zou betekenen dat daar een ontsluiting komt voor een (of meerdere) bouwproject(en).

 

Dit stemt ons zeer ongerust. Deze manipulaties 'in den duik' zijn vaak niet eens gekend door de gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen. Projectontwikkelaars en gemeentebestuur blijven dus konkelfoezen om hun bouwplannen door te duwen in Reesinghe, achter de rug en tegen de wil van de Maldegemnaars.

 

Blijf intussen druk uitoefenen op jouw verkozenen in de gemeenteraad om voor ons burgervoorstel te stemmen. Stuur hen een mail of spreek hen aan. Zo houd je Reesinghe samen met ons hoog op de politieke agenda en verhoog je de kans dat ons burgervoorstel aangenomen wordt in de gemeenteraad. 

Laat hen weten dat je het niet eens bent met deze achterkamerpolitiek waarbij ons mooie Reesinghe wordt geofferd voor bebouwing. Vraag hen persoonlijk dat ze ons burgervoorstel steunen op de gemeenteraad van 16 december.

 


actie Red Reesinghe

Maldegemnaars, teken ons burgervoorstel voor behoud van Reesinghe.

2021-11-15 08:53:15

Omgevingsvergunning bouwproject Reesinghe ingetrokken.

Het bouwbedrijf dat een omgevingsvergunning aanvroeg voor het bouwproject in Reesinghe heeft haar aanvraag ingetrokken via een open brief aan alle Maldegemnaars. 

Het is dankzij de meer dan 3000 bezwaarschriften die de Maldegemnaars indienden tegen dit bouwproject dat we deze belangrijke stap konden afdwingen. De stem van de Maldegemnaars doet er toe! Als we samen een vuist maken, dan kan ook het bestuur dat niet negeren. De gezamenlijke actie van de Maldegemnaars heeft rechtstreeks geleid tot de intrekking van deze omgevingsvergunningsaanvraag.

Maldegemnaars, kom op zaterdag 20 november het burgervoorstel tekenen voor het behoud van Reesinghe!

Dankzij de grote steun van de Maldegemnaars konden we dus voorlopig het bouwproject in Reesinghe een halt toeroepen. Nu zetten we de volgende stap naar het definitieve behoud van Reesinghe.

Enkele leden van ‘Red Reesinghe‘ zullen een burgervoorstel indienen en verdedigen op de gemeenteraad van donderdag 16 december 2021. We vragen aan de gemeenteraadsleden om te stemmen voor: de definitieve bestemming van het Reesinghegebied als bouwvrij landbouwgebied met aandacht voor de aanwezige landschaps- en natuurwaarden. 

Om dit voorstel op de gemeenteraad te krijgen, zijn er 300 handtekeningen nodig. Daarom doet ‘Red Reesinghe’ terug een beroep op de Maldegemse bevolking.

Volgende zaterdag 20 november kunnen de Maldegemnaars het burgervoorstel komen tekenen aan de ingang van kasteel Reesinghe van 14 tot 16.30 uEr zal een tentje staan aan de ingang van het Kasteeldomein Reesinghe, aan de Oude Kasteeldreef.

Hoe meer handtekeningen er onder ons voorstel komen, hoe beter! Kom dus zeker langs om ons voorstel te ondersteunen. 

Hou het veilig en volg de covid-maatregelen.

Kun je niet langskomen, maar wil je ook meetekenen, laat het ons dan weten op info@redreesinghe.be.

 


Peter Timmerman actie Red Reesinghe

Een pak bezwaarschriften werd ingediend. Bedankt!

2021-09-06 06:17:15
overhandiging_bezwaarschriften_2_web.JPG
Drieduizend bezwaarschriften!
 
Ongeveer 3.000 bezwaarschriften werden in totaal ingediend tegen het bouwproject in Reesinghe. Op 1 september overhandigden we een pakket van maar liefst 2.709 bezwaarschriften aan het gemeenteloket (foto). 
De Maldegemnaars geven een duidelijke boodschap: Reesinghe moet blijven zoals het is!
3.000 ingediende bezwaren betekent een nooit geziene massale en spontane reactie van onze bevolking. Veel duidelijker kan het niet: het draagvlak voor het behoud van Reesinghe is enorm bij de inwoners van Maldegem, Donk, Kleit, Adegem en Middelburg.
Actie Red Reesinghe dankt de Maldegemnaars voor deze hartverwarmende steun.
 
Vele Maldegemnaars kwamen in actie
 
Honderden Maldegemnaars kwamen opdagen op zaterdagnamiddag aan de dreef in Reesinghe om spontaan een bezwaarschrift in te dienen.
Ook de acties op de markt bleken een groot succes : de inwoners van Maldegem voelen zich betrokken en willen zich engageren om het gebied van Reesinghe te redden.
De deur-aan-deur actie werd zeer positief onthaald en bewoners boden zich spontaan aan om ook mee bezwaren op te halen.
Nooit eerder werd in Maldegem een actie zo massaal en enthousiast ondersteund! Er is dan ook heel wat belangstelling in de lokale media voor de actie Red Reesinghe.
Wij zijn zeer dankbaar voor dit onverhoopte resultaat en bedanken alle mensen die een bezwaarschrift indienden. 
 
Wat volgt er nu?
 
De beslissing ligt nu in handen van het College van Burgemeester en Schepenen: zijn ze bereid om te luisteren naar de burger? Uiterlijk 4 november moet het College een beslissing nemen.

Red Reesinghe strijdt intussen verder voor het behoud van Reesinghe.

Wij vragen de Maldegemnaars om hun politieke vertegenwoordigers - vooral van de huidige bestuurspartijen - te blijven overtuigen waarom Reesinghe behouden moet blijven. Het draagvlak dat de Maldegemnaars bieden voor Reesinghe zal hen zeker de ogen openen.

Als het College het bouwproject toch zou goedkeuren, komt zeer waarschijnlijk de overdracht van de wegenis op de Gemeenteraad van 28 oktober. Wij zullen oproepen tot massale aanwezigheid van de Maldegemnaars op en rond die gemeenteraad om onze stem te laten horen over Reesinghe.

Intussen heeft Red Reesinghe een VZW Red Reesinghe opgericht met als bedoeling om de juridische strijd aan te gaan indien de gemeente het bouwproject goedkeurt. Dan gaat de VZW in beroep bij de Deputatie (provincie) en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Deze acties zullen geld kosten. We zullen dan ook een crowdfunding opstarten om ze te financieren.

 
Blijf de Facebook-pagina volgen voor een update van onze acties en initiatieven.
Dit verhaal eindigt pas als Reesinghe definitief is omgezet in een mozaïeklandschap van landbouw, dreven en bosjes.
Maldegemnaars steken hun nek uit voor Reesinghe. Wie zal dát sterke signaal nog naast zich neerleggen?

Actie Red Reesinghe

Red Reesinghe! Dien bezwaar in vóór 2 september!

2021-08-23 07:06:02

Reesinghe_foto_kopie_2.jpeg

Er werd een aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwproject in Reesinghe ingediend. Van 4 augustus tot 2 september loopt het openbaar onderzoek. Wij willen geen bebouwing in dit prachtige gebied. Reesinghe moet een mozaïek van landbouwgronden, dreven en waardevolle natuur blijven.
 
Tot 2 september kun je een bezwaarschrift indienen. VZW Red Reesinghe (in oprichting) heeft een model bezwaarschrift gemaakt dat je kan gebruiken. Je kunt het hier downloaden: https://docs.google.com/document/d/1PBS0Aopv2-m6ZO08eKT-Vc360CYKY8ZN/edit?usp=sharing&ouid=108037875805678826675&rtpof=true&sd=true 
of je kunt een exemplaar aanvragen via redreesinghe@telenet.be.
 
Print, neem de tekst over, maak eventueel een selectie wat je zelf belangrijk vindt, voeg er eventueel je persoonlijke bezwaren aan toe. Je kan natuurlijk altijd bezwaar indienen zonder dit sjabloon te volgen.
 
We gaan ook van deur tot deur in de ruime buurt van Reesinghe met dit model bezwaarschrift.
 
Bovendien, op zaterdag 21 augustus en zaterdag 28 augustus, telkens van 14h tot 17h, staat er een tentje aan de ingang van het Kasteeldomein Reesinghe, aan de Oude Kasteeldreef, waar we je te woord staan en waar je een bezwaarschrift kunt opmaken.
Heb je nog vragen, stuur een antwoord op dit bericht of stuur een berichtje naar het email-adres redreesinghe@telenet.be.
 
Dien bezwaar in! Het is belangrijk dat we een sterk signaal geven aan ons gemeentelijk bestuur dat we hier geen bebouwing willen. Hoe meer bezwaren er komen tegen dit bouwproject, hoe beter.
 
Praktisch: je kunt je bezwaarschrift op verschillende manieren indienen.
• Online, via het publieke omgevingsloket https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/?openbaaronderzoek= (in de zoekbalk ingeven: OMV_2021089955)
• Per aangetekende brief aan college van burgemeester en schepenen
• Schriftelijk aan het gemeenteloket en vraag steeds een bewijs van afgifte
• of geef een seintje via email naar redreesinghe@telenet.be en we komen het bezwaarschrift afhalen en voegen het bij het groepsbezwaar van Red Reesinghe.
 
Belangrijk is ook dat je gegevens volledig zijn: naam en voornaam, adres, datum van bezwaarschrift en handtekening.

Actie RED REESINGHE

Bouwaanvraag ingediend. Tijd voor actie!

2021-08-04 09:01:59
Er werd een aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwproject in Reesinghe ingediend. Van 4 augustus tot 2 september loopt het openbaar onderzoek. De aanvraag ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Bloemestraat 45, 9990 Maldegem, enkel op afspraak. Een afspraak maken kan via 050/72.86.00 of via www.maldegem.be/afspraak. Het dossier kan ook online geraadpleegd worden op het Omgevingsloket: https://omgevingsloketpubliek.omgeving.vlaanderen.be/....

Let wel: op het online Omgevingsloket staan niet alle documenten die ter inzage liggen bij de dienst Omgeving.

In de periode van 4 augustus tot 2 september kunnen bezwaren ingediend worden bij de gemeente, zowel online als per brief.

Door het indienen van een bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning laat je weten dat je het niet eens bent met dit bouwproject. Het is best om tijdig bezwaar in te dienen en op een zo volledig mogelijke manier. De argumenten op basis waarvan je een bezwaar kan indienen, zijn zeer ruim. In de komende dagen gaan we een overzicht van bezwaren online plaatsen die kunnen helpen bij het indienen van jouw bezwaar.

De Maldegemnaar weet anderzijds heel goed waarom hij of zij geen bebouwing wil in dit prachtig stukje groen landschap in Maldegem. De online petitie Red Reesinghe maakt duidelijk dat velen hun bezwaren klaar hebben waarom bebouwing in dit gebied een heel slecht idee is. De online petitie https://www.petities.com/redreesinghe heeft intussen meer dan 1.100 ondertekenaars, waarvan het overgrote deel - meer dan 800 - Maldegemnaars zijn.

Het spreekt vanzelf dat we in de komende weken acties gaan voeren om de Maldegemnaars op de hoogte te brengen en zoveel mogelijk bezwaarschriften te laten indienen. Daarvoor wordt zeker een deur-aan-deur actie gepland in de komende weken.

Wil je mee helpen om Reesinghe van dit bouwproject te redden? Doe mee, laat het weten via een mailtje. Stay tuned. Hou de komende dagen en weken onze Facebookpagina in de gaten voor de laatste info.

 

 

Peter Timmerman actie Red Reesinghe

Nieuwe elementen duiken op in dossier van Reesinghe

2020-10-12 21:53:53

Uit een dossier voor de ontheffing van een Milieu Effecten Rapport, dat publiek op internet beschikbaar is, konden we vaststellen dat méér dan 6,5 ha bedreigd is door bebouwing. Maar liefst 12 hectare van het Reesinghegebied wordt bedreigd. Elkeen die dit gebied kent, weet dat het door deze bouwplannen fundamenteel verandert en kapot gemaakt wordt.

De burgemeester geeft intussen toe dat er inderdaad 12 ha bebouwd kan worden als het van de eigenaars afhangt. Voor hem komt het eigendomsrecht van speculanten vóór het belang van alle Maldegemnaars. Bij de Maldegemnaars is er geen enkele steun van de bevolking om hier te bebouwen.

Als klap op de vuurpijl is op het gewestplan te zien dat deel van de bouwzone in parkgebied ligt. De ontwikkelaars en het bestuur zijn immers van plan om de toegangsweg van het bouwproject aan te leggen in een vastgelegd en erkend parkgebied. Dit is wettelijk onmogelijk. 

Wij moeten alles uit de kast halen om deze schandalige bebouwing te stoppen. Deel zeker onze online petitie. Praat erover met kennissen en vrienden. Contacteer ons met tips. Volg onze blog om op de hoogte te blijven, of onze Facebookpagina.  

Binnenkort gaan wij in de ruime buurt van Reesinghe rond met de papieren petitie, met een flyer en met een A3 affiche om aan je raam te hangen. Stay tuned!

Op de foto zie je de bedreigde bosstrook in parkgebied links van de Oude Kasteeldreef.

 


Peter Timmerman actie Red Reesinghe

Veel méér dan 6.5 ha Reesinghegebied bedreigd voor woonbebouwing!

2020-09-11 16:01:17

Een attente volger wees er ons begin juli op dat de projectontwikkelaars van de verkaveling in Reesinghe bij de dienst MER van Omgeving Vlaanderen een dossier indienden voor ontheffing van de opmaak van een Milieu Effecten Rapport. Daaruit konden we veel leren over het geplande project. Vooral slecht nieuws eigenlijk, mocht dit project ooit gerealiseerd worden tenminste.

Voor dit volledige document, gebruik de link:

https://mer.lne.be/merdatabank/uploads/nthnvg5964.pdf

 Het goede nieuws:

De projectontwikkelaar wordt door Omgeving Vlaanderen wel degelijk verplicht om een milieu-effecten-rapport op te maken voor zijn project. De ontheffing ervan wordt dus niet aanvaard.

Het kwalijke nieuws:

 1. Opvallend is dat een deel van het woonuitbreidingsgebied (in het blauwe kader) niet aan de gemeente overgedragen wordt!!! Meer bepaald blijft het deel boven - ten noorden van de Kapellestraat - in de hoek met de Koning Albertlaan, in het bezit van de projectontwikkelaars. Dat betekent dat na verloop van tijd ook dit gebied nog kan verkaveld worden?!
 2. Er wordt een noodontsluiting van de verkavelingsweg voorzien naar de Kapellestraat! Deze wordt voorzien voor het geval er wegenwerken zijn aan de hoofdontsluiting. Nu nog een dreef, straks een verharde weg?!
 3. De beschermde Kasteeldreef wordt niet gerespecteerd: van aan de Brugse Steenweg loopt de hoofdontsluiting vlak naast de dreef, verderop staan tal van tuinhuizen ingepland net naast de dreef. Beschermde dreef?!
 4. Er worden 33 eengezinswoningen gepland en 8 appartementsgebouwen voor 105 wooneenheden en voor een totaal van 273 parkeerplaatsen.

Foto: de foto van het project werd geselecteerd uit het dossier voor ontheffing van MER, titelpagina. Toevoegingen van Groen Maldegem: foto werd 90° naar rechts gedraaid, kleurtoon werd verdonkerd, blauwe stippen 1 tot 4 en blauwe pijlen werden aangebracht om te verwijzen naar onze opmerkingen hieronder, ‘niet overgedragen’ werd toegevoegd binnen een blauw kader bij blauwe stip 1.

De petitie Red Reesinghe telt meer dan 800 handtekeningen. De facebookpagina Red Reesinghe heeft meer dan 200 volgers en de facebookgroep Vrienden van Reesinghe telt maar liefst 500 vrienden van Reesinghe. Ben je nog geen lid van de groep, dan nodig ik je uit om aan te sluiten.

Verspreid deze petitie zo veel mogelijk. Op die manier kunnen we meer druk zetten op het gemeentebestuur om de open ruimte in Reesinghe te behouden! Dankjewel!


Peter Timmerman actie Red Reesinghe

Uitnodiging Actie Red Reesinghe

2020-07-11 09:15:21

Geen beton en verkaveling in Reesinghe!

De petitie Red Reesinghe telt bijna 700 handtekeningen, na 3 weken looptijd en zonder extra betaalde promotie. Dat kan nog veel meer worden! Help actief mee om deze petitie te verspreiden!

De facebookpagina Red Reesinghe heeft intussen 150 volgers en de facebookgroep Vrienden van Reesinghe heeft maar liefst 360 leden. Ben je nog geen lid van de groep, dan nodig ik je uit om aan te sluiten.

Op 3 juli hield Groen Maldegem een persconferentie om de pers in te lichten over de plannen voor de verkaveling waar we actie tegen voeren. Op datzelfde moment lanceerde het gemeentebestuur de mededeling dat ze Reesinghe zouden verdubbelen. Maar Reesinghe is al open ruimte. De essentie is dat ze de open ruimte gaan verminderen met 6 hectare voor woningbouw.

Maandag 13 juli om 19h30 houden wij in Reesinghe op de locatie waar ze willen verkavelen een info-moment: Brugse Steenweg, Maldegem, in de dreef (Kasteeldreef) links naast het kasteeldomein Reesinghe. De Groen Maldegem gemeenteraadsleden zullen toelichting geven over de situatie en jullie vragen beantwoorden. Kom zeker langs naar dit info-moment. Behoud de nodige social distancing en breng een mondmasker mee.

Met spandoeken, flyers en andere middelen gaan we de actie Red Reesinghe in het straatbeeld brengen. We gaan verenigingen aanmoedigen om het Reesinghegebied actief te verkennen. Als corona het toelaat, zullen we een evenement organiseren. En natuurlijk brengen we het op de agenda van de gemeenteraad in Maldegem.

Verspreid deze petitie zo veel mogelijk. Op die manier kunnen we meer druk zetten op het gemeentebestuur om de open ruimte in Reesinghe te behouden! Dankjewel!

reesinghe2_web1.jpg


Peter Timmerman actie Red ReesingheDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

 • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
 • Neem contact op met uw vrienden
  1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
  2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
  3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...