Neen tegen de volledige sluiting van het Ter Kamerenbos!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Persbericht Ter Kamerenbos: Ukkel doet Stad Brussel een proces aan

2020-09-17 13:30:01

Tijdens een speciaal college "Ter Kamerenbos" van donderdag 17 september heeft het college van burgemeester en schepenen van Ukkel beslist om gerechtelijk beroep aan te tekenen tegen de mobiliteitstest die op 14 september door Stad Brussel ingevoerd werd. Dit beroep vertaalt de wens van het college om het zuiden van Ukkel te ontlasten en de levenskwaliteit van de Ukkelaars te beschermen.Op 25 juni heeft de gemeenteraad van Ukkel unaniem een motie aangenomen met verschillende voorstellen om de gevolgen van de sluiting van het bos op de Ukkelse wegen te beperken door de zuidelijke ring ervan (gedeeltelijk) open te stellen. De geest van deze motie om een evenwichtig akkoord te bereiken werd jammer genoeg niet ingewilligd door de Stad Brussel.Momenteel heeft Ukkel geen enkele garantie over de objectivering van de resultaten van de test die door de stad ingevoerd werd, aangezien ze geen evaluatiemethode uitgewerkt heeft. De test schikt zich bovendien niet naar het Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move.Het college van Ukkel heeft dus beslist om een zaak aanhangig te maken bij de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel en vraagt in kort geding en principieel:1.      Alle metingen van de gevolgen op het verkeer te bezorgen, alsook de evaluatietools van de stad om de testfase te evalueren die sinds 14 september in werking is;2.      In afwachting van de conclusies van een deskundige vraagt het college in hoger beroep de opening van de zuidelijke ring van het bos tussen de Braziliëlaan en de Terhulpensesteenweg, zoals voorzien in het Good Move-plan;3.      De aanstelling door de rechtbank van een onafhankelijk expertisebureau, dat zijn conclusies moet maken over een test die voldoet aan de verwachtingen van zowel Brussel-Stad als van Ukkel.Het voltallige college wenst te verduidelijken dat deze beslissing, die enkel samenhangt met de houding van Stad Brussel, geenszins de uitstekende samenwerking binnen de meerderheid ter discussie stelt, die wil blijven werken overeenkomstig haar algemene beleidsverklaring in het belang van de Ukkelse bevolking.


Diane Culer, chef de groupe MR Conseil communal d'Uccle, Aurélie Czekalski, vice-pdt du MR UccleDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...