Stop schenden mensenrechten en wapenleveranties aan Indonesie

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Zeg NEE tegen wapens aan Indonesie

2012-04-03 12:19:52

De commissie vergadering -debat-  is verschoven van 11 april naar 16 april a.s. tussen 10.00u - 16.00u

U kunt nog steeds uw handtekening plaatsen. We zullen dan dags voor de vergadering de totale handtekeningen doorgeven aan de Vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken.

Op 27 maart j.l. hebben we de petitie aangeboden, op dat moment hadden we 545 ondersteuners waaronder 15 organisaties!

Onze dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de petitie

STEUN HET INHEEMSE ALIFURU VOLK!

STEUN HET INHEEMSE PAPUA VOLK!


seMUel

Zeg NEE

2012-03-26 13:07:26

BE THE DIFFERENCE!

Hallo medestanders indien jullie willen ondertekenen dan kan het nog!

De petitie zal nog een tijdje open blijven.

Zeg NEE tegen wapens aan Indonesie! Want jouw stem kan een verschil maken tussen dodelijke kogels en Democratie, moordende granaten en Vrede,  loze woorden en Rechtvaardigheid, ‘winstgevende’ tanks en Naastenliefde!

Teken de petitie. Doen!

Hello signatories if you want to sign you may have!

The petition will remain open for a while.

Say NO to arms to Indonesia! Because your voice can make a difference between deadly bullets and Democracy, Peace and deadly grenades, empty words and Justice,  'profitable' tanks and Charity!

Sign the petition. Do it!

 

 


seMUel

Indonesische Leger betrokken bij moord en slachtpartijen

2012-03-24 10:00:44

Zelfs Agnes werd niet gespaard Op 28 april 2002 om 4.30u ‘s morgens werd het dordje Soya Atas op het eiland Ambon aangevallen door Kopassus en de Jihad/Mudjahidin strijders. Vooraf werd het dorpje bestookt met mortier granaten .  De ongewapende bewoners vluchten het oerwoud in.  Twaalf mensen onder wie ouderen en vrouwen en kinderen zochten hun toevlucht in het kerkgebouw.  De Kopassus* en de Jihad volgden hen tot in de kerk. Sommigen werden geslagen, gemarteld waarvan enkelen de armen en benen werden gebroken.  Daarna werd het kerkje in brand gestoken met de slachtoffers er nog levend in. Anderen die niet snel konden wegkomen werden met bajonetsteken vermoord. Mevrouw Souhoka een jonge moeder probeerde vergeefs te vluchten met haar 8 maanden oude dochtertje Agnes in haar armen. Zij werd vermoord door bajonetsteken,  ook Agnes haar dochtertje werd niet gespaard. Agnes werd gedood in de armen van haar moeder door bajonetsteken.

Het beeld van haar gedode lichaampje zal altijd in onze gedachten  blijven.

Even Agnes  was not spared. On 28 April 2002 at 4.30 morning the small village Soya  Atas on Ambon Island  was attacked by Kopassus* and the Jihad / Mudjahidin fighters. Short before they attack,  the village was bombarded with mortar shells.  The unarmed inhabitants flights into the jungle. Twelve people including old people and women and children sought refuge in the church building. The Kopassus, and Jihad followed them into the church. They  were beaten, tortured, and some of which the arms and legs were broken. The church was put on fire with the victims still alive. Others who could not get away easily were killed by bayonet stabbing. Ms. Souhoka a young mother tried  to flee with her 8 month old daughter Agnes in her arms.  But in vain she was killed by bayonet stabbing, also Agnes her daughter was not spared. Agnes was slain in the arms of her mother by bayonet stabbing.

The image of her slain body will always remain in our thoughts

Kopassus Special Force of the Indonesian Army


seMUelDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.