HartvoorISTDP

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Oproep ISTDP

2017-12-08 12:15:20

Beste ondertekenaar van onze petitie Hart voor ISTDP,

 

Wij willen graag onderstaande oproep van José Verpoort en Kees Cornelissen met u delen. 

 

Met vriendelijke groet,

Actiecomité Hart voor ISTDP

 

OPROEP.
ISTDP.
In maart 2018 starten José Verpoort en Kees Cornelissen een eigen kliniek voor ISTDP in Bergen op Zoom. Wij zien het als onze missie om deze unieke vorm van behandeling van ernstige persoonlijkheidsproblemen een stevige toekomst te bieden in Nederland.
Heeft u interesse in dit initiatief en draagt u de ISTDP een warm hart toe of deelt u met ons de mening dat deze therapie koste wat kost behouden moet blijven voor al die mensen die dit hard nodig hebben (Verzekerde Zorg), dan nodigen wij u uit om op deze oproep te reageren. Om onze kliniek te kunnen openen hebben wij een startkapitaal nodig van € 250.000,-
Heeft u belangstelling om te participeren, aan de opbouw van ons startkapitaal bij te dragen, dan bieden wij u een rente van 5 % (op jaarbasis) op uw inleg met een garantie van terugbetaling in maximaal 6 jaar van uw volledige inleg plus interest.
Voor dit project is een ondernemingsplan opgesteld en zijn alle noodzakelijke begrotingen opgesteld en geldt een borgstelling op basis van de productie.
Wilt u meer weten, een aandeel nemen in dit project ?, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met hetzij Kees Cornelissen (cornelis.cornelissen@gmail.com) hetzij José Verpoort (joseverdo@gmail.com)
Wij willen u dan graag nader informeren.

 

 


Hart voor ISTDP

Bedankt en een bericht van Kees Cornelissen.

2016-03-02 20:44:45
Beste ondertekenaar van onze petitie Hart Voor ISTDP,

Op de eerste plaats bedankt voor het tekenen van onze petitie. Uw steun en betrokkenheid bij onze actie hebben het mede mogelijk gemaakt dat de deeltijd ISTDP onder voorwaarden voortgezet kan worden.

Wij geloven erin dat voor duurzame voortzetting van de ISTDP uitbreiding noodzakelijk is. Dit is ons doel voor onze toekomstige acties.
 
Ook willen we gebruik maken van deze gelegenheid om onderstaand bericht van Kees Cornelissen met u te delen.


Met vriendelijke groet,

Actiecomité Hart voor ISTDP

 

Een bericht van Kees Cornelissen, grondlegger en medeoprichter van de ISTDP programma's uniek in Nederland maar ook in de hele wereld, voor alle mensen die hart voor de ISTDP hebben getoond met het ondertekenen van deze petitie 

 
Ik heb met  blijdschap en ook respect voor jullie initiatief kennis  genomen van de petitie om de ISTDP als behandelvorm te willen redden. Op jullie  petitie/website wilde ik ook graag een bericht zetten aan iedereen die getekend heeft.  Een bericht over de ISTDP en hoe ik de toekomst hiervan graag zou willen zien en vorm geven.
Drie jaar geleden, in die tijd werkte ik nog op de viersprong, bestond de ISTDP op de Viersprong nog uit een brede waaier van behandelmogelijkheden. 
Zo waren er twee klinische groepen, twee deeltijdprogramma's, nabehandeling en ambulante therapieën die door verschillende goed getrainde ISTDP therapeuten gegeven werden. 
Er waren vaak lange wachtlijsten en er liep een staf rond van ca. 20 mensen die allemaal heel toegewijd waren aan deze behandelmethode, er waren permanent ca. 40 mensen in behandeling. 
In de jaren hierna heeft het management in opdracht van de directie van de Viersprong vrijwel alle behandelingen  met ISTDP beëindigd. Het waarom hiervan is eigenlijk nooit volledig opgehelderd, een pijnlijke vaststelling temeer omdat alle toepassingen een goed rendement lieten zien ( meer dan kostendekkend) en in termen van effectiviteit meer dan gemiddeld effectief. Onderzoek wees zelfs uit dat de resultaten van de behandeling langer dan 10 jaar stand hielden 
Veel bekwame collega's zijn inmiddels vertrokken of moesten ander werk gaan doen. Nu rest er nog één deeltijdgroep en staat men op het punt om deze ook te sluiten. 
Persoonlijk denk ik dat het besluit om deze groep onder voorwaarden misschien te continueren en dus nog niet definitief op te heffen, ingegeven werd door jullie actie en de mogelijke negatieve publiciteit die sluiting met zich mee zou brengen. Een waarschuwing is hier dus wel op zijn plaats omdat geenszins duidelijk is onder welke voorwaarden de continuering mogelijk zal zijn.
De unieke ISTDP programma's verdienen het juist om te worden voortgezet omdat deze voorzien in de behoefte aan psychotherapie voor moeilijke en hardnekkige problemen waar andere behandelingen niet ver genoeg in lijken te kunnen doordringen. 
Ik wil daarom hier de hoop uitspreken dat jullie initiatief er toe zal leiden dat er een nieuwe ISTDP behandeling zal worden opgericht, waarin de mensen die dit werk met hart en ziel altijd hebben gedaan, en nog steeds willen doen, een nieuwe kans krijgen om hiermee verder te gaan. Nog niet eerder zag ik in GGZ land zoveel gemotiveerde patiënten en ex-patiënten opkomen voor zo'n belang en de bereidheid tonen om daarvoor actie te voeren. Een besluit om nu de opheffing op te schorten en hieraan voorwaarden te stellen, want dat is het, zegt mijns inziens dus niets over de toekomst van de ISTDP bij de Viersprong.
Ik hoop diep in mijn hart dat dit het momentum is om zo'n doorstart te gaan maken. Ik ben in ieder geval bereid om hieraan volledig mijn medewerking te verlenen. de benodigde kennis en de ervaring zijn nog altijd onder handbereik en beschikbaar.
 
Red de ISTDP

Hart voor ISTDPDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.