Burgerinitiatief verbeterde acute Spoed Eisende Hulp op VPR

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Inspreken op 4 oktober a.s. bij Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad Nissewaard

2017-09-26 17:00:11

Oproep!

Aan alle inwoners van de gemeenten op Voorne, Putten en Rozenburg en Hoogvliet.

Burgers uit Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne en Nissewaard:

Kom allemaal luisteren naar Willem Heijdacker, de voorzitter van de Stichting Acute Zorg VPR spreekt in op Woensdag 4 oktober a.s. bij Burgemeesters en Wethouders en de gemeenteraad Nissewaard, om 19:30 uur in het Raadhuis van de gemeente Nissewaard te Spijkenisse.

Ook de heer Arno van der Zalm mede strijder van het eerste uur uit Hellevoetsluis zal inspreken aldaar.

Steun ons initiatief door er met zoveel mogelijk burgers te staan, verzamelen om 19:00 uur voor het Stadhuis te Spijkenisse aan de Raadhuislaan. "LAAT ONS NIET IN DE STEEK"

We gaan in op de brief die Burgemeester Salet van Nissewaard namens de gemeenteraad Nissewaard gaat sturen aan de 15 Burgemeesters (inclusief zij zelf) van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Onderwerp: De aanrijtijden norm van de Ambulances bij acute spoedeisende noodituaties (A1) op Voorne Putten, Rozenburg en Hoogvliet. Die al vele jaren binnen de 15 minuten norm arriveren na de eerste melding niet halen. 5% is een gedoog waarde, op VPR en Hoogvliet is dit al vele jaren hoger dan 10%, met andere woorden 1 op de 10 Ambulances arriveren later dan 15 minuten bij een slachtoffer in acute nood.

Een protest zal de insteek zijn aan het adres van het gemeente bestuur, de overheid en het acute zorgkartel vormende zorgketenpartners zoals, Het ROAZ, de Huisartsenpost organisatie CHPR, de Zorgverzekeraars, de Ambulancediensten en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gebonden instanties: De Ziekenhuisdirecties, de Zorg Minister, -Staatssecretaris, het NZa, de ACM, het Medisch Tuchtcollege en de Inspectie voor de Volksgezondheid ze vinden het wel best zo.

Wij zeker niet en zullen onze gebalde vuisten laten zien, na 2 jaar en 10 maanden moet er ingegrepen worden.

"KOMT U OOK"  Meld u aan op email adres:  info@stichtingacutezorgvpr.nl of w.heijdacker@upcmail.nl

 

Namens de Stichting Acute Zorg VPR,

Willem Heijdacker, voorzitter


Willem Heijdacker

Stichting Acute Zorg VPR (Voorne, Putten Rozenburg

2017-09-14 13:53:47

Beste Petitie ondertekenaars,

Vanavond vindt de feestelijke kickoff plaats van de Stichting Acute Zorg VPR, vanaf 19:00 uur, bij Murray's Irish Lunch & Coffee,

Spuistraat 2

3208 AR te Spijkenisse.

Bent u zelf geïnteresseerd dan kunt u binnen wandelen voor een praatje met de bestuursleden.

De website: www.stichtingacutezorgvpr.nl is nu al openbaar  

U kunt vanaf heden op de website kijken wat wij voor alle inwoners en bezoekers van Voorne, Putten en Rozenburg gaan betekenen op het gebied van mensen in Acute Nood.

Ook kunt u de Stichting steunen door donateur of sponsor te worden, op de website vindt u alle informatie.

Met vriendelijke groet,
WIllem Heijdacker
Stichting Acute Zorg VPR
Opgericht 1 augustus 2017

Hongerlandsedijk 1788

3201 LZ Spijkenisse

Telefoonnummer: 0181841071 of mobiel: 0622556807

E-mail: info@stichtingacutezorgvpr.nl

Website: www.stichtingacutezorgvpr.nl

Kvk-nummer: 69322716

RSIN: 857831409

IBAN; NL37INGB0007907570

 
 

Willem Heijdacker

Kickoff Stichting Acute Zorg VPR

2017-09-11 18:22:31

Beste Petitie ondertekenaars,

Graag maak ik bekend aan u allen dat op 14 september (donderdag a.s.) de kickoff plaats vindt van de Stichting Acute Zorg VPR.

De website: www.stichtingacutezorgvpr.nl wordt dan openbaar en gepresenteerd, vanaf 19:00 uur, bij Murray's Irish Lunch & Coffee, Spuistraat 8 3208 AR te Spijkenisse.
Bent u zelf geïnteresseerd dan kunt u binnen wandelen voor een praatje met de bestuursleden.

U kunt vanaf donderdagavond a.s. ook op de website kijken wat wij voor alle inwoners en bezoekers van Voorne, Putten en Rozenburg gaan betekenen op het gebied van mensen in Acute Nood.

Ook kunt u de Stichting steunen door donateur of sponsor te worden, op de website vindt u alle informatie.

Met vriendelijke groet,
WIllem Heijdacker
Stichting Acute Zorg VPR
Opgericht 1 augustus 2017

Hongerlandsedijk 1788

3201 LZ Spijkenisse

Telefoonnummer: 0181841071 of mobiel: 0622556807

E-mail: info@stichtingacutezorgvpr.nl

Website: www.stichtingacutezorgvpr.nl

Kvk-nummer: 69322716

RSIN: 857831409

IBAN; NL37INGB0007907570

 
STICHTINGACUTEZORGVPR.NL
 

Willem Heijdacker

Inspreken bij de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

2017-07-02 21:14:49

3 juli maandagochtend spreek ik namens het Burgerinitiatief verbeterde acute spoed eisende hulp in tijdens de vergadering van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Plaats stadhuis Rotterdam Coolsingel vergaderzaal Sh7 om 10:30 uur.

Komt u ook steunen op de openbare tribune.

Willem Heijdacker SR 

 


Willem Heijdacker

Inspreken bij de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

2017-07-02 21:14:34

3 juli maandagochtend spreek ik namens het Burgerinitiatief verbeterde acute spoed eisende hulp in tijdens de vergadering van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

Plaats stadhuis Rotterdam Coolsingel vergaderzaal Sh7 om 10:30 uur.

Komt u ook steunen op de openbare tribune.

Willem Heijdacker SR 

 


Willem Heijdacker

Oproep om 12 april a.s. om 19:30 uur te verzamelen voor Stadhuis Hellevoetsluis

2017-03-29 16:16:21

Ja mensen,

De inwoners van Voorne en Putten zijn het zat, er moet een extra Huis Artsen Post komen op Voorne.

De toenmalige bezuiniging van € 300.000,00 om de HAP op Hellevoetsluis te sluiten is onrechtmatig geweest. Dat is € 1,50 per inwoner van Voorne Putten en Rozenburg (totaal 200.000 inwoners)

De Huisartsen van Voorne hebben mee gesproken met hun belangen vereniging CHPR over de sluiting van hun HAP, waarna mede ook door een verkeerd gegeven Advies van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de CHPR heeft beloten om de HAP op Hellevoetsluis te sluiten. Een must was, dat er een volwaardige SEH was in het Spijkenisse Medisch Centrum.

12 april a.s. om 20:00 uur in het stadhuis van Hellevoetsluis, komen de heer Prins (Directeur CHPR) en de heer Wijten (Directeur Ambulancedienst RR) praten met de commissie ZWO van de gemeente Hellevoetsluis en alle genodigde raadsleden van de gemeente Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis en Nissewaard over de toekomst van de acute spoed eisende hulpverlening.

Ook ik ben uitgenodigd en spreek daar in.

Ik roep u allen op om rond 19:30 uur uw steun betuiging mee te geven aan het Burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp in de Veiligheidsregio R_R" en aan de "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp Voorne Putten en Rozenburg" Door lijfelijk aanwezig te zijn, geïnteresseerden kunnen vanaf 20:00 uur mee luisteren in de openbare vergadering aldaar.

Beide initiatieven hebben inmiddels 1500 handtekeningen verzameld, de burgemeesters van de 4 gemeenten op VPR hebben ook nog 400 hardwarematige handtekeningen op lijsten ontvangen tijdens de protestmanifestatie van 5 september 2015.

 

Zie ik u daar?

Vriendelijke groeten,

Namens het Burgerinitiatief,

Willem Heijdacker


Willem Heijdacker

Wijziging datum gemeente Hellevoetsluis en de heer Bert Prins

2017-02-13 12:44:41

Geinteresseerden, let op de datum van het gesprek tussen de heer Bert Prins directeur HAP en de gemeente Hellevoetsluis is gewijzigd i.p.v. 8 maart wordt het 12 april a.s. Om 20:00 uur. Komt u ook luisteren?


Willem Heijdacker

Huisartsen Post op Voorne moet terug komen! Namens het Burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op Voorne Putten en Rozenburg" Willem Heijdacker

2017-01-25 11:45:34

Op 8 maart a.s. komt de directeur van de Huisartsenpost organisatie Regio Rotterdam Rijnmond, de heer Bert Prins naar de gemeente in Hellevoetsluis om 19:30 uur spreekt hij met de commissie Zorg, Welzijn en Onderwijs en een aantal genodigden uit de gemeente besturen, over de toekomst op het gebied van de Huisartsenposten op de eilanden Voorne Putten en Rozenburg.

Wij zijn daar ook, om aan te geven dat de maatregel om de Huisartsenpost op Hellevoetsluis die op 1 januari 2015 is gesloten, een onjuist besluit is geweest.

Kernpunten Burgers:

-  Zijn angstig, bezorgt vooral, voelen zich onveilig en zijn veel te vaak afhankelijk van anderen.

-  Kosten worden bij de burgers gedropt, hogere kosten door het langer moeten reizen, parkeergelden zijn vaak hoger door langere wachttijden, meer brandstofverbruik door verre ritten naar andere ziekenhuizen, dus hogere CO2 uitstoot(milieu vervuiling). Geldt ook voor de vele extra Ambulanceritten.

-  Slechte oeververbindingen die zorgen voor ellen lange files in de spitstijden (Infrastructuur) die gelijktijdig met de bezoektijden vallen waardoor langere reistijden voor bezoeken van de naasten.

-  Hogere ziektekosten veroorzaakt door de zorgverzekeraars die het geld van de klanten/ burgers verkeerd besteden.

-  Het woon en werkgebied is zo divers en risicovol door alle omliggende (petrochemische) industrieën, dat de Eis op een volwaardige SEH in het SMC op Voorne Putten en Rozenburg een extra zorgplicht is voor de overheid en verantwoordelijke ketenpartners organisaties.

-  1 huisartsenpost op VPR is te weinig en ook 1 24 uurs apotheek is te weinig.

Bent u het eens met ons, steun ons dan en teken de petitie, zodat wij deze aan kunnen bieden aan de heer Prins op 8 maart a.s.

Vergeet niet per email de petitie te accepteren.

Namens het Burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp op Voorne Putten en Rozenburg"

Willem Heijdacker

pasfoto_handboei.jpg


Willem Heijdacker

Gaat u mee landelijk protesteren d.m.v. deze handtekeningen actie..

2016-11-21 14:32:15

Het blijkt dat nu 21 regio's van de 25 regio's in Nederland, zeer slecht presteren op het gebied van: Acute Spoed Eisende Hulp Zorg.

Graag zou ik willen dat u ervoor zorgt de acties te steunen om het kabinet te doen besluiten dat Spoed Eisende Hulp Noodzakelijk is in uw en onze regio.

Het sluiten van SEH afdelingen in regionale ziekenhuisen moet stoppen, sterker nog ze moeten allemaal weer 24/7 open en er moeten ook overal Intensive Care afdelingen komen, nu is dit absoluut niet meer en zwaar onder de maat.

Tevens zellen er overal extra Huisartsenposten moeten bij komen, niets meer en niets minder.

Acute zorg die wij allemaal verdienen, laat dta terug keren door mee te doen met deze handtekeningen actie.

Laat uw stem tellen, door te tekenen, vergeet niet via uw e-mailadres Uw handtekening te bekrachtigen.

 

Wij gaan bij voldoende handtekeningen in de 2de kamer uitleggen dat het anders moet en kan.

Namens het burgerinitiatief "Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp"

Willem Heijdacker


Willem Heijdacker

Huidige ontwikkelingen.

2016-10-09 14:50:54

Beste ondersteuners, Het begint te lopen met aanpassingen op het gebied van de Acute spoed eisende hulp op VPR.

Zie vanavond op NPO 2 om 22:35 uur het programma de Monitor van de KRO NCRV, geheel gewijd aan onze problemen en waar wij voor strijden. We blijven de zorgketens onder druk zetten. Mede dank zij uw steun.

Groet,

Namens het burgerinitiatief,

Willem Heijdacker


Willem HeijdackerDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...