Zeg Nee tegen de 4de kliko in de gemeente Houten

Beste inwoner van de gemeente Houten,  

Update: 10-12-2016: Gemeente is voornemens de grijze container weg te halen en te vervangen door plastic container, restafval moet dan in afvalzakken bewaard worden en 1x per 4 weken opgehaald worden. Zie brief onderaan.

Afvalscheiding is een belangrijk onderdeel van een goed en milieugericht afvalbeleid. In Houten hebben de meeste huishoudens daarom drie verschillende kliko’s. Een blauwe voor papier, een groene voor gft-afval en een grijze voor het restafval. Daarnaast wordt uiteraard glas in de glasbak weggebracht.

Ook zijn er speciale afvalzakken voor het apart ophalen van plastic, metaal (blik) en drinkpakken (PMD), dit moet verdwijnen in de 4de kliko.

De gemeente Houten toont al enkele jaren een vooringenomen houding voor de invoering van een 4e (!) kliko. Deze moet er komen en de gescheiden inzameling moet slagen. Initiatieven van inwoners worden genegeerd en in het gemeentehuis is men Oost-Indische doof voor alle bezwaren en kritieken die er al vanaf het eerste moment zijn. Alle geluiden worden genegeerd om het project maar te laten slagen.

Bewoners van Houten staan positief tegenover het scheiden van afval, maar niet ten koste van alles.

Berichtgeving in het Groentje toonde al aan dat de proef in de wijk de Bermen en Akkers verlengd moest worden tot einde 2016 , dit omdat er niet de gewenste resultaten behaald werden. Een wel afgewogen keuze tussen nut, noodzaak en alle alternatieven is iets waar Houtenaren recht op hebben.  Alternatieven zoals bijvoorbeeld Klikm (Klikm.nl) of de Kroonring (kroonring.nl) of ondergrondse containers bij glasbakken of gewoon de huidige situatie maar dan met containers met scheidingswanden. Beter 26 dagen per jaar een alternatief dan 365 dagen een container in het zicht. Uitspraak van Wethouder van Liere “Ze moeten er maar aanwennen, net als aan de andere kliko’s”

Deze petitie is een oproep voor een ‘Nee tegen een 4e kliko’ en een ‘nee' tegen de vooringenomen houding van de gemeente om koste wat kost die 4e kliko voor de deur te willen zetten. Deze petitie doet tegelijk een oproep om serieus naar nut, noodzaak en alternatieven te kijken.

Dit zodat er geen extra kliko naast de Grijze , Groene en Blauwe komt.

Zeg Nee tegen de 4de kliko in de gemeente Houten en Ja tegen alternatieven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen: 

Houtens Nieuws proef-met-vierde-kliko-voor-verpakkingsmateriaal

Houtens Nieuws proef-afvalinzameling-akkers-en-bermen

Houtens Nieuws nieuwe-ambities-op-het-gebied-van-afvalscheiding-83468

Houtens Nieuws alstublieft-geen-4e-container

Houtens Nieuws blikjes-en-drinkpakken-bij-plastic-afval

 

Update:  brief naar de proefwijk, voorstel grijze container weg te halen en restafval 1x in de 4 weken ophalen


Comite zeg nee tegen 4de kliko    Neem contact op met de schrijver van de petitie