!mijn kind gaat niet terug naar school voor er een remedie is! wij eisen een oplossing voor risico kinderen!

covid19_tekening.jpgheel wat kinderen waaronder mijn eigen dochter lopen heel wat risico op overlijden als de scholen weer open gaan. hierbij denk ik ook aan kinderen met astma of andere longaandoeningen , hart en vaatziektes, annorexia  of eender welke andere aandoeningen die de weerstand van een kind in negatieve zin kunnen beinvloeden.

bij ons heeft de arts ons onmiddelijk verwittigd dat bij besmetting bij men 12jarige dochter de kans op overleven nihil is, dit omwille van haar zeer erg vroeggeboorte waardoor ze geboren is met een half gegroeide set longen dus zijn wij onmiddelijk al in een soort lockdown getreden nog voor belgie in lockdown ging.

we hebben zelf alles gedaan wat we konden om maskers te bemachtigen enz...

mijn dochter is sindsdien amper het huis uitgeweest... alle contact met mensen wordt zoveel mogelijk vermeden zowel voor haar als ons volledige gezin.

nu worden de scholen opnieuw geopend maar ook met alle matregelen die ze willen nemen is de veiligheid van mijn dochter niet gegarandeerd.

bij deze is mijn voorstel dus laat deze risicokinderen al zeker thuis en geef les met bednet in deze situaties dit is maar een kleine aanpassing voor de scholen maar zal levens redden bij deze kinderen !!!

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik lisenka om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...