Eénrichtingsverkeer in de Botermelkstraat kan alleen als de verkeersproblemen in de Zevekoot- en Nerenbroekstraat worden aangepakt.

Sinds 1 september is de Botermelkstraat een éénrichtingsstraat. Op die manier wil de gemeente het sluipverkeer van de Gentsesteenweg naar de Oudenaardsesteenweg aanpakken. Begin november zal de nieuwe verkeerssituatie worden geëvalueerd door ons gemeentebestuur. Op dat moment kan er beslist worden dat de Botermelkstraat een éénrichtingsstraat blijft. Wij wonen in de Zevekootstraat en hebben gemerkt dat het verkeer sinds 1 september veel drukker is geworden, met alle problemen van dien. Wij zijn ervan overtuigd dat het verkeersprobleem van de Botermelkstraat zich verlegd heeft naar onze straten. Nochtans is er hier ook een school gevestigd en hebben wij evenveel recht op een leefbare, veilige straat.

Om die reden hebben we een petitie opgesteld waarin we vragen om geen éénrichtingsstraat te maken van de Botermelkstraat zonder het sluipverkeer in de Zevekootstraat en de Nerenbroekstraat aan te pakken.

We rekenen vooral op de stemmen van bewoners van de Zevekoot- en Nerenbroekstraat, maar ook bewoners van de Jozef de Somerlaan, Kleine & Grote Gentweg en Hammersweg ondervinden hinder. Misschien kunnen we ook rekenen op de solidariteit van de bewoners van de Botermelkstraat?
Je adres wordt gevraagd bij de ondertekening maar is niet zichtbaar op deze website.  

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik K. Lievens om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen deze informatie niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...