Zeg NÉÉ tegen 32% afvalstoffenheffing in Rijswijk!

 

ZEG NÉÉ TEGEN 32% AFVALSTOFFENHEFFING VERHOGING IN RIJSWIJK!


Gemeente Rijswijk voornemens is de afvalstoffenheffing te verhogen met maar liefst 32%!

Gemeente Rijswijk: Door een aantal ontwikkelingen zoals, verhogen kostendekkendheid vanuit de begroting 2020, hogere bijdrage Avalex, lagere opbrengst subsidie PMD en de kostendekkendheid vanuit het dekkingsplan 2021-2024 leidt ertoe dat de lasten die zijn toe te rekenen aan de afvalstoffenheffing zullen stijgen met 32%.

Rijswijks-Belang: Een zéér slecht idee in tijd van crises ( Corona) deze absurde belasting verhoging van 32% door te willen voeren terwijl veel Rijswijkers hun baan zijn verloren en of niet zeker zijn of ze hun baan kunnen behouden.

Een normale inflatiecorrectie van 1,7 % vinden wij “normaal” in deze tijd.

Afvalstoffenheffing éénpersoonshuishouden nu: €292,08 na verhoging €381,60!

Afvalstoffenheffing tweepersoonshuishouden nu: €336,- na verhoging €438,84!

Afvalstoffenheffing drie- of meerpersoonshuishouden €386,52 na verhoging €504.72!

ZEG NÉÉ TEGEN 32% AFVALSTOFFENHEFFING VERHOGING IN RIJSWIJK. 

De gemeenteraad gaat op 3 november 2020 hier over besluiten, deze petitie zal overhandigd gaan worden aan het College van B&W en de Gemeenteraad.


TEKEN DE PETITIE:

ZEG NÉÉ TEGEN 32% AFVALSTOFFENHEFFING VERHOGING IN RIJSWIJK.