Woonuitbreidingsgebied Ommegang Asper

Gemeentebestuur Gavere gaf haar principieel akkoord voor de bouw van 205 woningen in het gebied Ommegang te Asper. Dit is het gebied van 12.5 ha tussen de Hulstraat, Haagstraat en Kerkhofstraat.

Dit betekent:

  • 12.5 ha aan open ruimte en gronden gebruikt voor landbouw dat definitief verdwijnt
  • een onverantwoorde toename van de verkeersdrukte en ernstige impact op de verkeersveiligheid
  • het verdwijnen van het rustige dorpse karakter van Asper
  • een Asper dat stilaan volgebouwd en onleefbaar wordt.

Een eerste fase in deze verkaveling wordt heel binnenkort voorzien binnen de Haagstraat, in het centrale gedeelte van het gebied en omvat een 100-tal woningen.

Dit aanvaarden wij niet!

Daarom eisen wij:

  • dat de gemeente zich engageert om dit gebied van 12.5 ha definitief te vrijwaren van bebouwing !
  • een gemeentelijk beleid dat zich inzet voor een leefbaar Asper !

 Ik ga akkoord en onderteken deze petitie !


Buurtcomité Leefbaar Asper    Neem contact op met de schrijver van de petitie