wijzigen random toewijzingsprocedure - FPPW Ugent

In functie van de belangen aangaande alle studenten die aan hun Master beginnen is het van belang dat dit gebeurt volgens een eerlijk en optimaal proces.
Op dit moment bestaat er een toewijzingsproces gebaseerd op randomisatie en kans, iets wat (ten minste in 20% van de gevallen) in het nadeel speelt van studenten.
Velen onder ons zijn bereid om de Masterproef een jaar uit te stellen, in de hoop op meer "geluk" volgend jaar, wat niet de bedoeling kan zijn en een extra financiële kost met zich meebrengt.
Het steunen van deze petitie is dan ook noodzakelijk om aan te tonen dat deze procedure niet langer houdbaar is en zodat er geëist kan worden voor een alternatief.
Dit is een uitnodiging om ons te verzamelen, onze stem te laten horen, samen alternatieven te bedenken en zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen (persoonlijke getuigenissen, eerdere petities,..)!

Laat jullie horen.

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Rémie Schelstraete om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OF

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...