wereldcafé.coop

Wereldcafé.coop, meer dan een café!

Wereldcafé.coop werd op 17 juni 2004 in de startblokken gezet met de oprichting van een coöperatieve vennootschap te Leuven.

Wereldcafé.coop is meer dan een café, het is een maatschappelijk project waarin geprobeerd wordt om verantwoord ondernemen concreet te maken. Eerlijke handel staat daarbij centraal, maar ook streek- en bio- producten en producten uit de sociale economie passen in ons streven om meer duurzame consumptiepatronen te stimuleren.

ln de visie van Wereldcafé.coop kan verantwoord consumeren de wereld veranderen. De winst is ten voordele van de sociale economie hier en in het zuiden.

Coöperatief ondernemen betekent dat leden zich vrijwillig verenigen omdat ze samen meer kunnen betekenen dan elk apart. Wereldcafé heeft momenteel circa 170 vennoten en tientallen vrijwilligers die samen met het personeel dit project gestalte geven.

Wereldcafé heropent op 1 februari 2013 op haar nieuwe locatie op het Joris  Helleputteplein 2 in Leuven

Door de verkoop van het pand in de Bondgenotenlaan waar Wereldcafé.coop tussen 2004 en 2011 gehuisvest was, werd er naarstig gezocht naar een geschikte locatie in het hart van de binnenstad.

Deze nieuwe locatie hebben we gevonden op het Joris Helleputteplein, vlakbij de nieuwe Oxfam Wereldwinkel in een handelspand waar volgens de plannen van de stad horeca op zijn plaats is.

Onze ambitie is om een gezellig eet- en praatcafé te worden – open van 11u tot 23u - dat ook voor de buurtbewoners een nieuwe ontmoetingsplek kan zijn.

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant verwoordde het zo in de door haar afgeleverde vergunning: ‘Het is evident dat een gezellig plein met aangename zichten naar het water het nodige publiek aantrekt. Een dergelijk horecaconcept versterkt de sociale controle op het plein en is het voldoende verenigbaar met de woonfunctie.

Hoewel zowel het stadsbestuur als het provinciebestuur een vergunning afleverden blijven sommige buurtbewoners natuurlijk bezorgd over de komst van het Wereldcafé. De buurt ondervindt vandaag immers reeds nachtlawaai van de nabijgelegen Oude Markt. We proberen dan ook de nodige afspraken te maken uitgaande van respect voor elkaar en wederzijds begrip.

Tegenstanders! Voorstanders?

Sommige buurtbewoners kiezen er echter voor om te allen prijze het Wereldcafé af te schrikken en hebben ondertussen een rechtszaak aangespannen tegen het Wereldcafé om de werken te doen stoppen onder dreiging van dwangsommen.

Wereldcafé betreurt deze gang van zaken. Wij maken ons sterk dat mogelijke hinder door een open communicatie met de buurtbewoners kan worden beperkt.

Dat een rustig eet- en praatcafé op een plein in de binnenstad van Leuven thuishoort was voor ons een evidentie. Sommigen denken daar duidelijk anders over en willen dit absoluut verhinderen.

We doen dan ook een oproep aan alle sympathisanten van Wereldcafé en aan allen die vinden dat een gezellig café thuishoort op een gezellig plein om onze onlinepetitie te onderschrijven.

Steun ons en onderteken de petitie

Het doel van de petitie is om een weerspiegeling te zijn van het sociaal draagvlak voor de komst van het Wereldcafé op het Joris Helleputteplein. Via de petitie willen we een signaal geven dat er ook een hele boel voorstanders zijn en niet alleen tegenstanders.

locatie wereldcafé Helleputteplein