Videocolleges voor Psychologie studenten

Gedurende de eerste periode van het studiejaar 2011 - 2012 werden meerdere college's opgenomen en online geplaats. Dit was een handige leermethode en stelde studenten in staat om de stof makkelijker te herhalen. Nu is het op dit moment nog niet gebruikelijk om de college's ook digitaal aan te bieden.

Aangezien het in de eerste periode duidelijk was dat de college zaal vol bleef, lijken er geen nadelen te zitten aan de methode. Ook kan het nuttig zijn voor herkansers die mogelijk in een dubbele planning zitten. Al met al is het een prettig handvat voor ons als studenten.

Daarom verzoeken wij of alle college's voortaan opgenomen en gedigitaliseerd kunnen worden.