VERZET WINDMOLENS - Het is nog niet te laat!

 


Beste kustbezoeker & strandliefhebber,  

Schone en duurzame energie, daar is niemand op tegen. Ook wij in Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en Wassenaar niet. Maar een kust met uitzicht op honderden windturbines tot wel 200 meter hoog - honderden bewegende Euromasten - dat is eeuwig horizonde! Toch zijn dat wel de plannen... Een MEGA windturbinepark zo dicht tegen de kust betekent een forse afname van toerisme, dalende omzet en verlies van banen. Desastreus voor onze lokale, op toerisme gerichte economie. Het ver-plaatsen van de windmolens naar een alternatieve locatie  verder uit de kust kost geld. Maar minder dan de financiële gevolgen voor onze kustgemeentes. DUS STEUN EEN VER-STANDIGE KEUZE: TEKEN VOOR HET 'IJMUIDEN VER' ALTERNATIEF!