Van de Nederlandse overheid te willen vernemen wat zij verstaat onder "de bijzondere positie van de militair".

Militairen worden met de regelmaat van de klok woordelijk gelauwerd door de Nederlandse regering omtrent hun can do mentaliteit, prestaties en inzet. Toch wordt deze lofzang al geruime tijd onvoldoende vertaald in een rechtvaardige beloning die recht doet aan deze zogenaamde "bijzondere status". Sterker nog in het afgelopen decennium zijn veel verworvenheden resoluut van de militair afgenomen.

De reden van deze petitie is dan ook, dat indien de Nederlandse regering niet in staat is om de "bijzondere status" van de militair in voldoende mate te omschrijven, deze status dus irrelevant is en zou moeten worden geschrapt uit de grondwet. In plaats daarvan zouden militairen in alle opzichten gelijkwaardig rechten en plichten, zoals die voor de overige rijksambtenaren gelden, moeten kunnen gaan genieten. 

Maar juist vanwege de bijzondere status van de militair zou de overheid een zorgplicht moeten garanderen en nakomen om de militairen niet als sluitpost van de begroting te behandelen. Want dat is wat er in mijn beleving momenteel gebeurd.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Ben Bosch (LTZ 2 OC b.d.) toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...