Terugkeer van een volwaardige geldautomaat in Bruinisse.

Aan: Geldmaat, Weesp

Per 29 oktober 2020 is de geldautomaat van de Rabobank in Bruinisse weggehaald zonder dat hiervoor een alternatief wordt teruggeplaatst. 

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, als belanghebbenden bij een goed voorzieningenniveau in Bruinisse, zijn op de hoogte van het feit dat in de lokale supermarkt een geldautomaat staat.

Desondanks wensen wij de terugkeer van een volwaardige geldautomaat in het dorp die niet in de supermarkt staat met gelijkwaardige functionaliteiten als de weggehaalde Rabo-geldautomaat. Dit omdat de geldautomaat in de supermarkt vaak in storing is, regelmatig leeg is, niet altijd over de gewenste biljetten beschikt en de gebruikers bij gebruik van dit geldautomaat afhankelijk zijn van de openingstijden van de supermarkt en de goede wil van de eigenaar van deze supermarkt.

Bovendien is Bruinisse een toeristisch dorp, zijn er veel transacties en is er behoefte aan de mogelijkheid om contant geld op te nemen.